Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Indische Koopvaardijramp
Onderzeedienst
Pearl Harbor
Redding Duinkerken
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS

  N I E U W S    W O    2  

  

O N D E R Z E E

 

D I E N S T

 

 

 

 

 V E R V O L G   V A N     V O O R P A G I N A

 


Oorlogsgraf succesvolste onderzeeër O-16 mogelijk geschondenDEN HAAG, 16-12-2013 - Het wrak van de meest succesvolle  Nederlandse onderzeeboot, de O16, tevens een oorlogsgraf voor de bemanning, is mogelijk verstoord.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zonk de boot van 76 m lang op 15 december 1941 door een zeemijn in de Golf van Siam voor de kust van Maleisië en is de laatste rustplaats van 41 van de 42 Nederlandse opvarende marinemannen.


Bij het wrak is een varende kraan gezien waar op het dek een grote hoeveelheid roestig oud ijzer lag. Het schip was zeer succesvol onder commandant ridder A.J. Bussemaker MWO (hij kwam ook om; hij is een oom van de huidige minister).


Het schip beschadigde in zijn korte diensttijd tijdens de oorlog 3 Japanse schepen en zonk er nog eens 3 - deze laatste 3 op één dag, 12 december 1941. Het schip geldt daarmee onder Nederlandse onderzeeërs als recordhouder. Bussemaker ontving de hoogste militaire onderscheiding, de Militaire Willemsorde (MWO). Van de opvarenden van de onderzeeër overleefde slechts de  bootsman Cor de Wolf.. De O-16 werd in 1995 teruggevonden.

Het ministerie van Defensie kan volgens de Volkskrant niet bevestigen of de boot of delen ervan zijn geborgen. het ministerie vindt het een 'zeer verontrustende melding', vooral voor de nabestaanden van de omgekomen opvarenden.

Defensie bevestigt dat de positie van het wrak van de Nederlandse onderzeeër overeenkomt met de plek waar het mogelijke bergingsvaartuig is gezien. Het ministerie is daarover ingelicht door derden.


HMAS Perth
In Australië ontstond vorige  week onrust nadat commerciële bergers het Australische oorlogschip HMAS Perth ernstig bleken te hebben beschadigd. De Perth heeft een speciale band met Nederland, omdat het schip deel uitmaakte van het smaldeel van schout-bij-nacht Karel Doorman, die in de Slag in de Javazee op 28 februari 1942 omkwam, waaraan ook de Perth deelnam.


De Perth kon toen ontsnappen, maar in de aansluitende Slag in de Staart Soenda vernietigden de Japanners het schip alsnog met 4 torpedo's. Daarbij vonden 353 Australische marinemannen de dood  De bergers hadden volgens een Australische nieuwsbericht  waarschijnlijk belangstelling voor het metaal van het schip. 
Wrak van grootste onderzeeër uit WO2 herontdekt


HAWAII, 4-12-2013 - Wetenschappelijke duikers hebben het wrak teruggevonden van een enorme Japanse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog. De boot ligt op een diepte van 700 m voor de kust van Hawaïi.

Foto rechts: de officieren, plaats en datum onbekend.

Het schip is de 122 meter lange I-400 van de Sen-Toku-klasse. Dat was destijds het grootste type onderzeeër ter wereld en kon zonder bij te tanken rond de wereld varen.

Ze waren 60% groter dan de grootste Amerikaanse onderzeeër van die tijd. Deze onderzeeër en haar zusterschepen hadden zelfs 3 vliegtuigen en een katapult voor hun lancering aan boord.

Als bewapening bezaten zij een grotere torpedovoorraad dan welk andere onderzeeboot ook, en hadden 9 stuks anti-luchtdoelgeschut van 25 mm plus een groter kanon. Het bereikk vand we schepen was enorm: 37.500 zeemijl, ongeveer 65.000 km.

Er dienden 144 man op, terwijl ter vergelijking op Nederalndse boten meestal 35-40 man dienden. Van dit type boten bouwden de Japanners er 4 die in dienst zijn gesteld.

De Amerikanen kregen het schip aan het einde van de oorlog in handen. In 1946 lieten ze het met opzet in de Pacific zinken. Waar dat precies was, werd echter nooit bekendgemaakt. De vrees bestond dat de technologie van de schepen in handen van de Sovjet-Unie zou komen. In augustus werd het wrak gelokaliseerd.Foto onder: het grootste boordkanon, dat hier wordt geïnspecteerd door Amerikaanse marinemannen.


Foto onder: nog een totaalaanzicht van de boot. De verhoging midden op het voordek is de lanceerschans voor de vliegtuigen.


Foto onder: de Aichi-M6a1, het drijfvliegtuig waarvan de I-400 er 3 had in een hangar aan boord. Het schip had ook een katapult om ze te lanceren.


Foto onder: de I-400, I-401 en I-402 in de haven van Pearl Harbor. Ernaast liggen twee 'normale' onderzeeërs, zodat een indruk van de relatieve grootte van de I-klasse ontstaat.
Herdenking verdwenen onderzeeboot

O 13: zoektocht gaat voort


DEN HELDER, 3-07-2013 - De Marine zoekt voort naar de verdwenen onderzeeër HrMs O 13. Dat zegt overste Jouke Spoelstra van de Marine, die de zoektochten coördineert. Mogelijk zou de boot betrokken zijn geweest bij een geheiMe missie, zoals het ophalen van Engelandvaarders.

Spoelstra bevestigt dat hij deze theorie kent, maar kan deze niet concretiseren.Vandaag is een herdenking in Den Helder bij het monument voor de omgekomen onderzeebootmannen, waarna op zee een krans wordt gelegd in het Marsdiep.

De Nederlandse onderzeeboot O13 voer op 12 juni 1940 de haven Dundee (Schotland)  uit om de Duitse scheepvaart in het Skagerrak (Denemarken) te hinderen. Sindsdien is er van de O13 en zijn 34 opvarenden niets meer vernomen. Vandaag worden ze herdacht door zo'n 250 nabestaanden in Den Helder.

De herdenking vindt deels plaats op de ZrMs Zeven Provinciën en wordt daar o.m. bijgewoond door oud minister-president en voormalig minister van Defensie Piet de Jong, die zelf onderzeebootcommandant was. Commandant der zeestrijdkrachten Matthieu Borsboom is eveneens aanwezig. Als eerbetoon aan de vermiste bemanning zal voor de kranslegging een onderzeeboot van de Marine, de ZrMs Bruinvis, duiken op de rede van Den Helder.

