Verdergaan naar hoofdinhoud

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
VANDAAG GEBEURD
Vandaag gebeurd april
vandaag gebeurd mei
Vandaag gebeurd juni
Vandaag gebeurd juli
Vandaag gebeurd augustus
Vandaag gebeurd september
Vandaag gebeurd oktober
Vandaag gebeurd november
Vandaag gebeurd december
Vandaag gebeurd januari
Vandaag gebeurd februari
Vandaag gebeurd maart
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
cvw-vp
N I E U W S  -  WO 2  . T K                                                                                                               
 

 V A N D A A G   G E B E U R D...

 hier vindt u de gebeurtenissen van de lopende maand - met veel links naar onbekende delen van  Wikipedia in o.m. D, En, Ru
 zie ook de afzonderlijke maanden (kies uit op kolom links) 
 

Dagelijkse informatie over de gebeurtenissen uit de oorlog compact, met links en vanaf januari 2013 referenties naar De Jongs 'Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog' (publiekseditie).

Personen, militair, politiek, verzet, vervolging, burgers, scheepsrampen, executies, materieel.Opmerkingen of aanvullingen zijn welkom: FPAmsterdam@yahoo.com of 06-2704 7728. Gestart op 6 juni 2011.. Redactie: Arthur Graaff en Herbert de Jong. Versie 3, deze sectie is nog in bewerking. Bronnen o.m. 'Het Koninkrijk der Nederlandenin de Tweede Wereldoorlog'VANDAAG GEBEURD - 15 april 


1940 - Neutrale NL ss Bernisse door Britten gezonken in Narvik; geen slachtoffers; Duitsers slaan Britse aanval af


1940 - Eerste MacDonald's geopend in San Bernardino, Californië1941 - Nederlandse Joden moeten hun radio's inleveren1941 - NL: organisaties van kunstenaren protesteren tegen plannen voor Kultuurkamer


1941 - TH Delft mag weer open (sinds november


1942 - NL: alle RK en protestante kerken lezen tijdens diensten bezwaren voor van kerkleiders tegen Duitse bezetting1942 – Franse opperbevelhebber Henri Giraud (foto boven) gevangen in vesting Königstein

1945 - Arnhem bevrijd1945 - Concentratiekamp Bergen-Belsen bevrijd
 VANDAAG GEBEURD - 14 april 


1940 - Britten landen bij Namsos in Noorwegen  - foto onder: verwoestingen
1942 - Begin van dwangarbeid (Arbeidsinze)t in Nederland


1942 - Schertsproces in Riom (Frankrijk) tegen politici zoals ex-premier en Joodse Léon Blum opgeschort

 

1944 - Eerste Jodentransport uit Athene komt aan in Auschwitz

 

1945 - Apeldoorn en Zwolle bevrijd
  VANDAAG GEBEURD - 13 april  

1940 - Dornier-vliegboot van marine verongelukt bij Soerabaja; 4 of 5 doden

1940 - Tweede Slag om Narvik: Royal Navy vernietigt 8 Duitse topedobootjagers en 1 onderzeeboot

1942 - Geallieerd bombardement op Den Helder

 

1942 - Marxisten Henk Sneevliet en Abraham Menist en 5 anderen in kamp Amersfoort geëxecuteerd

 

1942 - Lt Dogger bereikt via Zwitserland en Spanje Londen en informeert regering over verzet

 

1943 - Duitse Wehrmacht maakt vondst Poolse massagraven bij Katyn bekend - foto rechts (geen video) 

1943 - Duitsers sturen Joden uit N- en Z-Holland en Utrecht naar kamp Vught

 

1945 - Russen bezetten Wenen VANDAAG GEBEURD - 12 april  

1940 - Neutrale NL coaster Velocitas loopt op Duitse mijn op Noordzee; 3 doden

1940 - Britten bezetten Faröer

1942 - Bemanning doet NL HrMs Anna zinken in Nw-Guinea; Japanners hangen 3 opvarenden op als straf

1943 - NL ss Ulysses getorpedeerd op N-Atlantic; geen slachtoffers

 

1945 - Kamp Westerbork  (Drente) bevrijd door Canadezen; 800 inwoners

Foto rechts: een schoolklas in het kamp in 1941

1945 - Hoog Soeren (Apeldoorn): Duitsers executeren standrechtelijk 12 verzetssmensen

1945 - Binnenlandse Strijdkrachten overleggen met Seyss-Inquart over capitulatie en speciale voedselaanvoer voor hongerend westen

1945 - Waterleidingbedrijf Noord-Holland stopt levering

1945 - President Roosevelt  sterft (foto links); opvolger is Harry S. Truman

VANDAAG GEBEURD - 11 april 


Foto boven: gebouw Kleykamp iets links van het midde

1941 - Eerste nummer van "Joodsche Weekblad" verschijnt van NL zeelieden die Brits belang dienen

 

1941 - NL: bezetters stoppen betaling salarissen aan gezinnen

1942 - Pro-Duitse brochure van ex-premier De Geer verschijnt

1944 - RAF bombardeert reservekopie bevolkingsregister in Huize Kleykamp in Den Haag

1945 - Kamp Erika bij Ommen bevrijd

1945 - Concentratiekamp Buchenwald bevrijd

1945 - Zijpersluis: Duitsers executeren 10 mannen als represaille voor aanslag

1945 - Bij Van Harinxmakanaal te Dronryp (gemeente Menaldumadeel) fusilleren Duitsers 13 mannen uit vergeldingVANDAAG GEBEURD - 10 april 

1941 - NL ss Saleier op Atlantic getorpedeerd; geen slachtoffers

 

1942 - NL: Tabak en snoep op rantsoen

 

1943 - NL ss Aludra (varend als Duitse RO 5) gezonken door RAF Beaufighters op Noordzee

 

1943 - 14% van studenten ondertekenen loyaliteitsverklaring; universiteiten VU in A'dam en katholieke  hogeschool Tilburg sluiten; overige blijven open

1944 - Odessa bevrijd

1945 - Bij Bakkeveen fusilleren Duitsers 10 verzetsmsensen, onder wie grafisch kunstenaar H.N. Werkman - foto link

1945 - Deventer: bij Twentolfabriek verdedigen jonge verzetsmensen brug; 2 sneuvelen, 5 geëxecuteerd; Duitse soldaat Ernst Gräwe weigert executie en wordt zelf doodgeschoten

1945 - Assen: Duitsers executeren 7 verzetsmensen en 3 Fransen
VANDAAG GEBEURD - 9 april 

1940 - Unternehmen Weserübung: Duitsland valt Denemarken en Noorwegen aan; Slag om Narvik begint (tot 9 juni 1940)

1941 - NL ministerie van onderwijs beoordeelt vooraf alle benoemingen op scholen


1942 - Duitsers executeren standrechtelijk 77 Sowjet-krijgsgevangenen uit kamp Amersfoort

1943 - Aartsbisschop De Jong (foto rechts) sluit als voorzitter universiteit Nijmegen om loyaliteitsverklaring voor studenten te vermijden; meeste andere Nederlandse universiteiten blijven open (zie ook 10 april 1943

1942 - Dwangarbeidsleider Sauckel eist uit Nederland 30.000 metaalarbeiders in één week

