Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
Achtergronden 2014
Achtergronden 2013
Achtergronden 2012
Achtergronden 2011
Aanslagen op Hitler
10 vragen over de oorlog
Boekenlijst WO2
Boere: Aken-blog
Churchill
Curaçaose stakers 1942
D-day 2014
Dossier Vorden 2013
Dossier Wulff en Gauck
Gauck niet-Faber wel
Euthanasie
Februaristaking
Gauck PERS
Geschiedvervalsing
Grijs verleden
Herzberg-lezing
Hilversum oorlog
Koninkrijk - De Jong
Market Garden 2014
Mein Kampf h1
Mein Kampf h2
Mgr Lampert: onthoofd
Rode Kruis
Roofkunst
Roofkunst links
Troostmeisjes
Verliezen WO2 per land
WO1 - De machine
Colofon
70 jaar bevrijding
Onderduyik
Churchill pers
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS
 N I E U W S  -   W O 2  . T K


 

  D  O  S  S  I  E  R  


 

M E I N   K A M P F

 

 

ADOLF HITLER


 

 
"Mein Kampf" verschijnt in 2016 in nieuwe Franse uitgave

PARIJS, 14 oktober 2015 - door Arthur Graaff -


De bekende Franse uitgeverij Les éditions Fayard staat op het punt opnieuw Mein Kampf uit te geven in een nieuwe Franse vertaling.


Het werk zal de titel dragen 'Mon Combat', zoals ook de eerdere uitgaven (foto rechts)  in het Frans heetten. Dat heeft de uitgeverij vanochtend bekend gemaakt.


Het wordt een wetenschappelijke editie, waarvoor nog diverse wetenschappers worden aangetrokken, zo heeft Fayard de pers laten weten. Hitlers politieke programma is vanaf 2016 niet meer auteursrechtelijk beschermd.


Tot die tijd eist de deelstaat Beieren het auteursrecht op de Duitse editie op. In Duitsland werkt het Institut für Zeitgeschichte in München aan een wetenschappelijke editie met commentaar, die ook volgend jaar zal verschijnen.


'Mein  Kampf' staat bekend als Hitlers belijdenis van het nazigeloof, door Adolf Hitler geschreven samen met  Rudolf Hess in 1924 en 1925. Het eerste deel - dat verscheen in Duitsland 18 juli 1925 en de tweede op 11 december 1926.


Kershaw

Volgens historicus Ian Kershaw bereikte Mein Kampf een oplage van ongeveer 10 miljoen exemplaren in de originele uitgave tot 1945, wat neerkomt op bijna een per twee Duitse huishoudens. In 1938 verscheen bij Fayard  een bewerkte vertaling, overrigens maar met toestemming van de auteur.


Fayard meent dat geen wetgeving het de uitgever verbiedt om dit boek te verkopen. Vertaler zal worden de journalist en biograaf Olivier Mannoni,


Fayard zei tegen het weekblad Le Point: "De publicatie van dit boek als het centrale verhaal van de twintigste eeuw zal gepaard gaan met een kritisch apparaat voorbereid door een wetenschappelijk comité van de Franse en buitenlandse historici.".


De uitgever voegt eraan toe dat "de details van de academische en wetenschappelijke regeling voor deze uitgave, de partners die betrokken zijn bij deze zaak, evenals de bestemming van eventuele winsten  aan het begin van volgend jaar zullenw orden bekendgemaakt. "


'Mon combat' zal later volgend jaar uitkomen. Het lijkt erop dat er geen andere Franse uitgever wilde beginnen aan een dergelijke project. Het Duitse boek, met bijna 2.000 pagina's, wordt vaak onleesbaar genoemd en bevat veel  onbegrijpelijk geraaskal naast groffe en smadelijke aantijgingen tegen Joden. Ook geeft het bijvoorbeeld 'goede' raad aan 'het Duitse meisje' - iets dat door lezers van nu niet meer te plaatsen is. Het werk vereist veel noten en toelichtingen om te worden begrepen in context.