De O 13 werd gebouwd in Vlissingen bijde werf De Schelde en in dienst gesteld in 1931. De boot was de tweede van de O 12-klasse en mat 60 m met een tonnage van 745 onder water.In 1933 had het schip een aanvaring met een Helders visserschip, dat daardoor verging.

Op de Noordzee zijn 2 Nederlandse onderzeeboten vergaan: de O 13 in juni 1940 en de O 22 in december 1940, zo zegt Spoelstra op het Radio 1 Journaal. De O 22 is bij een offshore-survey gevonden door een inspectiebedrijf uit de olie- of  gasbranche, zegt Spoelstra. Bij het vergaan van de O 13 kwamen alle 34 bemanningsleden van de boot om. 


De O 13 is al sinds 12 juni 1940 vermist, omdat van die dag het laatste radiocontact stamt. In oktober 2012 onderzocht de Marine met hulp van een onderzoeksschip van de Helderse firma Tranship voorzien van sonar apparatuur en operators van Fugro uit Leidschendam ongeveer een week zoveel mogelijk onbekende obstakels op de bodem van de Noordzee. Dat leverde niets op. De amrine blijft onderzoek doen.

Nederland verloor volgens de Marine in de Tweede Wereldoorlog in totaal 7 onderzeeboten van de 54 door vijandelijk handelen; 1 werd in de haven van Soerabaja op Java gebombardeerd, 6 boten verdwenen op zee. Daarvan zijn er  5 wrakken  inmiddels getraceerd. De marine en het Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 willen ook de laatste verdwenen onderzeeboot opsporen.

Niet alleen de precieze ligging van de O 13 is onbekend, maar wat er mis ging ook. Een technisch mankement acht Spoelstra onwaarschijnlijk, omdat de O 13 kort voor de patrouille uitvoerig was getest inclusief een goedgedocumenteerde proefvaart en in orde was bevonden. De bemanning bestond bovendien voor driekwart uit oudgedienden.

Een andere theroei is de aanvaring met de Poolse onderzeeboot ORP Wilk, maar Spoelstra acht dat, gezien de schaderapporten onwaarschijnlijk. Dat de O 13 vernietigd is door de Duitse U-99 die toen in het gebied zou zijn geweest, lijkt Spoelstra eveneens stug, omdat de Duitse rapportages niets melden van een treffen op zee. Volgens hem resteert wel de mogelijkheid dat de O 13 in een Duits mijnenveld terecht raakte, dat nog niet op de Engelse zeekaarten stond.


Verdwenen O 13 wordt op 3 juli 2013 herdachtDEN HELDER, 31-05-2013 - Op 12 juni is het 73 jaar geleden dat de onderzeeboot O 13 uitvoer en niet meer terugkeerde. Op 3 juli 2013 wordt op de Noordzee bij Den Helder een herdenkingsplechtigheid gehouden voor nabestaanden.

Het mediabedrijf In2conent uit Soest heeft voor een documentaire over de zoektocht van de marine naar de boot uitgebreid onderzoek verricht naar de herkomst van de bemanning en hun nabestaanden.

Het materiaal dat In2content heeft verzameld, was te veel voor de documentaire en is daarom verwerkt tot een boek. Naast informatie over de bouw van de O-13 op De Schelde (nu de werf Damen) in Vlissingen en het leven aan boord, bevat het boek persoonlijke verhalen van en over de bemanningsleden.

Op 12 juni 1940 verliet de Onderzeeboot 13 de haven van Dundee (Schotland) voor een patrouille in het Skagerrak, zo meldt de marine. Doel was het observeren van scheepvaart en als het mogelijk was ook het verstoren ervan. De aan de boot opgegeven locatie was: 57 graden noorderbreedte, 5 graden oosterlengte. Op 25 juni 1940 meldde het Britse War Office echter dat de Nederlandse onderzeeboot "overdue"  (te laat) was. 31 Nederlandse en 3 Britse opvarenden zijn sindsdien vermist.

Wat er gebeurd is, blijft anno 2012 nog altijd onduidelijk. Nederland verloor in de Tweede Wereldoorlog 7 onderzeeboten aan de vijand; 1 gebombardeerd in de haven van Soerabaja op Java , 6 boten verdwenen op zee. Daarvan zijn 5 wrakken er inmiddels getraceerd. De marine en het Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 willen ook de laatste verdwenen onderzeeboot opsporen.
 

 

Australië stelt gezonken onderzeeër open voor duikers
SYDNEY, 29-05-2012 - Australië gaat het wrak van een Japanse miniduikboot uit WO2 in de haven van Sydney openstellen voor duikers.


De autoriteiten zeiden dat er nog persoonlijke bezittingen van de bemanning in het wrak liggen. Over het algemeen worden scheepswrakken uit de oolrog als zeemansgraven beschouwd, die niet verstoord moeten worden.

De beslissing valt samen met de 70ste verjaardag van de aanval van de duikboot, die paniek veroorzaakte in Sydney. 'Het gaat om een proef. De beslissing heeft de steun van de regeringen van de Commonwealth en van Japan', verklaarde de Australische minister voor Milieu en Erfgoed, Robyn Parker.

Japanse vliegtuigen verkenden eind mei 1942 geallieerde schepen in de haven van Sydney. De bevelhebber van een smaldeel van 5 Japanse duikboten zond daarop om 3 miniatuurduikboten voor een aanval naar de haven.


Foto rechts: de gezonken HMAS Kuttabul in de haven van Sydney.


De mini-onderzeeërs hadden elk 2 man aan boord. Ze waren van het type A Ko-hyoteki, hadden een langte van bijna 24 m, en konden 2 torpedo's meenemen. Ze werden ook ingezet bijd e aanval op Pearl Harbor. Er werden er 101 gebouwd.

De 3 duikboten konden ongemerkt de haven binnenkomen en trachtten geallieerde schepen te torpederen. Ze werden echter opgespoord, waarna 2 van de 3 bemanningen hun eigen schepen deden zinken, met de dood van de bemanning tot gevolg. De 3de onderzeeër vuurde een torpedo af op de Amerikaanse kruiser USS Chicago en bracht de Australische HMAS Kuttabul tot zinken, waarbij 21 opvarenden stierven.

De wrakken van de eerste 2 onderzeeërs waren teruggevonden door de geallieerden. Het lot van de 3de bleef onopgelost tot duikers het wrak in 2006 terugvonden aan de noordelijke stranden van Sydney.

