Skip to main content

Fw: Rutte 'Indië'  moordenaren en racisten

Gewijzigd op maandag, oktober 03, 2016 02:48:17


PERSBERICHT concept
Antifascisten over 'politionele acties':
Justitie moet Nederlandse oorlogsmisdadigers uit 'Indië' alsnog vervolgen


BUSSUM, 29-09-2016 - De AFVN-Bond van Antifascisten eist dat de regering op gaat treden tegen de Indische oorlogsmisdadigers. De aanleiding is het vandaag verschenen wetenschappelijke boek "De brandende kampongs van generaal Spoor". Daarin stelt onderzoeker dr Rémy Limpach van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie dat de Nederlandse militairen tussen 1947 en 1950 ongeveer 10.000 Indonesiërs hebben gedood, zowel burgers als militairen.

Daarbij zijn vele tientallen moordpartijen voorgevallen à la Rawa Gedeh, zo stelt de bond vast. Vele tientallen daders daarvan, toen jongens van 18 tot 22, en hun leiding, leven nu nog. "Het kan niet zo zijn dat we die mannen laten lopen, en wel oude Nederlandse SS-ers voor de rechter willen brengen. Het enige verschil tussen de SS en dit koloniale onderdrukkingsleger was het ontbreken van hakenkruizen. 'Onze jongens' hebben even keihard en meedogenloos gemarteld en gemoord," aldus woordvoerder Arthur Graaff van de bond.

Volgens de bond is het nu glashelder dat dit geweld 'structureel' was, zoals dr Limpach stelt. Daarin krijgt hij bijval van prof dr Peter Romijn van de Universiteit van Amsterdam en het Ned. Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Ook prof dr Geert Oostindie van de Universiteit van Leiden is het met Limpach eens, net als andere historici.

Volgens de AFVN is de VVD-kant van de regering nog niet in staat en bereid om deze enorme gruwelen van het Nederlandse leger te erkennen. Premier Rutte nam vorig jaar deel aan de herdenking die jaarlijks plaatsvindt bij het zogenaamde 'Nationaal Indië Monument' in Roermond, waar ook de 6.200 in Indonesië gesneuvelde Nederlandse militairen herdacht worden.

Rutte roemde de Indiëveteranen vanwege hun moed, trouw en plichtsbetrachting maar uitte geen woord over de intussen al bekende oorlogsmisdaden en de steeds uitdijende berichten daarover. Rutte heeft volgens de bond evenmin ooit ´één seconde´ aandacht besteed aan de 4 miljoen Indonesische burgerdoden die tijdens de drie jaar oorlog daar omkwamen. De bond legt jaarlijks bloemen voor hen tijdens de Indië-herdenking op 15 augustus.

Twee jaar terug kreeg de bond een excuusbrief van toenmalig Tweede-kamervoorzitster Anoushka van Miltenburg, nadat zij bij de 'Indië-herdenking' in de Tweede Kamer had gesteld de de Nederlandse militairen in Indonesië van 1947-1950 net zoveel respect verdienden als de geallieerden tijdens WO2.

Rutte bleek in Roermond een soortgelijk verwerpelijk standpunt te huldigen. Hij zei daar o.m.: "Ook daarom is het zo goed dat hier vlakbij het Monument voor Vredesoperaties staat, ter nagedachtenis aan alle Nederlandse militairen die sinds de Koreaoorlog zijn omgekomen tijdens missies. Het onderstreept dat Indiëveteranen in een traditie staan van democratische besluitvorming en militaire plicht. Een traditie van moed, trouw en dienstbetoon. Een traditie om bij stil te staan en door te geven."


Minister Hennis van defensie sprak dit jaar in Roermond, en liet ook haar waardering voor de 'inzet' van de toenmalige militairen blijken. Ook zij vermeed volgens de antifascisten consequent over de 'totale onrechtvaardigheid van deze onderdrukkingsoorlog' te spreken, laat staan één woord aan de slachtoffers te wijden.