Nederland

In Nederland is verkoop van originele exemplaren nog steeds verboden. De rechter sprak echter een Amsterdamse handelaar in curiosa dit voorjaar vrij nadat hij een door Hitler gesigneerd exemplaar zogenaamd 'tentoonstelde' (hij bleek het later toch met winst te hebben verkocht). Federatief Joods Nederland spande deze rechtzaak aan, gesteund door de AFVN-Bond van Antifascisten.
Rechtbank: verkoper Mein Kampf louter op winst uitAMSTERDAM, 24-11-2014 - De rechtbank heeft in de zaak van de verkoop van Mein Kampf vastgesteld dat de verkoper louter uit winstbejag handelde, en niet uit overtuiging. De rechters gingen niet mee met verdediger Spongs opvatting dat de verkoper een strijder van het vrije woord zou zijn.


Afgelopen vrijdag kwam de uitspraak in deze zaak, waarin het verbod op de verkoop van fysieke exemplaren gehandhaafd blijft omdat deze nog altijd kwaadaardig gedacht worden. Maar de verkoper is volgens de rechtbank niet strafbaar, omdat hij een antiquariaat met spullen uit dictaturen runt. Het openbaar ministerie studeert nog op het vonnis en weet nog niet of het in hoger beroep zal gaan. 


Strafbaar blijft de verkoop van elk boek dat aanzet tot haat of discriminatie. De officier van justitie had aangevoerd dat Mein Kampf bij uitstek het symbool van het nazisme, discriminatie  en Jodenhaat is. Vooral echte exemplaren bezitten die functie, aldus de officier mr Paul Velleman.


Geen willekeur

De officier kreeg van de rechtbank gelijk op het punt van de ontvankelijkheid van de vervolging. Verdediger Spong had opgeworpen dat deze vervolging op willekeur berustte, omdat het boek o.m. op websites te krijgen is en werd ook op dit punt in het ongelijk gesteld.


Echter: een  veroordeling van de verkoper zou vollgens de toelichting van de rechtbank niet verenigbaar met Europees Recht. Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vereist namelijk dat een veroordeling noodzakelijk moet zijn ter bescherming van mensen tegen discriminatie, belediging en aanzetting tot haat wegens hun ras en/of godsdienst. Het ging om de verkoop van ongeveer 1 exemplaar per jaar.


Deze beslissing betekent volgens de rechtbank  niet dat er geen omstandigheden denkbaar zijn waaronder een veroordeling voor het ter verspreiding in voorraad hebben van Mein Kampf wél noodzakelijk zal zijn.


Loonstein
Mr. Herman Loonstein (foto rechstboven), bekend van het Amsterdamse advocatenkantoor Loonstein en vertegenwoordiger van Federatief Joods Nederland (FJN), was aanbrenger van de zaak en voegde zich  als benadeelde partij. Hij kreeg met enig kunst- en vliegwerk de gelegenheid het woord te voeren tijdens de zitting. Een late poging van de AFVN/Bond van Antfascisten zich te voegen werd door de president van de rechtbank niet toegelaten.


De vordering van het FJN tegen de verdachte als gevolg van de schade die de Joodse gemeenschap volgens Loonstein zou leiden. Deze eis werd afgewezen. Het FJN deed vorig jaar aangifte tegen de verkoop van het boek. Vervolgens besloot het Openbaar Ministerie de verkoper strafrechtelijk te vervolgen voor belediging, aanzetten tot haat en discriminatie van Joden. De rechtbank was wel met de openbaar aanklager van meing


Mr. Loonstein hoopte dat met deze zaak een stevig signaal zal worden afgegeven dat antisemitische uitingen en gedragingen in Nederland consequent zullen worden aangepakt.
De rechtbank is het met justitie eens dat het boek van Adolf Hitler uitlatingen bevat die beledigend zijn voor Joden en dat het aanzet tot haat, discriminatie en gewelddadig optreden tegen Joden. De verkoop van Mein Kampf blijft verboden in Nederland. 


Vrijheid van meningsuiting
De rechtbank heeft er bovendien rekening mee gehouden dat de tekst van Mein Kampf tegenwoordig makkelijk te verkrijgen is via internet. Ook de plek waar het boek verkocht werd, speelt een rol, namelijk een antiquairiaat gespecialiseerd is in propagandakunst uit totalitaire regimes. 