Dit wrak bevat vermoedelijk de stoffelijke resten van de 2 bemanningsleden en enkele persoonlijke bezittingen. Er bevinden zich ook explosieven in de boten, maar die liggen diep onder het zand begraven. Rondom het wrak is een veiligheidszone ingesteld bewaakt door camera's. De duikers kunnen in overleg met de autoriteiten toegang tot het wrak krijgen, maar wie van de duik profiteert om zaken uit het wrak te roven, riskeert een boete tot 1,1 miljoen Australische dollar (861.000 €.


Klik op de afbeelding hieronder voor de Google-foto's van dit type onderzeeboot.Rampendatum 15 februari:

11 Nederlandse schepen verloren

 

AMSTERDAM, 15-02-2012 - De datum 15 februari is voor de Nederlandse scheepvaart een rampendatum gebleken.

 

In totaal zonken op die datum tijdens de 5 oorlogsjaren maar liefst 11 schepen, de meeste door U-Boote.

 

Het vreemdste voorval was de aanval op de tanker Den Haag (foto rechts), die bij Ouessant, de meest westelijke punt van Frankrijk, in een tijd dat Nederland nog neutraal was. Deze aanval kostte niettemin 26 doden.

 

Op 15 februari 1942 zonken Duitse U-Boote bij de Antillen alleen al 6 Nederlandse tankers. Op Curaçao bevond zich toen de grootste olieraffinaderij ter wereld en de ruwe olie kwam meestal per oudere tankers uit het niet ver gelegen Venezuela. Na deze aanval gingen de Amerikanen zich intensief met de verdediging van het eiland bemoeien.

 

Daarnaast verloor Nederland op deze datum een oorlogsschip, de mijnenlegger HrMs Pro Patria, die uit de lucht aangevallen werd en uiteindelijk door de eigen bemanning tot zinken werd gebracht bij Sumatra.

 

De Japanners vielen toen in razend tempo het grote eiland aan, vooral gericht op de oliebronnen rond Palembang. het eiland was nauweliks verdedigd.

 

Bij deze aanval verloor Nederland ook de Majang, de Iris en de Semiramis, die door de bemanningen werden gezonken.

 

In 1945 zonk nog de tanker Liseta, aangevallen door een dwerg-onderzeeër van het type Seehund (fotolinks), en verliest 16 opvarenden van de 46 bij Margate in de Theemsmonding. De Seehunden konden twee torpedo's ;amngszij vervoeren.

 

Zes van de opvarenden kregen na de oorlog een onderscheiding voor hun moed bij het redden van de overige opvarenden.

 

 

U-Boot net toelichting tanker Den Haag

 • Name Den Haag
 • Type: Motor tanker
 • Tonnage 8,971 tons
 • Completed 1925 - Friedrich Krupp Germaniawerft AG, Kiel 
 • Owner NV Petroleum Industrie Mij, The Hague 
 • Homeport The Hague 
 • Date of attack 15 Feb 1940 Nationality:      Dutch 
 • Fate Sunk by U-48 (Herbert Schultze)
 • Position 48.02N, 08.26W - Grid BF 4321
 • Complement 39 (26 dead and 13 survivors).
 • Convoy 
 • Route Aruba - New York - Rotterdam 
 • Cargo 11.800 tons of oil produce 
 • History Completed in June 1925
   
  Notes on loss At 14.00 hours on 15 Feb, 1940, the unescorted and neutral Den Haag (Master C. Wijker) was hit amidships by one G7e torpedo from U-48, broke in two and sank about 150 miles west of Ouessant. The U-boat had spotted the tanker about five hours earlier, but had to evade a flying boat before an attack could be made. 13 survivors in one lifeboat were later picked up by the British steam merchant Glen Orchy. The other lifeboats with bodies were later found adrift and some bodies were washed ashore on the French coast.
   


Maritieme kalender van Het Scheepvaartmuseum

Maritieme gebeurtenis - 15 februari

1945
De tanker ss. 'Liseta' (1927) van de Curaçaose Scheepvaart Maatschappij onder gezag van kapitein P. Buisman, varende in konvooi TAM 80 richting Antwerpen met een lading brandstof, wordt op de dag van vertrek op de ankerplaats bij Margate op de Theems in de machinekamer getroffen door een torpedo afgevuurd door de Duitse dwergonderzeeboot 'U 5332' (type Seehund), direct waarna het achterschip zinkt. De bemanning kan worden gered door de Britse destroyer HMS 'Holderness'. Van de in totaal 46 bemanningsleden komen 16 man om het leven. Later zal de 'Liseta' worden gelicht en gerepareerd.
Bron: K.W.L. Bezemer: 'De Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog' (1981)
 

1942
Het vrachtschip ss. 'Majang' (1928) van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) onder kapitein A. van der Palm, op weg van Palembang naar Tandjong Priok, wordt door Japanse oorlogsschepen onderschept en tot krijgsbuit verklaard. Later zal het schip onder Japanse vlag worden gebracht, eerst als transportschip 'Niko Mauro'en later als weerschip/kabellegger 'No 4 Tenkai'. Eind 1944 zal het schip bij een Amerikaanse luchtaanval in de buurt van de Filipijnen tot zinken worden gebracht.
Bron: K.W.L. Bezemer: 'De Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog' (1981)

 

1942
De tanker 'Iris' (1918) van de Nederlandsch-Indische Tankstoomboot Maatschappij wordt als hulp-depotschip van de Koninklijke Marine te Pladjoe (Nederlands-Indië) door de eigen bemanning tot zinken gebracht. In 1942 wordt het schip door de Japanners gelicht, hersteld en vervolgens weer in de vaart gebracht als 'Kikusui Maru'. Op 24 oktober 1944 zal het schip ten noordwesten van Luzon door de Amerikaanse onderzeeboot USS 'Snook' worden getorpedeerd. Op dezelfde datum ondergaat de 'Semiramis' (1921) ook ingericht als bunkerschip hetzelfde lot. Ook dit oude schip werd door de Japanners gelicht en weer als 'Kyoko Maru' in de vaart gebracht. Op 27 december 1943 zal het schip worden getorpedeerd door de USS 'Ray' en verloren gaan.
Bron: L.L. von Münching: 'De Nederlandse koopvaardijvloot in WO II' (1978)

 

