Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
Oorlogsfiguren top-20
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS
N I E U W S  -  W O 2  . T K     

 

 

N    E    D    E   R   L   A   N   D

 

O  V  E  R  Z  I  C  H  T

W  O  -  2

 

 

Foto links: Rotterdam, 14 mei 1940. Bombardement door de Duitsers, 800 doden.- Ontleend aan: beeld-bankwo2.nl  


 
Oorlogsdoden WO2
in Nederland en Nederlands-Indië

 
Cijfers deels van het NIOD dd 02-08-2010
 
                                         

Burgers (niet-strijders) in Indonesië (niet-Eur.)

 

Jodenvervolging

ca.  2,5 - 4 miljoen

 

ca.  102.000 noot 2

Verslechtering volksgezondheid in Ned.

ca.    50.000 noot 3

Burgers (niet-strijders) in Nederland

ca.    30.000 noot 4

Hongerwinter 1944-1945

ca.    15.000-25.000 noot 5

Europeanen in Indonesische kampen 

 

Arbeid in Duitsland

ca.    13.000-16.800 noot 15

 

ca.     8.500 noot 6

In Japanse krijgsgevangenschap

 

Vrijwilligers in Duitse dienst

ca.     8.200 noot 16

 

ca.     4.000-6.000 noot 7

Gevangenschap in Duitsland

ca.     4.400 noot 8

Koninklijke Marine

ca.     2.900 noot 9

Koninklijke Landmacht

ca.     2.300 noot 10

Executies in Nederland (meest verzetsmensen)

ca.     2.000 noot 11

Koopvaardij

ca.     1.600 noot 12

Concentratiekampen in Nederland

ca.        570 noot 13

In Duitse krijgsgevangenschap

ca.        300-400 noot 14

 

Totaal Nederlandse en Ned.-Indische doden

 

ca.  2,8 - 4,3 mln

(het NIOD telt in het totaal de Indische doden niet mee)

 

 
 
Voornaamste aanslagen van verzet in Nederland
Bijgewerkt 01-12-2011
 
Het verzet pleegde vooral vanaf de April-meistakingen 1943 steeds meer aanslagen. De reden was, dat het toenemend aantal onderduikers vooral voedselbonnen nodig had, bij voorkeur echte. Die gingen ze dan stelen, omdat het om grote aantallen ging. .

Geleidelijk kregen de knokploegen de slag te pakken en dorstten zij ook politiebureaus te overvallen. Daar kregen zij dan weer wapens en soms arrestanten te pakken. tenslotte lukte het ook ook gevangenissen en huizen van bewaring te overvallen - die toch vaak goed bewaakt werden en een forse voorbereiding en mankracht vereisten.

Geld was meestal niet het doel, als er geld gestolen werd, kon het gaan om namaak-verzetsmensen. De financiering kwam via de organsatie van Wally van Hall, het Nationaal Steun Fonds.

Uiteindelijk sneuvelden er net zoveel leden van knokploegen als mensen die zij vrij kregen, ruwweg 1500 mensen.
 
Gewapend verzet
Er bestonden twee soorten verzet: gewapend en ongewapend. De laatste groep was veruit het grootst, en was o.m. actief met eerst illegale bladen en daarna vooral ook met het helpen van onderduikers.

Er verschenen uiteindelijk in Nederland zo'n 1100 illegale bladen - een getal door nooit in een ander bezet land geëvenaard is. Hoeveel mensen daar exact bij betrokken zijn geweest, is niet meer te achterhalen. Per blad gemiddeld minstens 5, dus waarschijnlijk minstens 5000 mensen; bij de grotere bladen zoals De Waarheid,Trouw en Vrij Nederland ging het tegen het einde van de oorlog om vele honderden mensen - een getal dat de leiders van de organisaties zelf ook niet exact wisten, vanwege de geheimhouding in hun organisatie.

In Nederland doken volgens het NIOD ongeveer 350.000 mensen onder, en de zorg voor die mensen berustte bij een groep van 100.000 tot 200.000 mensen.

Daarnaast bestond er de groep zwijgende geuitgen daaromheen: famileleden, vrienden, collega;'s, kennissen. Deze mensen wisten over het algemeen ruim voldoende om iemand linea recta in een concentratiekamp terecht te klaten komen, maar hielden vrijwel allemaal hun mond. Deze groep was minstens even groot als de actieve groep.

Merkwaardig is, dat een groep die voor de hand lag als knokploegleden, namelijk militairen, in het begin van de oorlog overwegend buiten het verzet bleef. Vanuit deze groep ontstond de Ordeisnet, die zichzelf inhet begin ten doel had gesteld pas na het vertrek van de Duitsers in het geweer te komen. Dat standpunt veranderde ook in de loop van 1943 - maar toenw aren er twee, drie kostbare jaren verloren.