1945 - Nijeveen (Meppel): Duitsers fusilleren 5 verzertsmensen


1945 - Duitse miniduikboot Seehund zinkt Amerikaanse tanker Y 17 bij Nederlandse kust


1945 - Nijeveen (Meppel): Duitsers fusilleren 5 verzertsmensen

VANDAAG GEBEURD - 8 april 


1940 - Duitsland valt neutrale Noorwegen aan bij Tromsø, Narvik, Bergen en Oslo

1941 - Luftwaffe bombardeert Belgrado: 2.274 doden - foto rechts

1941 - Nazi-Duitsland verovert Thessaloniki

1945 - Zutphen door Canadezen bevrijd

VANDAAG GEBEURD - 7 april 

1941 - Nederlandse regering in Londen breekt met Hongarije

 

1941 - NL ms Prins Willem II getorpedeerd op Atlantic; 3 doden

1941 - Mussert in rede: absoluut tegenstander inlijving Nederland bij Duitslan1941 - Voorzitter Joan Remmelts (foto links) van toneelkunstenaars weigert  als eerste bond medewerking aan gelijkschakeling

 1942 - Interkerkelijk Overleg protesteert bij Seyss-Inquart tegen acties SD

 

1942 - Start proces tegen marxisten o.m. verzetsleiders Henk Sneevliet en Abraham Menist (beiden geëxecuteerd 13 april1942)

 1943 - Mussolini bepleit wapenstilstand met Sowjet-Unie bij ontmoeting met Hitler in Salzburg

 

1945 - Operation Amherst: in Drenthe en Friesland landen 702 Franse parachutisten (foto rechts: para's vóór hun vertrek)

1945 - Luchtaanval RAF op IJmuiden e.o.; daarbij ms Van Riemsdijk gezonken

1945 - Duitsers fusilleren 6 verzetsmensen in Makkun

1945 - Bij Ruinen fusiilleren Duitsers 21 mannen

1945 - Bij Norg executeren Duitsers 18 gevangen verzetsmensen

1945 - Anloo: Duitsers fusilleren 9 verzetsmense

1945 - Opperbevelhebben Duitse militairen Christiansen vertrekt uit Nederland (zie ook 10 april 1945)

 


VANDAAG GEBEURD - 6 april 


1941 - Duitsers vallen Joegoslavië en Griekenland aan (capitulatie resp. 17 en 21 april)

1942 - NL ss Batavia door Japanse vloot bij India vernietigd; 4 doden

1943 - Landelijk leider Lou Jansen (foto links) van clandestiene CPN gearresteerd; collega Paul de Groot duikt onder

1943 - Raad van Negen roept studenten op loyaliteitsverklaring (foto rechts) niet te tekenen en desnoods te staken


1945 - Duitsers fusilleren 10 Texelaars wegens te vroege viering bevrijding

1945 - Start Russenoorlog oftewel Georgische opstand op Texel (tot 20 mei 1945

1945 - Stugge Duits militaire NL-bevelhebber generaal Christiansen opgevolgd door generaal BlaskowitzVANDAAG GEBEURD - 5 april 

1941 - Britse troepen bevrijden Addis Abeba (Ethiopië) van Italianen - hun bezetting startte 5 mei 1936

1942 - Japanners vallen Ceylon aan; Britse kruisers HMS Cornwall en Dorsetshire gezonken

 

1943 - NL ss Blitar getorpedeerd op N-Atlantic; 26 doden

1943 - Geallieerden bombarderen Moortsel foutief: 936 doden en 1300 gewonden onder burgers; aanval moest Minerva-fabriek tref

1945 - Mussert vlucht over Afsluitdijk naar Den Haag

1945 - Almelo en Goor  bevrijdVANDAAG GEBEURD - 4 april  

1941 - Gealliëerden veroveren Benghazi in N-Afrika

 

1942 - NL ss Alphaca bij W-Afrika getorpedeerd; 15 doden

 

1945 - V2  (foto rechts) stort neer in Den Haag; 10 doden

 

1945 - Amerikanen bevrijden eerste maal concentratierkamp: Ohrdruf bij Weimar

 

1945 - Staphorst: 5 mannen door Duitsers geëxecuteerd
VANDAAG GEBEURD - 3 april 

1942 - Vernietigingskamp Treblinka II opent zich

 

1943 - Jan Dieters, leider CPN en verzetsman, gearresteerd

 

1945 - R'dam: represaille-executie aan Lage Oostzeedijk wegens moord op politieman, 20 doden

1945 - Hengelo Ov. na strijd bevrijdVANDAAG GEBEURD - 2 april 


 1941 - Padvinderij en verkennerij verboden in Nederland


1941 - In Scheveningen bij vlucht naar Engeland verzetsleider Han Stijkel (fotolinks) en 2 groepsleden gearresteerd; nog die dag ook 155 anderen van zijn groep

1942 - Alle Nederlandse kunstenaren m

oeten zich aanmelden bij Kultuurkamer

 

1942 - Afkondiging van algemene Arbeidsdienstplicht van 6 maanden in Nederland

1942 -Vernietigingskamp Sobibór opent

1943 - Premie van fl. 4 - kopgeld gesteld op verraden van ondergedoken Joden

1944 - Rudolf Vrba en Alfred Wexler ontsnappen uit Auschwitz en gaan uitgebreid rapport erover schrijven

1945 - Seyss-Inquart oppert aan NL secretaris-generaalHirschfeld wapenstilstand met geallieerden in ruil voor voedselhulp vanwege hongerwinter


1945 - Canadezen trekken bij Brummen over IJssel

VANDAAG GEBEURD - 1 april 


1941 - Colportageverbod voor Nederlandsche Unie

 

1941 - NL: bordjes 'Voor Joden verboden' verplicht in cafés

 

1941 - D-Reichsmark nu geldig in Nederland door opheffing deviezengrens 

 

1941 - Britse V-actie richt zich op Nederland

 

1941 - NL: uitreiking verplichte persoonsbewijzen begint

 

1942 - 2.100 Nederlandse Joden naar werkkampen in NL gevoerd

1942 - NL invoering Arbeidsdienstplicht: alle jongen (m & v) moeten 6 maanden voor overheid werken

1943 - Koos Vorrink (foto links) van Nat. Comité en Paroolgroep door verraad van Anton van der Waals gearresteerd met 150 anderen

1944 - Joodse NL agent Tobias Biallosterski (foto links) gedropt met boodschap van koningin Wilhelmina (ontving postuum Mil. Willemsorde)

1944 - Socialist en verzetsleider Van Heuven Goedhart wijkt uit naar Engeland, Simon Carmiggelt plaatsvervanger

 

1945 - Amerikanen landen op Okinawa, zuidelijkste Japanse eiland
 VANDAAG GEBEURD - 31 maart 

1940 - Duitse raider ms Atlantis start laatste reis van 622 dagen - o.m. vermomd als NL ss Abberkerk (foto rechts)

 

1941 - Oprichting Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Amsterdam (bureau emigratie van Joden, deportatie) olv SS-Hauptsturmführer (kapitein) Willy Zöpf

 

1942 - Tweede OD-proces: 80 doodvonnissen; Wiardi Beckman en 5 anderen krijgen gevangenisstraf

 

1942 - Hitler geeft instructies voor aanleg Atlantikwall in Nederland

 