1942
Verovering door Japanse troepen - en de capitulatie van Singapore. Nog diezelfde dag landen Japanse troepen op de kust van Sumatra bij de monding van de Moesirivier, oostelijk van Palembang. Zowel de stad Palembang als enkele olieraffinaderijen en het vliegveld worden door Japanse paratroepen veroverd. De mijnenlegger Hr.Ms. 'Pro Patria' (1922), die ter verdediging van de haven van Palembang een versperring had gelegd, wordt op de Moesirivier, nadat het schip verschillende luchtaanvallen van Japanse vliegtuigen had moeten trotseren, door de eigen bemanning tot zinken gebracht. Het merendeel van de bemanning weet nog uit te wijken naar Java.
Bron: Herdenking 'De Slag in de Javazee' in: 'Van Boord' jrg. 5 nr.16 (2002)

 

1941
Op de Noordzee opereren verschillende geallieerde onderzeeboten: Behalve het Britse 9de onderzeeboot-flottielje zijn dat de Nederlandse onderzeeboten Hr.Ms. 'O 23' en Hr.Ms. 'O 22' en de Franse onderzeeboot 'Minerve'.
Bron:
http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/41-02.htm

 

1940
De olietanker ms. 'Den Haag' (1925) van de Petroleum Industrie Maatschappij (PIM), op weg van New York naar Rotterdam volgeladen met olie, onder kapitein C. Wijker, wordt als neutraal Nederlands schip op de Atlantische Oceaan circa 150 mijl ten noorden van Quessant, door de Duitse onderzeeboot 'U 48' getorpedeerd. 26 opvarenden komen hierbij om het leven.
Bron: L.L. von Münching: 'De Nederlandse koopvaardij in WO II' (1978)

 

 


 

Bemanning terugggevonden duikboot K XVI herdacht

 

 

 

Foto boven: Vice-admiraal Matthieu Borsboom (links) en commandant de zeestrijdkrachten Elsensohn salueren voor het monument van de gesneuvelde duikbootbemanningen. Foto Min. v. Defensie.

 

DEN HELDER, 14-12-2011 - Onder grote belangstelling heeft de marine samen met nabestaanden de verdwenen 36-koppige bemanning van onderzeeboot HrMs K XVI vandaag in Den Helder de laatste eer bewezen.

 

De boot verdween op 24 december 1941 na als eerste geallieerd oorlogsschip in de Tweede Wereldoorlog een Japans schip, de torpedobootjager Sagiri, te hebben vernietigd.

 

Een Australisch duikteam ontdekte onlangs het wrak van de vermiste onderzeeër voor de kust van Borneo. Op grond van onder meer informatie van de marine stelden de duikers vast dat het om de K XVI ging. Voor de nabestaanden eindigde een lange periode van onzekerheid. De bijeenkomst in Den Helder was voor enkelen van he zeer emotioneel.

 

Hr. Ms. K XVI maakte deel uit van de geallieerde strijdmacht die de Japanse invasie van het toenmalig Nederlands-Indië moest verhinderen. De duikboot verging in de Kerstnacht van 1941na een torpedoaanval van een Japanse onderzeeboot in de Zuid-Chinese Zee. De Japanse schepen maakten deel uit van een aanvalsvloot die Nederlands-Indië moest innemen.

 

Drie bemanningsleden ontvingen destijds al postuum een hoge onderscheiding voor dapperheid, de Bronzen Leeuw. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Mattieu Borsboom verklaarde over de bemanning: "Het zijn helden die het verdienen vandaag speciaal geëerd en herdacht te worden".

 

 

 

Tijdens de oorlog verloor de marine 7 onderzeeboten door vijandelijkheden , 6 tijdens oorlogspatrouilles en 1 in de haven van Soerabaja na een bomaanval.

 

In totaal vernietigden de 27 Nederlandse duikboten 54 vijandelijke schepen - zowel burgerlijk als militair.

 

Met de vondst van de K XVI resteert nu alleen nog de zoektocht naar onderzeeboot O-13.

 

Die verdween in 1940, met 34 bemanningsleden, bij Denemarken mogelijk na een aanvaring met de Poolse duikboot Wilk.

 
De K XVI wordt aangemerkt als zeemansgraf, reden waarom de marine de exacte positie niet vrijgeeft. De marine kreeg vandaag wel een markant onderdeel van de gevonden onderzeeboot in handen. Een van de Australische duikers overhandigde het stuurwiel dat zijn team naar boven haalde.

 

De herdenking werd onder anderen bijgewoond door oud-premier én oud-onderzeebootcommandant Piet de Jong,

Voor de Stichting Comité Nabestaanden Onderzeeboten kreeg tijdens de herdenking uit handen van vice-admiraal Borsboom de Prins Hendrik-legpenning.

 

De marine kent deze onderscheiding toe aan een persoon of instelling die zich buitengewoon verdienstelijk maakt voor het krijgsmachtdeel. De stichting heeft tot doel alle verdwenen Nederlandse onderzeeboten gezonken in de Tweede Wereldoorlog te lokaliseren en identificeren.

 

Tijdens de oorlog verloor de marine 7 onderzeeboten door vijandelijkheden , 6 tijdens oorlogspatrouilles en 1 in de haven van Soerabaja na een bomaanval. In totaal vernietigden de 27 Nederlandse duikboten 54 vijandelijke schepen - zowel burgerlijk als militair. Met de vondst van de K XVI resteert nu alleen nog de zoektocht naar onderzeeboot O-13. Die verdween in 1940, met 34 bemanningsleden, bij Denemarken mogelijk na een aanvaring met de Poolse duikboot Wilk.

 


 

MARINE HERDENKT BEMANNING K XVI UIT 1942 


Nederlandse onderzeeboten zonken in 1941

5 Japanse schepen op 1 dag
DEN HELDER, 12-12-2011 - Deze dag is in de geschiedenis van de onderzeedienst een absolute topdag: op 12 december 1941, exact 70 jaar terug, vernietigden de Nederlandse onderzeeboten HrMs K XII en de O 16 in de Aziatische wateren maar liefst 5 Japanse schepen. Juist vandaag kondigt de marine een herdenking aan voor een andere onderzeeër die tijdens de oorlog in die regio verdween: HrMs K XVI (zie foto in het artikel onder dit artikel).

De onderzeeboot Hr.Ms. K XII vernietigde bij Kota Baroe, Maleisië (nu Kota Bharu)het Japanse vrachtschip de Toro Maru en diezelfde dag vernietigde de O 16 in de Golf van Siam 4 Japanse schepen die troepen transporteerden: de Tosan Maru, Asosan Maru, Sakuru Maru en Ayata Maru ('Maru' is in Japan een gebruikelijke toevoeging aan namen van schepen).