De bond vraagt zich af of het de 'plicht' was om kampongs in brand te steken, met hele gezinnen erin; of het moed kostte om dorpen vol vrouwen en kinderen met mitrailleurs aan te vallen, en welke trouw er nodig is om op bevel tegenstanders te martelen - "wellicht de trouw van 'Befehl ist befehl?"

De bond wijst erop dat het ging om 'een keiharde, koloniale onderdrukkingsoorlog' waarin structureel werd gemarteld en gemoord. Dat bracht een aantal militairen ertoe, zelf in hun dagboeken te schrijven dat het leek of zíj nazi's waren geworden. Daarna is er volgens de bond een stilte van 70 jaar gevallen, en behalve kapitein Westerling nooit iemand publiekelijk lastig gevallen. De 'massamoordenaar Westerling', zoals de bond hem noemt, heeft overigens nooit één dag in detentie gezeten. Hij stierf in 1987.

De bond schat in, dat er nog vele tientallen daders van die martel- en moordpraktijken leven, en bovendien ongestoord. "Het is hoog tijd dat we hen vervolgen, zodat er schoon schip gemaakt kan worden," zegt de woordvoerder.

Collaborateur
Hij wijst er verder op, dat Ruttes vader en moeder beiden uit 'voormalig Indië' kwamen, waar zij lid waren van wat de bond noemt 'de bovenlaag van koloniale bezetters, uitbuiters en onderdrukkers'. Vorig jaar refereerde de premier aan dat verleden in zijn toespraak, maar nam volgens de bond 'geen millimeter afstand van het koloniale onderdrukkingsverleden van zijn vader.' "Ruttes vader lijkt ons een traditionele collaborateur, zoals de grote bedrijven ze daar allemaal hadden - vooral de Shell en de zogenaamd 'Koninklijke Olie'. Allemaal roofzuchtige uitbuiters, die geen enkel recht bezaten zich ook maar één Indonesische rijstkorrel toe te eigenen, laat staan de grootste olievoorraad uit Oost-Azië."

De antifascisten erkennen de onwetendheid van vele van de dienstplichtige militairen. Zeker beseften volgens de bond vele 'jongens' van toen niet waar ze toe gedwongen werden, "maar een kogel is niet minder dodelijk omdat hij door een onwetende is afgevuurd. En vrijwel niet één van deze 'jongens' heeft ooit spijt betuigd. Ze klagen vooral over het 'gebrek aan begrip', de 'muur van stilte' die ze ervoeren - en die ze zelf in stand hielden. Intussen begrijpen we nu alles, we praten over alles, maar ons begrip voor hén krimpt gek genoeg per dag, ook omdat zij hun wandaden nooit opgebiecht hebben. Dan moeten de officier van justitie en de rechter het er maar uit krijgen. Er moet maar een Indië-tribunaal komen."

Puur racistische oorlog
Ook wijst de bond erop dat Rutte 'kennelijk een blinde vlek' heeft voor het puur racistische facet van deze laatste Nederlandse onderdrukkingsoorlog: "Het was een totaal blank leger dat de vrijheidstrijd van een bruin volk ging afstraffen. Rutte heeft daar nooit ook één woord over gezegd. Hij keurt helemaal niets in deze gruwelijke episode af. Dat kan natuurlijk niet, helemaal niet voor een historicus."

Racistisch monument in Roermond
De antifascisten achten dit een puur racistische oorlog. Graaff: "De Indiëveteranen namen dus deel aan deze oorlog van puur blanke, koloniale onderdrukkers en uitbuiters tegen puur bruine onderdrukten, feitelijke slaven - wat de vergelijking met de nazi's alleen maar dichterbij brengt. Het monument voor de Indiëveteranen in Roermond is dan ook te beschouwen als een racistisch-fascistisch monument. Rutte, of welke andere overheidsdienaar dan ook, dient daar nooit meer te verschijnen want daarmee herdenk en eer je dan uiteraard het racisme. Dit monument, dat een enorme racistische fout is, moet zo snel mogelijk worden afgebroken," zegt de antifascist..

NADERE INFO:
Arthur Graaff, 06 2704 7728
 
Dagelijks oorlogsnieuws -nieuws-wo2.tk 
Voeg uw inhoud hier toe