1943 -USAAF mist bij bombardement werf Wilton Fijenoord R'dam; toch 326 tot 401 doden - klik hier voor een Polygoon-journaal-verslag


1944 - Duitsers onder gen. Karl-Heinrich Brenner verwoesten dorp Rouffignac- in Dordogne als represaille - geen doden, 145 gebouwen verwoest - foto links heel, foto oinder verwoesrt - was eerste verwoeste dorp


1945 - Duitsers (meest SD-ers) executeren 36 mannen als represailles in A'dam, Den Haag, Zutphen, Enschede, Utrecht, Zwolle


1945 - In  maart in totaal ongeveer 1.100 NL verzetsmensen en militairen omgekomen in Nederland en daarbuiten

  VANDAAG GEBEURD - 30 maart  

1941 - NL ms Celebes verdwijnt bij Engeland; 7 doden

 

1942 - Minister Van Kleffens oppert in Londen plan voor Atlantische samenwerking aan Noorse minister Trygve Lie en Belgische minister P.H. Spaak

 

1943 - Alle Joden uit 8 provincies behalve NH, ZH en Ut moeten zich melden in kamp Vught

 

1943 - Philips Eindhoven opnieuw door RAF gebombardeerd; 20 doden

 

1943 - Regering stelt onderscheiding Bronzen Leeuw in (foto rechts)

 

1944 - 300 gemengde gehuwde Joden moeten naar Westerbork; meesten later weer vrij

 

1945 - Canadezen bevrijden vanuit Duitsland Oost- en Noord-Nederland


 VANDAAG GEBEURD - 29 maart  

1943 - Algemene avondklok vanaf 23 uur ingesteld in Nederland

 

1944 - HrMs onderzeeër Dolfijn (foto links) torpedeert Italiaanse vrachtschip Egle (ex-Nl Iris)

 

1944 - RAF valt werf Wilton-Fijenoord in R'dam aan; Duitse ss Ceuta daarbij gezonken

 

1945 - Wierden: executie 20 mannen, meest verzetsmensen, door Sicherheistdienst


 VANDAAG GEBEURD - 28 maart 


1940Premier Chamberlain (GB, foto links) en premier Reynaud (F) wijzen samen vrede met nazi-Duitsland af


1941 - NL: Organisatiebesluit Voedselvoorziening afgekondigd - overheid regelt ratsoenering

1941 - Slag bij Kaap Matapan (Griekenland): Brits eskader vernietigt 3 Italiaanse kruisers en 2 destoyers


1941 -  VS neemt alle Duitse schepen in Amerikaanse havens in beslag

 

1942 - HrMs Evertsen (foto rechts) gaat verloren bij Sumatra; geen slachtoffers

 

1942 - RAF bombardeert Lübeck en
Saint-Nazaire

 

1943 - NL ss Bantam gezonken na Japanse luchtaanval; geen slachtoffers

 

1945 - Ingebruikname HrMs onderzeeboot Tijgerhaai
VANDAAG GEBEURD - 27 maart 


1942 - Operation Chariot: geallieerden bombarderen Duitse onderzeebootbasis St. Nazaire in Frankrijk; niet erg succesvol (foto rechts: situatie 2008; het dak is 3 m dik. Foto Wikipedia)

 

1942 - Invoering van anti-Joodse Neurenberger rassenwetten in Nederland

 

1943 - Aanslag op Amsterdamse bevolkingsregister door Gerrit van der Veen. Willem Arondéus en anderen; deels gelukt

 

1944 - NL sleepboot Oostzee (onder Duitse vlag, foto links) loopt op mijn en zinkt; slachtoffers onbekend

 

1945 - Bij RAF-aanval op Berlijn sneuvelt MLD-Mosquitopiloot A. van Amsterdam

 

1945 - Amerikaanse mariniers verslaan laatste Japanners op Iwo Jima


1945 - Argentinië verklaart oorlog aan nazi-Duitsland en Japan

Foto boven: twee bij Wesel gevangen jongens, 26 maart 1945. Hun petten zijn te groot voor hunhoofden, ze hebeb  nog nauwelijks baardgroei.  Goddank hebben zij het overleefd en waren zij te jong voor echte nazidaden. VANDAAG GEBEURD - 26 maart 


1941 - NSB-er Rost van Tonningen president van Nederlandsche Bank (foto rechts)

 

1943 - NL ms Prins Willem III bij Algerije door Duits vliegtuig getorpedeerd; 3 doden  

 

1944 - Bombardement van NL Mitchells B-25s op Schnellbootbunker IJmuiden (foto links)

 

1944 - NL ss Tjisalak zuidelijk van Ceylon getorpedeerd; 100 doden

 

1945 - BS-bevelhebber kolonel Kootsvoorstel RVV in BS op te nemen, afgewezen

 

1945 - NL ss Pacific bij Z-Engeland getorpedeerd; 5 doden


 


VANDAAG GEBEURD - 25 maart 

1941 - Koninkrijk Joegoslavië sluit zich aan bij As-mogenheden

 

1942 - Japanse troepen snijden weg tussen Rangoon naar Mandalay in Birma af

1943 - Algemeen protest van NL artsen tegen gedwongen deelname aan Ned. Artsenkamer: artsenstaking volgt via Medisch Contact


Foto rechts: artsen verwijderen hun naambordjes


1943 - Indisch verzetsgroepleider Lt Van Zanten geëxecuteerd


1945 -Veldtocht in Duitsland:  Amerikanen breken uit bruggehoofd Remagen; 3e leger verovert Darmstadt


1945 - Churchill zet voor het eerst sinds begin oorlog voet op Duitse bodem in Wesel (foto onder)

VANDAAG GEBEURD - 24 maart Foto boven: de voorbereiding van Operation Varsity (24 maart 1945). Horsa-zweefvliegtuigen en Douglas C-47s. Groostste eendaagse luchtlanding uit de gehele oorlog. Zie verklaring onder.


1941 - Generaal Rommel start eerste offensief tegen Cyrenaica in N-Afrika

 

1942 - NL ms Acana getorpedeerd op Mid-Atlantic; 53 doden


1942 - Japanners otnhoofden 15 geredde bemanningsleden van ms Modjokerto (zie 1-03-1942) bij kamp Kendari (Java), onder hen kapitein Jacobus Verhagen


1943 - Artsenstaking in Nederland tegen de Artsenkamer - Himmler zelf wenst 300 tot 500 artsen naar concentratiekampen in Duitsland te sturen (brief rechts)


 

1944 - Massamoord in Fosse Ardeatine bij Rome als vergelding voor aanslag van verzet; 335 doden (foto boven: arrestatie gijzelaren in Rome)

 

1944 - 'Great Escape': 76 RAF-officieren ontsnappen via tunnel uit kamp Stalag Luft III in Duitsland; 3, twee Noren en NL piloot Bram van der Stok, bereiken vrijheid; 50 geëxecuteerd

 

1944 -RAF flight sergeant Nicholas Alkemade stort neer en valt zonder parachute 4.000 m en overleeft; sterft 1987


1945 - Start Brits-Amerikaanse Operation Varsity: 16.000 man landen op oostelijke Rijnoever(deel van Op. Plunder - zie ook 23-03-1945) - daarin grootste eendaagse kluchtlading