De O 16 (foto rechts) verging uiteindelijk evenals de K XII, die in totaal 2 schepen vernietigde.

 

Illustratie rechts: de 'recordhouder' O 16. Foto Wikipedia.

 

Bij de ondergang van de O 16 op 15 december 1941 kwamen 41 opvarenden om, onder wie commandant Ltz1 A.J. Bussemaker (Ridder MWO). Van de K XII overleefde de bemanning.  

 

Deze geschiedenis is vrijwel onbekend gebleven, omdat in het Nederlandse standaardwerk over WO2, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, militaire zaken niet uitvoerig aan bod kwamen.

 

Vanwege de oorlogstoestand kwam nieuws over de successen ook niet simpel naar bezet Nederland over, waar toen trouwens Duitse censuur gold.

 

Ook de BBC en Radio Oranje beschikten niet onmiddellijk over dit soort nieuws. Dr L. de Jong vermeldt in zijn datumlijst in het uitgebreide deel 11 van zijn werk (5 banden, 2800 pagina's) en evenmin in deel 11c het vergaan van de K XVI, noch de successen van de K XII en de O 16.

De marine houdt woensdag de speciale herdenking voor de bemanning van de K XVI nadat het wrak van de boot 2 maanden terug eindelijk gevonden werd. Daarmee is ook de laatste rustplaats van de 36 bemanningslleden bekend.vondst onderzeeboot , 2 maanden terug,

 

Hoge onderscheiding: RMWO

 

De Onderzeedienst van de marine ontving als geheel de onderscheiding Ridder Militaire Willemsorde wegens het evrnietigen van 54 vijandelijke schepen. De site Dutchsubmarines.com noemt 66 vernietigde schepen.

 

Van de opvarenden ontvingen 5 commandanten de onderscheiding RMWO vanwege hun heldendaden tijdens de oorlog. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal op een totaal van slechts 27 schepen.

 

 • Anton Bussemaker(1900-1941)
  commandant van o.m. K XVII en O 16, vernietigde/beschadigde de hoogste vijandelijke tonnage, 44.000 en 3 schepen
 • Jan van Dulm (1907-1991) 
  commandant van o.m. de O 21, vernietigde
  10 vijandelijke schepen waaronder de U-Boot U 95 bij Ginraltar
 • Hendrik Goossens (1909-1973)
  commandant van o.m. O 9,O 14 en Zwaardvisch, vernietigde 10 vijandelijke schepen
 • Hans van Oostrom Soede (1910-1993)
  commandant van eerst O 15 daarna de Dolfijn - 11 vandelijke schepen vernietigd
 • Carel van Well Groeneveld (1906-1942)
  commandant van o.m. K XIV en K XVIII, vernietigde 4 vijandelijke schepen en > 23.000 ton

Gegevens ontleend aan Dutchsubmarines.com

De plechtigheid vindt plaats bij de Groep Onderzeeboten van de marine in Den Helder.

 

Begin oktober 2010 maakte een Australisch duikteam bekend dat zij bij toeval de in de Tweede Wereldoorlog nabij Borneo gezonken en vermiste Nederlandse onderzeeboot K XVI had gevonden.

 

Dat gebeurde tijdens een jaarlijkse duiktrip in de Zuid-Chinese Zee op 4 oktober. Zij vonden de boot aan de hand van wrakpositie op de kaart die een een lokale visser had aangeduid.

 

Zo kwam er een einde aan een lange periode van onzekerheid voor de nabestaanden van de bemanning.

 

De Hr Ms K XVI, een relatierf grote onderzeeboot van circa 1000 ton met een bemanning van 36 personen, onder wie zes Indonesische schepelingen, maakte deel uit van de geallieerde strijdmacht.

 

Deze werd ingezet om de Japanse invasie van het toenmalig Nederlands Indië te verhinderen.

 

Nadat door haar torpedo’s op 24 december 1941 de Japanse onderzeebootjager Sagiri tot zinken werd gebracht, is zij zelf in de nacht van 24 op 25 december 1941 door de Japanse onderzeeboot I-66 getorpedeerd en ten onder gegaan nabij Kuching (Borneo).

 

Oud-premier
Bij de plechtigheid zal ook oud-premier en oud-commandant van de O 24, P.J.S. de Jong (foto links) aanwezig zal zijn. De Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom zal er een krans leggen bij het schild van de K XVI op het Onderzeedienstmonument. De nabestaanden van de bemanning van de K XVI zullen een in memoriam uitspreken.

 

Vooraf komen de nabestaanden bijeen voor een presentatie over de geschiedenis van K XVI en haar bemanning, waarbij uniek historisch beeldmateriaal wordt getoond. Een Australische duikers zal er ook vertellen over de vondst van de K XVI aan de hand van onderwaterfoto’s van het wrak.

 

Bij het duiken naar het wrak hebben de duikers het stuurwiel naar boven gehaald en dit overhandigt de duiker tijdens de bijeenkomst aan de Koninklijke Marine. Het stuurwiel zal een plek krijgen in de Traditiekamer van de Groep Onderzeeboten van de Koninklijke Marine.

 


 

Vermiste onderzeeër K XVI na 70 jaar gevonden

 

DEN HAAG, 24-10-2011 - De vermiste onderzeeër Hr.Ms. K XVI, vergaan in de oorlog op 25 december 1941 bij Nederlands-Indië en met haar hele 36-koppige bemanning, is gevonden, zo meldt het ministerie van defensie.

 

Na een tip van een lokale visser uit Borneo begin deze maand dat hij een wrak had gesignaleerd, heeft een Australisch-Singaporees team van sportduikers de Nederlandse onderzeeboot in de wateren te noorden het eiland Borneo ontdekt.

 

De K XVI is één van de 7 Nederlandse onderzeeërs die tijdens de oorlog vergingen.

 

De boot, een van de weinige Nederlandse onderzeeërs die een vijandelijk schip deden vergaan, werd begin oktober gevonden, maar daaraan werd geen algemene bekendheid gegeven, om schatjagerij te voorkomen. De K XVI torpedeerde op 24 december 1941 bij Kuching (Borneo) de Japanse torpedobootjager Sagiri, waarbij 121 doden vielen, volgens Dutchsubmarines.com.