 

De hamvraag blijft: wat haalde het gewapend verzet uit? Kijkend naar Denemarken, waar veel minder verzet was, van meet af aan al, zou je geneigd zijn te denken dat geen gewapend verzet beter zou zijn geweest. Er zijn honderden represailleslachtoffers gevallen. Toch is het onvermijdelijk dat in een bezettingstijd mensen niet langer het onrecht kunnen aanzien, dee duizenden gevangenen, de deportaties. En die weten dat eigenlijk niets helpt.

 

Groepen

De bekendste gewapende verzetsgroepen waren

 • CS-6, met o.m. de gebroeders Boissevain, Gerrit Kastein, Jan Verleun, Hans Katan, in Amsterdam

 • Hannie Schaft, met Jan Bonekamp en de gezusters Overstegen

 • de knokploeg van Gerrit van der Veen, van de gelukte overval op het bevolkingsregister en op het Huis van Bewaring in Amsterdam (mislukt)

 • de knokploeg van Johannes Post, die op één dag eens 4 distributiekantoren van hun bonnen beroofde, maar uiteindelijk ook gepakt werd bijeen mislukte overval op hetzelfde Huis van Bewaring in Amsterdam als waar Gerrit van der Veen gepakt werd

 • de zeer actieve en succesvolle knokploeg van Johannes ter Horst uit Twenthe, die o.m. 54 gevangenen uit de koepelgevangenis in Arnhem bevrijdde zonder 1 schot te lossen
 
Aanslagen 
1942
 

 

 

1943

 

 • 6 februari 1943
  moord op collaborerende generaal b.d.
  Seyffardt

 • 27 maart 1943
  aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister door Gerrit van der Veen en vrienden

 • 3 juni 1943
  moord op minister Posthuma door verzetsgroep CS-6

 • 24 augustus 1943
  moord op hoge ambtenaar Reydon en diens vrouw door verzetsgroep CS-6

 •  

  1944

 • 29 april 1944
  overval op de Landsdrukkerij Den Haag voor persoonsbewijzen en voedselbonnen

 • 1 mei 1944
  Overval op het Huis van Bewaring I te Amsterdam door Gerrit van der Veen en vrienden, waarbij Vd Veen werd gegrepen

 • 8 juni 1944
  moord NSB-er Pieter Faber, vader van
  Klaas Faber, door Hannie Schaft

 • 10 of 11 juni 1944
  overval op het Huis van Bewaring te Arnhem, 54 mensen bevrijd, onder wie de beroemde verzetsleider en dominee Frits de Zwerver (ds Slomp)

 • 23 juni 1944
  Overval op distrubutiekantoor Haarlem (mislukt); leider
  Jan Wildschut gepakt

 • 14/15 juli 1944
  overval op het Huis van Bewaring I te Amsterdam door Johannes Post en vrienden, waarbij Post werd gegrepen

 • 30 september 1944
  aanslag bij
  Putten, 1 dode Duitse officier (daarna razzia en deportatie van 661 mannen)

 • 25 oktober 1944
  aanslag op politieofficier en SD-er
  Fake Krist in Haarlem (gebruikt door Harry Mulisch in De Aanslag)

 • 15 november 1944
  overval op filiaal Nederlandsche Bank in Almelo, buit: 46,1 miljoen gulden (per 2011 ongeslagen record in Nederland; geld weer echter binnen een week teruggevonden)

 • 8 december 1944
  overval op het Huis van Bewaring te Leeuwarden, 50 mannen bevrijd; deze overval is verfilmd onder de naam
  De Overval

 • 11 december 1944
  overval op het Huis van Bewaring te Assen
 •  

  .

  1945

   

  • 6/7 maart 1945
   Aanslag  bij Woeste Hoeve; politiegeneraal Rauter toevallig zwaargewond; 3 dode Duitse militairem; op 8 maart grootste represailles in Nederland: 117 Nederlanders gefusilleerd, o.m. op Rozenoord in A'dam 53 mensen   
   
   
   

   

                                                                

   

   

   
  I  N  D  E  X 
   

  Scroll naar beneden of kluik op een link
   
   

   

  Overzicht WO2 NL Doden

  • Oorlogsdoden in WO2 in Nederland en Nederlands-Indië
  • Aanslagen van verzet in Nederland

   

   

  Oorlogsfiguren top-20 

  • de Goeden
  • de Slechten
  • (de Twijfelgevallen)