1945 - Britten trekken met ruim 300 000 man Rijn over

1945 - Goor (Ov): geallieerd bombardment; 82 doden (foto rechts: opruimen in Sterbuurt)


1945 - Haaksbergen: geallieerd bombardment; 57 doden  -foto onder 

1945 - Aalten: geallieerd bombardment; 18 doden - foto onder


VANDAAG GEBEURD - 23 maart

1941 - Gereformeerde kerken wijzen totalitaire staat af en roepen op tot steun voor alle rassen

 

1941 - NL ss Berhala getorpedeerd bij Sierra Leone; 11 doden


1945 - Operation Plunder start: geallieerde aanval op o.m. Wesel en Rees vanaf NL grens; in Wesel leven daarna nog 1900 mensen (was 24.000)


1945 - Amerikanen steken Rijn bij Oppenheim over


Foto rechts: pontonbrug van 350 m over de Rijn bij Wesel, gebouwd op 23 maart 1945


VANDAAG GEBEURD - 23 maart

1941 - Gereformeerde kerken wijzen totalitaire staat af en roepen op tot steun voor alle rassen

 

1941 - NL ss Berhala getorpedeerd bij Sierra Leone; 11 doden


1945 - Operation Plunder start: geallieerde aanval op o.m. Wesel en Rees vanaf NL grens; in Wesel leven daarna nog 1900 mensen (was 24.000)


1945 - Amerikanen steken Rijn bij Oppenheim over


Foto rechts: pontonbrug van 350 m over de Rijn bij Wesel, gebouwd op 23 maart 1945
Foto onder: het  totaal verwoeste centrum van Wesel, net over de Duiste grens bij Nijmegen, na het laatste bombardement van 23 maart 1945..


VANDAAG GEBEURD - 22 maart

1939 - Litouwen staat Memelgebied aan Duitsland af- kaart onder

1941 - Colportatieverbod voor Nederlandsche Unie na artikel in eigen blad over verschil Duitse en Nederlandse cultuur

1942 - 132 mijnwerkers uit Z-Limburg gedeporteerd naar Ruhrgebiet als dwangmaatregel voor invoering zondagsarbeid in mijnen

1943 - SS-Obergruppenführer (generaal) Rauter houdt voor NL Germaanse SS toespraak, o.m. over Jodendeportaties

1943 -  NL werkweek wordt 54 uur

1943 - Witrussische dorp Khatyn (ook wel Chatyn, niet Katyn) met bewoners platgebrand door bataljon Duits-Russiche overlopers; 149 doden, onder wie 75 kinderen onder 16 jaar

 

1945 - Bombardementen op Enschedé en Nijverdal; resp. 65 en 72 dodenVANDAAG GEBEURD - 21 maart


1940 -Édouard Daladier  (foto rechts) treedt af als premier van Frankrijk; Paul Reynaud volgt hem op
1941 - Vechtpartij tussen NSB-ers en leden Nederlandsche Unie in Nieuwenhagen: 2 NSB-ers dood 

1942 - SS-Obergruppenführer (generaal) Fritz Sauckel in Duitsland benoemd tot leider Arbeitseinsatz (dwangarbeid)


1943 - Aanslag op Hitler door kol. Henning vonTresckow en kol. Rudolf von Gersdorff mislukt (zie ook 13-03-1943)


1945 - Verzetsstrijdster Hannie Schaft in Haarlem gearresteerd (fotolinks, executie 17 april 1945)

 

1945 - Geallieerden steken Rijn massaal over - foto onder: beschieting met Britse 5.5" batterij bij Rijnoffensief


 VANDAAG GEBEURD - 20 maart  


1942 - Verbod voor Nederlandse Joden om hun meubels en huisraad te verkopen

 

1943 - NL ss. Mariso bij Bahia (Brazilië) getorpedeerd; 2 doden

 

1944 - NL Mitchell B-25 stort neer in Frankrijk; 4 doden


1944 -Vesuvius barst uit (18-24 maart; foto rechts as vegen van B-25)

1945 - Duitsers executeren 20 verzetsmannen wegens medewerking aan wapendropping; in Loosdrecht, Amersfoort en Lunteren

1945 - RAF bombardeert Duits militair hoofdkwartier Hilversum; vermoedelijk 200 Duitse doden

1945 -
Britten veroveren Mandalay in Birma,
culturele hoofdstad  van Burma


VANDAAG GEBEURD - 19 maart


1941 - Ongeveer 400 Duitse bommenwerpers vallen Londen aan


Foto rechts: gevolgen van bombardementen op Londen; er ligt p.m. een losse bovenverdieping van een dubbeldekker in een bomkrater


1942 - NL regering in Londen vaardigt Vaarplichtwet uit voor elke zeeman onder 60 jaar

 

1943 - In Soerabaja gaat door explosie NL ss Siberg verloren; geen slachtoffers bekend

 

1944 - Duitse hulpmijnenveger gaat verloren.bij Hoek van Holland


1944 - Unternehmen Margarethe: Duitsers bezetten Hongarije, maar tolereren maarschalk Horthyals staatshoofd


1945 - Hitler vaardigt Nero-bevel uit: in Duitsland moet alles van nut voor geallieerden vernietigd worden; besluit wordt nauwelijks uitgevoerd


1945 - Bij Japan wordt vliegdekschip USS Franklin  geraakt, 800 doden

 

 


 VANDAAG GEBEURD - 18 maart 


1940 - Duitse vliegtuigen vallen neutrale Nl trawler Protinus op Noordzee aan; bemanning dood

 

1940 - Mussolini (foto rechts) verklaart aan Hitler op Brennerpas dat hij met Duitsland mee wil strijden


1942 -Vrij Nederland roept op schouwburgen te boycotten wegens pro-Duitse Kultuurkamer

 

1943 - NL vleesrantsoen nu 125 gr per week

 

1944 - Duitsland bezet Hongarije


1945 - Voor Antwerpen bestemde V1 stort neer bij R'dam Blijdorp; 42 doden

 

1945 - NL ss Odin, in Duits beheer, op Oostzee door Sowjet-vliegtuigen vernietigd; slachtoffers onbekend


1945 - Zwaarste USAAF bombardement op Berlijn: 1200 vliegtuigen vallen aan
 

 VANDAAG GEBEURD - 17 maart 


1940 - Fritz Todt benoemd tot nazi-Duitse  Reichminister voor bewapening - breidt dwangarbeid uit


1942 - Bezettende Japanners laten onafhankelijkheidsstrijder Soekarno (foto links) vrij uit Fort De Cock (Bukkitingi, Sumatra)

 

1943 - NL ss Terkoelei en ss Alderamin op N-Atlantic getorpedeerd; 54 doden (zie gisteren)

 

1944 - NL ss Dempo getorpedeerd op Middellandse Zee; 498 doden (US soldaten)

 

1945 - H. Borghouts als nieuwe commandant van Binnenlandse Strijdkrachten in bezet gebied gedropt (foto rechts)


1945 - Japanse stad Kobe gebombardeerd door 331 B-29s; in vuurstorm sterven 9.000 mensen en 650.000 raken dakloos - foto onder


VANDAAG GEBEURD - 16 maart

1939 - Franquisten nemen Madrid in waarmee Spaanse Burgeroorlog eindigt

 