 

Ook opmerkelijk aan de K XVI, is dat het een van de weinige onderzeeërs is die door een andere onderzeeër tot zinken gebracht zijn, in dit geval door de Japanse I 66, en wel met één torpedo.Slechts 10 dagen eerder verging de Nederlandse onderzeeër O 16 in de Zuid-Chinese Zee door een mijn (41 doden,1 overlevende ). Vier dagen eerder verging ook de K XVII door een mijn in de Golf van Siam (36 doden).

 

Foto onder: detail van het wrak. Foto Min v Defensie.


 

 

De bemanning van de K XVI staat vermeld op de Erelijst van gevallen van de Tweede Kamer, www.erelijst.nl. Leden van de bemanning waren ook 6 Indonesiërs: een sergeant, drie korporaals, twee stokers en een jongen (destijds een rang in de de marine ).

 

Marine-experts van het ministerie defensie bestudeerden foto's van het duikteam en zagen duidelijke kenmerken die uitsluitend op Nederlandse onderzeeboten zijn te vinden. Aan de hand van onder meer deze informatie viel vast te stellen dat het om de K XVI ging. Een lange periode van onzekerheid bij de nabestaanden is hiermee te einde. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom bracht hen op de hoogte.

 

Blij

Hr.Ms. K XVI maakte deel uit van de geallieerde strijdmacht die de Japanse marine-invasie vauit het Noorden naarn het toenmalig Nederlands-Indië moest verhinderen. De onderzeeboot van 1000 ton heeft toen op 24 dedember 1941 de Japanse onderzeebootjager Sagiri tot zinken gebracht. Daarna ging het vaartuig de volgende ochtend zelf ten onder na een torpedoaanval van de Japanse onderzeeboot I-66 in de Zuid-Chinese Zee. De Nederlandse commandant was Louis J. Jarman.


Katja Boonstra-Blom, dochter van officier marinestoomvaartdienst 2e klaas W.F. Blom van Hr.Ms. K XVI en bestuurslid van de stichting Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945: "We zijn ontzettend blij en dankbaar voor alle steun van iedereen die heeft bijgedragen aan het vinden van de K XVI. We zijn de bemanningsleden in al die jaren van vermissing nooit vergeten".

 

Alleen O 13 nog zoek

In de Tweede Wereldoorlog gingen 7 onderzeeboten van de Koninklijke Marine door vijandelijkheden verloren, 6 tijdens oorlogspatrouilles en 1 na te zijn gebombardeerd in de haven van Soerabaja. Het zestal was lange tijd vermist, tot 1982. Sinds die tijd zijn 4 boten gelokaliseerd en geïdentificeerd. Dat gebeurde vooral dankzij inspanningen van naaste familieleden van gesneuvelde opvarenden en door de inzet van de stichting Comité Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945. Alleen de Hr.Ms. O 13 is nu nog niet gelokaliseerd. Deze onderzeeboot ging ten onder in de Noordzee.

 

De K XVI staat te boek als zeemansgraf, reden om de exacte positie niet bekend te maken. Duikers is gevraagd het wrak ongemoeid te laten, uit respect voor de gesneuvelde bemanning en hun nabestaanden. In overleg met de nabestaanden verweegt de marine nu hoe de laatste eer wordt bewezen aan de gevallen marinemannen.

 


 

Nederlandse onderzeeërs tegen Duitse U-Boote:

hadden ze überhaupt een kans?

 

14-10-2011 UPDATE 15-12-2011  

 

Er bestaat een merkwaardige band tussen Nederland en Duitsland . De Duitsers konden de hand leggen op maar liefst 5 Nederlandse onderzeeërs, en deze hebben dan ook dienst gedaan in de Kriegsmarine. Die bezat overigens nogal een reputatie, vooral sinds 14 oktober 1939.

 

Op die dag viel de U-47 alleen de goedbeveiligde grote Britse oorlogshaven van Scapa Flow (boven Schotland, zie kaartje) aan, langs alle versperringen. Commandant Günther Prien vuurde drie torpedo's af, één daarvan raakte het grote slagschip de Royal Oak. Het explodeerde, zonk en dat kostte 833 man het leven.

 

Hadden de Duitsers, met die reputatie, wat aan Nederlandse onderzeeërs? Twee waren oudere types, maar drie waren nog in aanbouw ten tijde van de inval en konden door de Duitsers worden voltooid en in de strijd worden ingezet.

 

Foto links: de U-47 van Günther Prien, bij het uitvaren naar de Atlantic.

 

Twee van deze drie wisten geallieerde schepen te zinken, en dan ook nog 'slechts' een Noorse tanker en een Brits vrachtschip. Uit geen ander land hebben de Duitsers meer onderzeeërs buitgemaakt en in kunnen zetten.

 

Het valt wel op dat deze Nederlandse onderzeeërs in Duitse dienst geen schokkende resultaten behaalden - misschien maar beter ook. Bovendien hadden de Duitsers in totaal ruik 1100 U-Boote. De Nederlandse bijdrage maakte op dat toaal weinig verschil.


 

 

Toch hebben de Nederlanders het er nog vrij goed vanaf gebracht. De Duitsers vernietigden in totaal 3100 schepen, en dat kostte hen bijna 27.000 man - ongeveer 9 man per vernietigd schip.

 

Uit de tabel onderop deze pagina blijkt dat de Nederlandse onderzeedienst ruim 50 schepen vernietigde, en een verlies leed van 230 man. Dat is nog geen 5 man per vernietigd schip. Of je zulke berekeningen kan maken, en of je er conclusies aan kan verbinden? Misschien. Het is een indicatie.

 

Duidelijk is wel dat de dienst op een onderzeboot ook in de Kriegsmarine zeer gevaarlijk was, net als die bij de Luftwaffe of RAF Bomber Command of de USAAF VIIIth Air Force - waar de verliescijfers ook altijd rond de 50% lagen. Bij de U-Boote lag dat iets hoger, tegen de 60%.

 

Hieronder een beeld van de U-99. Het is een van de weinige kleurenfoto's van U-Boote. Plaats en datum zijn helaas onbekend. Door het schip op de achtergrond krijgt het beeld een sfeer van bedreiging - is het een geallieerd schip dat de U-Boot  gaat aanvallen? Is het een Duits bevoorradingsschip? De foto moet gemaakt zijn vanuit een Duits vliegtuig, anders zouden de bemaningsleden van de onderzeeër niet rustig op de uitkijktoren staan.