1941 - Seyss-Inquart verordonneert dat hij als Reichskommissar 'civiel standrecht kan afkondigen

 

1942 - Erik Hazelhoff Roelfzema zet geheim agent Maassen af op Katwijker strand; wordt meteen gearresteerd

 

1942 - NL ss Mangkai zinkt door Duitse mijn bij Kaapstad; geen slachtoffers

 1943 - 41 Duitse U-Boote vallen 2 konvooien met 110 vrachtschepen (waarvan 5 NL) op N-Atlantic aan; 22 vrachtschepen en 1 U-Boot zinken; slachtoffers onbekend

 

1944 - Uitbarsting van Vesuvius tot 29 maart 1944; enkele honderden doden en 88 bommenwerpers B-25s vernietigd

VANDAAG GEBEURD - 15 maart 

1939 - Duitsers bezetten Bohemen en Moravië waarmee Tsjechoslowakije ophoudt te bestaan

 

1941 - NL ss Oscilla vergaat boven Antigua na torpedering door U-Boot; 4 doden

 

1942 - U-Boote zinken 5 tankers bij Antillen


1942 - Tijdens invasie van Japan op Sumatra  27 Nederlandse militairen  in Tiga Roenggoe nabij Pematang Siantar (tussen Medan en het Tobameer)  gefusilleerd


1945 - Politicus en verzetsleider Herman 'Stuuf' Wiardi Beckman sterft in Dachau, geboren in Nijmegen, 4-02-1904

 VANDAAG GEBEURD - 14 maart


1939 - Priester Jozef Tiso wordt fascistisch president van Slowakije


1943 - Sabotage van spoorlijnen A'dam-A'foort en A'dam-Utrecht veroorzaakt enige vertraging


1943 - Ontruiming ghetto Krakau voltooi olv SS-Untersturmfüher Amon Göth (foto rechts - klik op foto voor vergroting)


1944 - Seyss-Inquart besluit dat verwanten van ondergedoken burgemeesters en ambtenaren naar concentratiekamp Vught kunnen


1945 - Wehrmacht houdt razzia in Leeuwarden


1945 - RAF gooit eerste Grand Slam bom, nl. op Schildesche-viaduct in Bielefeld (foto's onder)Foto links en boven: het Schildesche-viaduct na de aanval en recent.De bom - foto onder.22.000 pond, 10 ton.-
VANDAAG GEBEURD - 13 maart 1938- Anschluss: nazi-Duitse legers lijven Oostenrijk zonder verzet in (foto boven)


1941 - Executie van 15 verzetsmensen van De Geuzen en 3 Februaristakers (zgn.' achttien dooden' van Jan Campert)
- eerste grote executie van verzetsmensen in bezet Nederland

1942 - NL: ook koffiesurrogaat op rantsoen

1942 - Berlijn laat 110.000 Roemeense Joden naar vernietigingskampen sturen


1943 - Bezetter verplicht studenten loyaliteitsverklaring te tekenen (foto links)


1943 - Bankbiljetten van ƒ 500 en ƒ 1000 ongeldig verklaard1943 - Nl onderzeeboot O 21 zinkt Japans vrachtschip in Azië; slachtoffers onbekend


1943 - NLss Ceres in Caribische Zee getorpedeerd door U-Boot; 2 doden


1943 - Aanslag op Hitler door kol. HenningvonTresckow mislukt

1943 - NL ss Sembilangan (foto rechts) west van Kaap Finisterre (Sp) getorpedeerd door U-Boot; 88 doden

1945 - Koningin Wilhemina betreedt Nederlands grondgebied bij Eede in Zeeuws-Vlaanderen (foto onder, waar zij over een meelstreep als grens loopt - bij gebrek aan verf)


 VANDAAG GEBEURD - 12 maart 

 

1941 - Gouverneur Seyss-Inquart stelt in rede in Concertgebouw dat Joden vernietigd zullen worden

 

1941 - NL Rijksradio-omroep opgericht, onder Duitse leiding

 

1943 - Jhr. H.G. de Jonge als eersteagent van Bureau Inlichtingen uit Londen gedropt

 

1945 - Verzet doodt SS-Hauptsturmführer Wehner in Amsterdam; als represaille doden bezetters 30 gevangenen (zie foto: monument de Gevallen Hoornblazer; 1ste Weteringplantsoen, bij Heineken brouwerij)

 

1945 - Duitsers executeren in Rotterdam 20 mannen op Hofplein en 20 op Goereesestraat


1945 - Koningin Wilhelmina komt in Brussel aan

 

 VANDAAG GEBEURD - 11 maart 

 

1940 - Neutrale NL Shell-tanker ms Eulota (foto rechts) zw van Land's End getorpedeerd; geen slachtoffers; NL ss Amor loopt op Duitse zeemijn voor Zeeuwse kust; geen slachtoffers

1941 - Lend Lease-wet met grote steun van president Roosevelt in VS aangenomen - maakt materiële oorlogssteun aan Groot-Brittannië mogelijk

 

1942 - NL motorlogger Aaltje loopt op Duitse zeemijn; 5 doden

 

1942 - Ned-Indië: Japanse generaal Imamoera (foto links) op Java de facto gouverneur; voert soepel bewind

 

1942 - Brazilië confisceert bezit As-landen vanwege aanvallen op handelsschepen

 

1943 - Oprichting SS-Landstorm Nederland

 

1944 - Jodenredder Joop Westerweel gearresteerd (geëxecuteerd 11 augustus 1944)


 VANDAAG GEBEURD - 10 maart   
1941 - Duitse bestuurder Fischböck eist van NL extra oorlogsbetaling van 500 miljoen Reichsmark
1943 - Arrestatie mr C.C. Dutilh, leider spionagegroep Kees, door verraad van Anton van der Waals

1943 
- Geheim agent Pieter Dourlein (foto rechts) gedropt en gearresteerd
1945 - Laatste aanval Kriegsmarine op Westerschelde; geen slachtoffers


  VANDAAG GEBEURD - 9 maart 

1942 - Capitulatie Kon. Ned-Indisch Leger KNIL - feitelijk einde van dit leger

 

1943 - Leider Delftse studentensabotagegroep W. Pahud de Mortanges met 5 bestuursleden gearresteerd

 

1944 - Algemene staking van 100.000 mijnwerkers in Wales en havenstaking in Glasgow tegen sociale beleid Churchill

 

1945 - USAAF bombardeert opnieuw Tokio (zie ook november 1944); vuurstorm doodt 88- tot 97.000 mensen; dodelijkste bombardement van gehele WO2

 


VANDAAG GEBEURD - 8 maart 

1941 - In N-Holland oorlogsrecht van kracht

 

1941 - NL ss Prins Frederik Hendrik zinkt na luchtaanval in Ierse Zee; 8 doden

 

1942 - Gouverneur Van Starkenborch Stachouwer tekent algemene capitulatie van Nederlands-Indië op vliegveld Kalidjati bij Bandoeng

 

1943 - NL ss 's Jacob bij Australië gezonken; 5 doden

 

1945 - Bij Woeste Hoeve 117 mensen gefusilleerd vanwege aanslag op SS- en politiegeneraal Rauter (zie ook 7 maart 1945)

1945 - NL: in totaal 300 mensen gefusilleerd, onder hen Jan Thijssen (foto rechts), leider van RVV en Radiodienst en Haagse jongen van 15