 

In totaal voeren er 1154 U-Boote, waarvan er 755 verloren gingen. Het aantal Duitse marinemannen dat daarbij om kwam bedroeg bijna 27.000 van de 40.000, oftewel gemiddeld vrijwel 35 per schip. Het sterfterisico lag dan zodoende op 60%.

 

 


 

   

De Nederlandse onderzeeërs waren iets kleiner dan de Duitse met gemiddeld 30-35 man. Nederland verloor tijdens de oorlog 7 onderzeeërs door gevechten, en daarbij 141 opvarenden, gemiddeld 20 marinemannen per schip. Daaronder waren 5 schepen die met man en muis vergingen. Alleen de O 20 verloor slechts 7 man na aangevallen te zijn door Japanse vliegtuigen en daarna door haar eigen bemanning gezonken op 19 december 1941 bij Kota Baru voor Maleisië.

 

 

 

Verliezen

aan

U-Boote

Doden op

U-Boote - totaal

Geallieerde schepen

vernietigd - totaal

1939  9  204 166
1940   24    643 564
1941  35   887 500
1942  86  3.221 1321
1943 238 10.051 579
1944 231  7.929 246
1945132  4.011   98
Totaal 755  26.946 3100 
   

Opvallend is wel de enorme hitlist van de Duitse U-Boote. De vraag rijst meteen: wat was het geheim van hun succes? De Nederlandse recordhouder is de O 21, die 10 schepen wist te vernietigen.

 

De Duitse recordhouder, U-48, heeft 51 geallieerde schepen op haar naam. De Duitse aantallen geven voor dat succes misschien het begin van een verklaring.

 

Daar dient echter bij vermeld te worden, dat Duitsland aan het begin van de oorlog, in september 1939, slechts beschikte over 29 U-Boote - vrijwel net zoveel als Nederland.

 

Nederland had zijn vloot echter verdeeld over Europa en Indië, zodat er in Nederland 15 onderzeeërs beschikbaar waren.

 

Duidelijk is dat het Duitse prijsschieten op slecht verdedigde, grote vloten van trage geallieerde vrachtschepen in de eerste jaren van de oorlog geen buitengewone moed of kunde vereiste.

 

Koopvaardij 

 

Nederland verloor voornamelijk door de Duitse U-Boote van zijn ruim 800 koopvaardijschepen er maar liefst 450.

 

Dat is een verhouding die in de eerste twee oorlogsjaren net zo opging voor de Britse, Canadese en Noorse vloten.

 

Die werden gevolgd door de Amerikaanse vanaf december 1941. Toen belandde de VS als gevolg van de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 in een ongelofelijk harde klap en een forse achterstand middenin de Tweede Wereldoorlog.

 

De beruchtste dag in de Slag om de Atlantic was 2 november 1942, met een verlies van 18 geallieerde schepen.

 

Zwaar telt eveneens 14 oktober 1942, toen de geallieerden 17 schepen verloren. 

 

In mei 1942 verloor Nederland niet minder dan 11 koopvaardijschepen op de Atlantic.

 

Ook 18 oktober 1940 was een dieptepunt met 17 schepen, waaronder de Nederlandse

 • Bilderdijk
 • Soesterberg en
 • Boekelo.

 

Heel 1942 is het dieptepunt van de Slag op de Atlantic, met in totaal ruim 1250 verloren schepen.

 

 

Wel is eveneens duidelijk dat de ervaring die de Duitse kapiteins zo opdeden, veel bijdroeg aan hun resultaten in de latere oorlogsjaren.

 

Uboat.net 

Voor gegevens over de U-Boot-oorlog is met name de site Uboat.net onmisbaar. De site, al sinds 1995 in de lucht, bevat nu ruim 40.000 pagina's over U-Boote en over de slachtoffers, de gezonken schepen alleen al en heeft een koppeling met een flinke database.

 

De accuratesse lijkt behoorlijk, ook omdat de maritieme amateurs die dit soort sites runnen of bezoeken elkaar in een sfeer van maritieme collegialiteit op het goede spoor lijken te houden.

 

Bovendien zitten er onder de liefhebbers veel kenners en ex-marinemannen, die vaak vroeg gepensioneerd zijn en niet te beroerd om af en toe, of zelfs doorlopend, informatie te geven of te zoeken.

 

U-boat.net wordt echter gerund door één man uit Reykjavik, Gudmundur Helgason, met bijdragen van anderen. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel tijd of moeite hij in zijn site steekt, maar het moet wel veel zijn. Hij is ook vrij accuraat over de Nederlandse gegevens.

 

Alleen trekt hij op een bepaald punt een te makkelijke conclusie: de Nederlandse marine beschikte volgens hem op 10 mei 1940 over 107 schepen van 13 types, van sloepen tot de 5 lichte kruisers en 35 onderzeeërs (wat waren er echter 37). De marine verloor 54 schepen tijdens de oorlog, wat Gudmundur correct weergeeft als ruim 50%.

 

 

Maritieme verliezen geallieerden Ned-Indië feb-mrt 1942

  Slag of 

  plaats

 

Datum

feb-mrt 42

 

 

  Verlies schepen e.d.

 

 

 

Doden

 

Timor

3 feb

1 marinesloep gezonken

(Canopus)

3

Riouw

4

1 bewakingsschip gezonken

(Deneb)

3

Straat Makassar

4

2 kruisers beschadigd

70

Bangka

17

1 torpedobootjager gezonken

(Van Nes)

70

Soerabaja

18

1 opleidingsschip gezonken (Soerabaja)

11

Straat Badoeng

19-20

1 torpedobootjager gezonken

(Piet Hein)

 

1 kruiser en1 torpedobootjager beschadigd

 

75

Soerabaja

21

1 hospitaalschip beschadigd

(Op ten Noort – strijdig met oorlogsrecht)

3

Slag in de Javazee

(de bekendste)

27-28

feb 

 

2 kruisers gezonken

(De Ruyter en Java)


3 torpedobootjagers gezonken

 

2300

Baai van Bantam

28 feb

1 torpedobootjager gezonken

(Evertsen)

 

1 vliegbootmoederschip beschadigd (Reiger)

 

2

Tweede Slag in de Javazee

1 mrt

1 zware kruiser gezonken

(HMS Exeter )

2 torpedojagers gezonken

(HMS Encounter en USS Pope)

8

Slag in de Staat Soenda

28 feb. –

1 mrt

1 zware kruiser gezonken

(USS Houston)

 

1 lichte kruiser gezonken

(HMAS Perth)

 

1 torpedobootjager gezonken

1071

Div. plaatsen

dec-feb

7 onderzeeërs

?