 VANDAAG GEBEURD - 7 maart 

1936 - Hitler gokt en laat Rijnlandbezetten ondanks verbod in Verdrag van Locarno; geallieerden doen niets


1940 - Neutrale NL ss Vecht  door Duitse onderzeeboot U 14 getorpedeerd; alle 22 opvarenden dood

 
1941 -  NL ms Mijdrecht (foto rechts) op N-Atlantic aangevallen op door U 70 en verslaat deze samen met HMS Camilia; 7 opvarenden krijgen Bronzen Kruis

1941 - NL: eerste Duitse arrestaties van illegale Ordedienst


1941 - Duitse onderzeeër U-47 van commandant Gunther Prien verdwijnt


1942 - Japanse vliegtuigen zinken NL passagiersschip ms Poelau Bras; 144 doden

 

1942 - Eigen bemanning zinkt HrMs De Gouden Leeuw in Soerabaja


1942 - Generaal Alexander geeft strijd in Burma op; laat haven en oliestallaties Rangoon vernielen


1945 - SS- en politiegeneraal Rauter raakt zwaar gewond bij aanslag bij Woeste Hoeve (foto links); ruim 200 mannen als represaille gefusilleerd,
van wie 117 op Woeste Hoeve


1945 - Op Dreef in Haarlem executie van 15 verzetsmensen wegens moordaanslag op NSB-er Willem Zirkzee door Hannie Schaft en Truus Overstegen

 

1945 - Geallieerden veroveren Keulen

 

1945 - Amerikanen veroveren brug bij Remagen intact (foto rechts)


 VANDAAG GEBEURD - 6 maart 

1941 - Eerste Nederlander gefusilleerd, Amsterdamse communist, Februaristaker en Jood, Leen Schijveschuurder


1941 - U-Boot U 106 torpedeert NL ss Almkerk en ss Tapanoeli op Z-Atlantic; geen slachtoffers

1942 - Arrestatie van geheim agent Lauwers (foto rechts) en begin van Englandspiel (Operation Nordpol)

 

1942 - NL ss Astrea door Italiaanse onderzeeër op N-Atlantic vernietigd; geen slachtoffers

 

1942 - HrMs Serdang, HrMs Pieter de Bitter, HrMs Eland Dubois en ss Poseidon door eigen bemanning in Indië gezonken; HrMs Jan van Amstel (foto onder) door Japanse schepen vernietigd bij Java; 21 doden

 

1943 - Raad van Negen adviseert studenten: teken geen Duitse loyaliteitsverklaring

 

1944 - Britse marineschepen zinken Vorpostenboot bij Hoek van Holland

 

1944 - NL B-25 Mitchell van MLD in Pacific verdwenen na aanval op Kei-eilanden; 6 vermisten


1944 - Berlijn opnieuw gebombardeerd, nu door USAF met 800 B-17s


1945 - Weer 4 NL krijgsgevangenen in Most, Tsjechië geëxecuteerd (zie ook 5 maart 1945)
 VANDAAG GEBEURD - 5 maart 


1940 - Duitse oorlogsdaad tegen neutraal NL:  NL ss Grutto door Duitsers getorpedeerd bij R'dam; 19 doden -- foto rechts

1941 - NL ss Grootekerk gezonken, vermoedelijk door Duitse raider; slachtoffers onbekend

1941 - Convent van Kerken protesteert bij Duitsers tegen behandeling van Joden

 

1942 - Duitse bezetter dwingt Joodsche Raad ook mensen met werk naar Joodse werkkampen in Drenthe te sturen


1942 - Japanners nemen Batavia (Djakarta) in

 

1943 - Stakingen in Turijn en andere steden in N-Italië door communisten


1945 - 17 NL krijgsgevangenen geëxecuteerd in Most, Tsjechië omgebracht, waarschijnlijk in Arbeitserziehungslager Oberleutensdorf-Maltheuern

  VANDAAG GEBEURD - 4 maart  


1941 - Duitsers vellen 18 doodvonissen in Geuzenproces in Den Haag; o.m. leider Bernardus IJzerdraat enJoodse verzetsman Abraham Samuel Fernandes executie 15 Geuzen op 13-03-1941

1941 - E.J. Voûte pro-Duitse regeringscommissaris (burgemeester) van A'dam


1941 - Britse Operation Claymore: inname van Lofoten en vernietiging visoliefabrieken; Zeeuwse veerboten in Britse dienst HMS Queen Emma en HMS Princerss Beatrix doen mee als troepentranporteurs


1942 - Nederlands-Indië: eigen troepen vernietigen  haven van Tandjong Priok (Batavia-Djakarta)

1943 - Politiekorps Enschede weigert medewerking aan Jodenvervolging - SS-generaal Rauter dreigt met deportatie van hele korps naar Duitsland; enkelen duiken onder; rest voegt zich

1944 - L. Bosch ridder van Rosenthal  (foto links) start overleg met verzetsgroepen

 

1944 - Stakingen in N-Italië tegen dwangarbeid in Duitsland


1944 - Eerst Amerikaanse dagbombardement op Berlijn in WO2; van 502 B17s van US Eighth AF bereiken 30 Berlijn en werpen 249 bommen af; escort van 770 jagers- zie ook foto onderFoto onder: dagmissie van B17s van US Eighth Air Force op 13 april 1945 op weg naar Neumünster; in beeld 13 toestellen in vaste formatie.

De meeste missies van de US Eighth AF - vaak 500 tot 1.500 bommenwerpers en jagers per keer - volgden een route over Nederland; van maart 1944 af waren er vrijwel om de dag missies van deze grootte die passeerden over Nederland, nog los van de RAF-missies 's-nachts - KLIK OP FOTO VOOR VERGROTING


 

 
VANDAAG GEBEURD - 3 maart


1941 - Eerste nazi-executie in Nederland: Ernst Cahn (foto links), Duits-Joodse vluchteling en verzetsman en mede-eigenaar van ijssalon Koco in Amsterdam, op Waalsdorpervlakte (zie ook 19 februari 1941

1941 - Neutrale NL ss Rotula door Duitse vliegtuigen gezonken bij Liverpool; 15 doden

1942 - USS Asheville west van Java gezonken door Japanners; 158 doden, 1 overlevende

 

1942 - Haven en olieinstalltie in Soerabaja vernield door Nederlandse militairen - foto onder


1942 - Grote Japanse luchtaanval opBroome (Aus); 15 vliegtuigen vernietigd, daaronder 9 Dorniers en Catalina's van marine MLD; foto rechts: Amerikaanse B-24 brandt op vliegveld Broome

1942 - NL ss Rokan en ss Merkus gezonken door Japanners bij Indië; geen slachtoffers


1945 - RAF en Nederlanders bombarderen Bezuidenhout in Den Haag; 511 doden onder wie cabaretier Koos Speenhoff


1945 - Finland verklaart oorlog aan Asmogendheden

1945 - Manilla ingenomen door Amerikanen en Filippino's


Foto onder: brandende olieinstallaties in Soerabaja VANDAAG GEBEURD - 2 maart


1939 - Kardinaal Pacelli wordt paus Pius XII (foto links)

 