TOTAAL

 

 

24 schepen verloren

(NL, GB, VS en AUS)

 

3524

 

Maar de Nederlandse marine verloor in feite vrijwel haar gehele slagkracht doordat bijna álle grotere schepen behalve de onderzeeërs verloren gingen.

 

De lichte kruisers Java en De Ruyter gingen zelfs op twee achtereenvolgende dagen ten onder in de Slag op de Javazee, 27 en 28 februari 1942.

 

Wat overbleef aan kleinere kannoneerboten, bevoorradingsschepen, sloepen en dergelijke, kon wel varen maar niet vechten. 

 

Bovendien verloor Nederland daar aan de Japanners begin 1942 binnen ongeveer twee weken ook nog 7 torpedobootjagers van de vloot.

 

Slechts 2 jagers gingen er in Europa verloren, de Van Galen, aan de kade in Rotterdam in mei 1940, en de Isaac Sweers in de strijd in 1942 bij Gibraltar.

 

Gudmundur vermeldt dat onze vloot 15 jagers omvatte, maar dat blijkt een papieren telling en 5 te veel.

 

Het gaat toch wel om iets, want een jager had al gauw een lengte van 100 meter, een bemanning van 150 koppen, 4 kanons van 120 mm en een snelheid van 34 knopen - net boven 60 km per uur, wat voor een klomp staal van 1500 tot 2500 ton (het gewicht van 1500 tot 2500 auto's) toch aardig wat is.

 

 


 


 

Foto onder: de meest sucesvolle Nederlandse onderzeeër, de O 21, die 10 schepen deed zinken, waaronder een Duitse U-Boot. Hier een opname in de haven van Gibraltar, waarschijnlijk 28-11-1941. Foto Wikipedia.

 

 

 

Overzicht successen en verliezen van Nederlandse onderzeeërs

 

UPDATE 15-12-2011  

 

Tijdens de oorlog bezat Nederland in Europa 15 onderzeeërs, en in Indië 12 schepen, totaal 27 schepen, met gemiddeld 35 koppen bemanning, in totaal ongeveer 900 man.

 

Weinig bekend is dat de dienst tijdens de oorlog ook veel positieve resultaten heeft geboekt. Daaronder het doen zinken van twee Duitse U-Boote. In totaal deden de boten 54 vijandelijke schepen zinken - waarbij opgemekrt moet worden dat de sommige Nederlandse boten in de ogen van bijvoorbeeld Amerikanen zeer verouderd waren.

Toch was het de Nederlandse K XVI, die als eerste geallieerde schip een Japanse oorlogsbodem, de torpedobootjager Sagiri, vernietigde bij Borneo, op 24 december 1941. Dat moest deze boot de volgende dag met vernietiging bekopen. De gehele bemanning sneuvelde daarbij.

 

Niettemin bezat de onderzeedienst ook moderne schepen, en had op sommige punten nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, zoals een nieuw type snuiver. Nederland kreeg ook bestellingen voor opnderzeeëdrs uit het buitenland, zoals van Polen.

 

De tabel hieronder is een benadering op grond van openbaar beschikbare gegevens.

 

 

Resultaten Nederlandse onderzeeërs 1940-45 

Samengesteld op 13-10-2011.

 

  Schip*

 

 

 

Vijandelijke schepen gezonken

 

 

Eigen lot


Verloren personeel

  Haai**

nvt

nvt

(28)

Zwaardvisch

5

-  O 13

0

vergaan

34

  O 16

4

vergaan

41

  O 19

8

 

  O 20 

0

vergaan

7

  O 21

10

 -

 

  O 22

1

vergaan

46

  O 23

3

-  O 24

8

-  K VII

0

vergaan

13

  K XII

2

-  K XIV

7

-  K XV

2

-  K XVI

1

vergaan

36

  K XVII

0

vergaan

36

  K XVIII

2

-


  Diversen***

 nvt

 nvt

 89

 

  Totaal

 

54

 

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 *: Niet alle onderzeeërs zijn hier vermeld, alleen de schepen die winst boekten of verliezen leden.

 

**: De Haai is tijdens de oorlog nooit in Nederlandse dienst geweest; de bemanning kwam om, op weg naar het schip.

 

***: Bij ongelukken, oorlogshandelingen elders en als krijgsgevangenen tijdens WO2 omgekomen. Voor deze groep is een extra plaquette op het monument voor de gevallenen onthuld op 12-10-2011.

 

Hieronder de lijst van DutchSubmarines.com, dd. 2012.


List is sorted by 'total tonnage'.

CommanderDamaged shipsSunk shipsTotal
#Tonnage#Tonnage #Tonnage
Ltz. I  A.J. Bussemaker RMWO
217000327100544100
Ltz. I  C.A.J. van Well Groeneveld RMWO
214900423200638100
Ltz. I  J.F. van Dulm RMWO
2850 10199001220750
Ltz. I  H.M.L.F.E. van Oostrom Soede RMWO
6154001128001718200
Ltz. I  A.M. Valkenburg25350212300417650
Ltz. I  H.A.W. Goossens RMWO
270001065001213500
Ltz. I  O. de Booy1347512825713100
Ltz. I  G.B.M. van Erkel154791437129850
Ltz. I  H.C.J. Coumou--1979419794
Ltz. II  H.F. Bach Kolling--2875028750
Ltz. I  C.W.Th. baron van Boetzelaer1800026038060
Ltz. I  J.F. Drijfhout van Hooff1103600046010
Ltz. I  W.J. de Vries--2270022700
Ltz. I  L.J. Jarman  1175011750
Ltz. I  A. van Karnebeek--4100041000
Ltz. I  F.J. Kroesen26001103610
Ltz. II  J. van Dapperen--270270
Ltz. I  P.J.S. de Jong--140140
Ltz. I  J. Smith--330330
Ltz. I  A.J. Schouwenaar?3?7500--?3?7500
       
Total25829006613820091221100
      

 

 

 

 

 

 

I N D E X


 

 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

24-10-2011

Vermiste onderzeeër K XVI na 70 jaar gevonden

 

14-10-2011, UPDATE 18-10-2011 

Nederlandse onderzeeërs tegen Duitse U-Boote: hadden ze überhaupt een kans?

 

18-10-2011

Overzicht successen en verliezen van Nederlandse onderzeeërs