1940 - Neutrale coaster ms Rijnstroom (foto rechts)  door U-Boot getorpedeerd; 12 doden; neutrale NL coaster Elziena bij Schotland gebombardeerd en gezonken; 2 doden;

 

1941 - NL ss Simaloer door Duitse vliegtuigen gezonken; 2 doden

 

1942 - Door Japanse inval in Indië 3 oorlogsschepen en 15 koopvaardijschepen verloren; 21 doden

 

1942 - Onderzeebootstation Soerabaja door eigen personeel vernietigd


1943 - Begin deportaties van Joden naar vernietigingskamp Sobibor

 

1943 - Geallieerden winnen zeeslag tegen Japanners in Bismarckzee bij Nieuw Guinea

 

1945 - Varsseveld: standrechtelijke executie 'Aaltense tol' 46 doden na aanslag met 4 Duitse militaire doden


1945 - In Wisch executeren Duitsers standrechtelijk 10 verzetsmensen


VANDAAG GEBEURD - 1 maart

1941 - Bulgarije sluit zich aan bij Driemogendhedenpact D-It-Jp (poster links)

 

1942 - Slachting van ss Augustina; bij ontsnapping uit Java door bemanning gezonken; Japanners beschieten hen in reddingsboten; 39 doden

 

1942 - Japanners vernietigen kruiser HMS Exeter en jager HMS Encounter in Tweede Slag in de Javazee; 800 overlevenden; aantal doden onbekend


1942 - Japanners vernietigen in NL-O-Indië HrMs Endeh, 7 doden; NL ms Modjokerto, 42 doden (van wie 15 onthoofd, zie 24-03-1942)
; Nl ss Rooseboom, 500 doden (foto rechts); NL ss Parigi; 9 doden; Nl ss Siaoe, 29 doden; NL ss Tomohon, 1 dode; totaal 588 doden;

totaal 1169 dode Nederlandse en Indische schepelingen

 

1943 - Massamoord in Koriukivka (prov. Chemihiv, Oekraïne): 6.700 inwoners afgeslacht door SS als represaille tegen verzetsaanslagen, grootste massamoord op burgers tijdens WO2; 1290 huizen verwoest; slechts 10 huizen en een kerk over (foto links: monument)

 

1945 - NL: bevel van SD-chef Schöngarth gaat in: executie van verzetsmensen (zie ook Deppner-executies, 30 juli 1944)


1945 - Roermond en Venlo na forse strijd bevrijd; vele honderden oorlogsdoden

 

1945 - Turkije verklaart oorlog aan Duitsland en Italië

 

Foto onder: Roermonds meisje en haar pop kunnen weer naar huis na de bevrijding. Een soldaat heeft haar kennelijk op de vrachtwagen geholpen en zegt gedag. - of misschien hello. Hier wordt meteen detassenbarrrière geslcht: de zwarte Amerikaanse soldaat geeft het meisje lachend een hand en ze kijkt naar zijn donkere hand, maar niet bang of afkerig. Kleine kinderen doen niet aan rassenleer. Wie zou dat meisje zijn en wat zou ze zich nog hiervan herinneren? Een goede kans dat ze nog leeft: 5 jaar in 1945, dus anno 1913 mogelijk 73.Stuur uw opmerkingen naar redactie@nieuws-wo2.tk of bel 06 2704 7728.

 

  VANDAAG GEBEURD - 29 februari 

 
1944 - Diverse NL verzetsorganisaties starten overleg

 

1944 - Evacuatie van 400.000 Nederlanders vanwege Duitse verdediging tegen invasie

 

1944 - Inunderingen in Zuid-Holland en Zeeland


1944 - 18 leden van Oranje Vrijbuitersgroep uit Utrecht gefusilleerd op Waalsdorpervlakte


1944 - 5 Indonesische verzetsleiders ter dood veroordeeld door Japanners

 

1944 - Gen. Douglas MacArthur (foto links) leidt invasie van Admirality Eilanden bij Nw-Guinea

 

 

 

 

 VANDAAG GEBEURD - 28 februari 

 

 

1941 - NL: Joodse organisaties zonder economisch doel worden gelijkgeschakeld

 

1942 - NL: Aanmelding voor werklozen voor werk in Duitsland verplicht

 

1942 - NL: Eerste wapendropping voor verzet uit Engeland, in Hooghalen, Drenthe

 

1942 - Japanners zinken bij Java kruisers USS Houston  en HMAS Perth tijdens Slag in de Straat Soenda

 

1942 - HrMs Ben 2 en NL ss Moesi getorpedeerd bij Straat Bali; slachtoffers onbekend

 

1942 - Japanse vliegtuigen schieten Catalina vliegboot van Kon. Marine neer; geen slachtoffers

 

1942 - Japanse troepen landen op Java na winnen van Slag in de Javazee

 

1943 - Brits-Noorse aanslag op zwaar waterfabriek  Norsk Hydro (levert aan Duitse kernwapens - foto rechts)

 

1944 - Gouverneur Seyss-Inquart verzet zich tegen deportatie van gemengd gehuwde Joden


1945 - Bij Grebbeberg herstellen Russische krijgsgevangenen Pantherstelling

 

 


 VANDAAG GEBEURD - 27 februari  1933

 

1933 - Rijksdagbrand in Berlijn, aangestoken door Marinus van der Lubbe - nazi's plegen daarna machtsgreep


1941 - NL: Joodse bloeddonoren worden van lijsten geschrapt


1942 - Japanners winnen laatste slag in Oost-Azië: hun vloot van 19 schepen vernietigt laatste geallieerde vloot van 14 schepen in Nederlands-Indië in Slag in de Javazee; schout-bij-nacht Karel Doorman (foto links) sterft samen met 1.000 andere NL marinemannen; totaal 2.300 geallieerde doden -


foto rechts: HrMs De Ruyter werd bij de slag vernietigd met aan boord SbN Doorman


1942 - Dornier vliegboot van NL marine door Japanners in Indië vernietigd; geen slachtoffers


1942 - Catalina-vliegboot van Marine aangevallen bij Straat Bangka haalt 2 Japanse jagers neer en maakt noodlanding; 3 doden


1943 - Duitse Vorpostenboot vergaat bij Vlieland


1943 - NL HrMs Colombia getorpedeerd, maar zinkt niet; 8 doden (foto links - klik op de foto voor vergroting)


1944 - NL B-25 Mitchell van Marine verongelukt tussen Hawaii en Californië; 4 doden

 


 

VANDAAG GEBEURD - 26 februari 1941 - NL ss Amstelland aangevallen door Duitse vliegtuigen en zinkt op N-Atlantic; 1 dod


1942 - Radio Oranje roept op tot biddag voor Ned-Indië


1942 - NL tanker Mamura gezonken door U-Boot op N-Atlantic; alle 49 bemanningsleden komen om

 
VANDAAG GEBEURD - 25 februari 

1941 - Als protest tegen eerste razzia op Joodse mannen van 22 februari 1941 ontstaat Februaristaking in Amsterdam, ook in Haarlem, Zaandam, Velsen, Weesp, Utrecht en Hilversum, ook op 26-02 - foto rechts: 1ste herdenking op J.D Meyerplein -

1941 - NL ss Beursplein door Duitse luchtaanval gezonken op N-Atlantic; geen slachtoffers


1942 - NL ss Boere door Japanse onderzeeër gezonken bij Indonesië; geen slachtoffers


1943 - Britse vliegtuigen zinken Duitse Vorpostenboot bij Walcheren


1943 - Amerikanen verliezen Slag om de Kasserine Pas in Tunesië tegen generaal Rommel - eerste VS-verlies in WO2; 6.000 VS doden en ruim 300 tanks verloren
VANDAAG GEBEURD - 24 februari 


1941 - Geuzenproces tegen verzetsgroep van Bernhard IJzerdraat (foto links) etc. start; leidde tot 15 executies op 13-03-1941 en tot gedicht 'De achttien Dooden'


1941 - NL ss Grootekerk getorpedeerd bij Ierland; 52 doden1942 - NL ss Pendopo in Soerabaja gezonken door eigen bemanning


1942 - Twee Dornier vliegboten van MLD bij Java door Japanse vliegtuigen neergeschoten; 6 doden


1942 - NL ss Kota Radja bij Soerabaja door Japanse vliegtuigen aangevallen en later gezonken


1942 - Bulgaarse ms Struma met Joodse vluchtelingen uit Roemenië op Zwarte Zee gezonken door Sowjet-duikboot; 781 doden; 1 overlevende


1943 - Premier_Gerbrandy (foto links) dringt in Londen aan bij generaal Bedell Smith op aparte bevrijding van N-Nederland


1944 - VS-onderzeeër USS Rasher doet 2 Japanse vrachtschepen in Straat Makassar zinken, Ryusei Maru en Tango Maru (ex-NL ss Toendjoek); 8.000 doden


1941 - CPN-ers Dirk van Nimwegen, Willem Kraan en Piet Nak roepen in Amsterdam op Noordermarkt op tot staking tegen nazi-Jodenvervolging: Februaristaking (foto links)VANDAAG GEBEURD - 23 februari 


1941 - Tweede dag van Jodenrazzia op J.D Meyerplein in Amsterdam


1942 - NL: verplichte Arbeitszeinsatz (dwangarbeid) in Duitsland afgekondigd


1943 - NL ss Madoera getorpedeerd; bemanning kan schip behouden


1943 - Minister Van Kleffens weigert gevangen Duitsers voor Joden te ruilen


1945 - Derde kabinet Gerbrandy gevormd

 


VANDAAG GEBEURD - 22 februari 


1941 - Eerste Jodenrazzia in Nederland als represaille voor Nederlands verzet, op J.D. Meyerplein in A'dam - 427 Joodse mannen afgevoerd via kamp Schoorl naar kampen Buchenwald en Mauthausen


1941 - Kruiser Admiral_Scheer zinkt NL ss Rantaupandjang; 2 doden, 2 gewonden, 65 gevangenen


1942 - NL ss Pynacker Hordijk door Japanse onderzeeër gezonken in Javazee; geen slachtoffers


1943 - Nl-bestuurder Generalkommissar Fischbock (foto links) stelt in Berlijn voor NL-ex-militairen weer krijgsgevangen te nemen; Duitsers besluiten alle ex-militairen op te roepen; leidt tot April-meistakingen


1943 - Duitse oprichters Hans en Sophie Scholl (foto rechts) en Christoph Probst van studenten-verzetsgroep Die Weisse Rose in München onthoofd


1944 - Duitsers stellen doodstraf op overvallen op distributiekantoren en bevolkingsregisters


1944 - Amerikanen bombarderen bij vergissing Enschede, Arnhem en Nijmegen (foto onder); 950 doden VANDAAG GEBEURD - 21 februari 1940 - NL ss Tara door de Duitse onderzeeboot 'U 50' getorpedeerd op Atlantic; geen slachtoffers


1943 - NL: Kerken laten protest tegen wegvoeren van jongeren voorlezen


1943 - Onderzeeboot HrMs O 24 (foto rechts) vernietigt Japanse ss Bandai Maru voor Thaise zuidwestkust


1943 - Generaal Eisenhower nu opperbevelhebber van geallieerden in N-Afrika

 VANDAAG GEBEURD - 20 februari


1943 - NL Rechters maken bezwaar tegen wantoestanden in kamp Eirka in Ommen


1944 - US Air Force begint 'Big Week" met weeklange bombardementen op Duitse industrie


1944 - Amerikaanse mariniers onder admiraal Nimitz landen op Eniwetok (Marshallarchipel)

 VANDAAG GEBEURD - 19 februari 

1941 - Grüne Polizei valt ijssalon "Koco" van Ernst Cahn  en Alfred Kohn in A'dam-Zuid binnen wegens Joodse knokploeg daar en wordt heftig belaagd met ammoniakgas

1941 - Rost van Tonningen meldt zich als lid bij Waffen-SS1941 - VS-krant Daily News gebruikt als eerste term Jeep


1941 - NL: organisatie van werkgevers o.l.v. D.U. Stikker stopt overleg met Duitsers


1942- President Roosevelt stemt toe in internering van Amerikaanse Japanners (foto boven); 60 jaar later excuseerde de Amerikaanse regering zich hiervoor


1942 - Darwin gebombardeerd door 188 Japanse vliegtuigen


1942 - Slag in Straat Badoeng: torpedobootjager HrMs Pet Hein zinkt na zeeslag met Japanse Oshio en Asashio; 62 doden, o.w. Ltn J. Chömpff (foto links), commandant van de Piet Hein


1942 - 2000 kunstenaren protesteren tegen de oprichting van de nazistische Nederlandsche Kultuurkamer; meeste NL toneelspelers melden zich wel aan behalve o.m. Albert van Dalsum (foto rechts), Ko Arnoldi en Fien de la Mar


1942 - Japanse vliegtuigen vallen Darwin in Australië eerste maal aan; minstens 230 doden


1945 - Oprichter van Trouw, Wim Speelman, in Halfweg als represaille geëxecuteerd - foto links


1945 - Amerikaanse mariniers landen op Iwo Jima,
Fotyo boven:
19 februari  "Persons of Japanese ancestry arrive at the Santa Anita Assembly Center from San Pedro. Evacuees lived at this center at the former Santa Anita race track before being moved inland to relocation centers.", foto Dorothea Lange (1895–1965)
Foto links:
opa met kleinzoon inn Manzanar - foto Dorotheas Lange
 
 VANDAAG GEBEURD 18 februari


1941 - Amerikaans Ciongrtes beslist over 'Lend Lease Act'voor materiële hulp aan Gr-Brittannië


1942 - Japanse leger begint met uitmoording van Chinezen inSingapore (Sook Ching Massacre, 5.000-25.000 doden)

1942 - Japanse luchtaanval op Soerabaja: HrMs Soerabaja en onderzeeboot K VII gezonken; 13 doden

1943 - Eerste nummer illegale Trouw verschijnt

1943 - Duitse verzetsgroep Die weisse Rose opgerold (zie ook Nieuws 6-02-2012: heiligverklaring Schmorell)


1943 - Omslagpunt in Duitsland - Goebbels vraagt in Sportpalast Berlijn: 'Wollt Ihr den totalen Krieg?' en hoort 'Jaaaa!' (foto onder)
mmmmm 

mmmNieuws-wo2

is in februarinnnnnnnnnmmmmnnnnnn

uitverkozen tot


'Beste Algemene Oorlogssite'