Rechtszaak verkoop Mein Kampf dient morgen


AMSTERDAM, 30-10-2014 - Morgen 31 oktober a.s., zal bij de Amsterdamse rechtbank de inhoudelijke behandeling plaatsvinden van de strafzaak tegen een Amsterdamse winkelier die het boek Mein Kampf verkoopt. Deze openbare verkoop is uitdrukkelijk verboden.

Federatief Joods Nederland (FJN) deed in oktober vorig jaar aangifte tegen de verkoop, als gevolg waarvan het Openbaar Ministerie (OM) besloot de verkoper strafrechtelijk te vervolgen. In augustus vond reeds een regiezitting plaats. De verdachte wordt strafrechtelijk vervolgd voor belediging, aanzetten tot haat en discriminatie van Joden.

De internationale Joodse mensenrechtenorganisatie Simon Wiesenthal Center heeft laten weten de inspanningen van FJN te steunen.

In december deed de AFVN/Bond van Antifascisten plus de website Nieuws0wo2 aangifte tegen de verkoop
van naziwapens op de website Marktplaats. In deze zaak is nog geen vervolging ingesteld of een procesdatum bekend. Hoever het OM met deze zaak is, zal waarschijnlijk morgen ook blijken. De verkoop van naziwapens, echt zowel als namaak, is in Nederland strafbaar.

Federatief Joods Nederland zal zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak en zal de gelegenheid krijgen het woord te voeren tijdens de zitting. Voorts zal FJN een vordering instellen tegen de verdachte vanwege de schade voor de Joodse gemeenschap. Voorzitter van de FJN isde jurist prof mr Herman Loonstein. Dat hij morgen het woord voert, is waarschijnlijk.

Prof Loonstein (foto links) trad ook op in de zaak tegen de gemeente Bronckhorst, waarvan de burgemeester op 4 mei wilde deelnemen aan een herdenking van nazisoldaten in de plaats Vorden in zijn gemeente.

Die zaak won de FJN, maar in hoger beroep verloor zij. De burgemeester heeft echter noooit aan die herdenking deelgenemen, noch een andere officiéle vertegenwoordiger van die gemeente.

Het OM heeft aan FJN benadrukt uitstekend over de (historische) achtergronden van de zaak geïnformeerd te zijn. FJN heeft er vertrouwen in, dat het OM alles in het werk zal stellen de verdachte strafrechtelijk veroordeeld te krijgen en dat met deze zaak een stevig signaal zal worden afgegeven dat antisemitische uitingen en gedragingen streng zullen worden aangepakt door het OM.

Het wetenschappelijke  Institut für Zeitgeschichte in München is bezig met een complete en wetenschappelijke heruitgave van Mein Kampf, met steu  van de beierse overheid. Deze meent het auteursrecht te bezitten. Dat recht loopt eind van dit jaar af, maar de beiers hebben al laten weten dat zij publikatie toch blijven vervolgen in Duitsland.

Serieuze uitgave van Mein Kampf toch gesteund door Beieren

MÜNCHEN, 24-01-2014 - In Duitsland gaat de deelstaat Beieren een nieuwe wetenschappelijke uitgave van Hitlers boek Mein Kampf toch steunen.


De regering van de deelstaat steunde en subsidieerde aanvankelijk de uitgave, maar kwam daar na kritiek uit Israël 3 maanden geleden op  terug. Nu geeft Beieren alsnog toestemming. De deelstaat, waar het nazisme in de jaren '20 en '30 groot werd, beschouwt zich als houder van het auteursrecht op het werk.

De actiegroep NLnazivrij is blij met het besluit, omdat een wetenschappelijk uuitgave met heldere argumenten tegen het nazisme nodig is. Lees hier de hele reaktie.

De deelstaat Beieren, in casu het ministerie van financiën, kreeg Hitlers dood in 1945 van de Amerikaanse bezetters de auteursrechten op het boek. Hitlers laatste officiële woonplaats was namelijk München, de hoofdstad van Beieren. Maar op 30 april  2015, 70 jaar na Hitlers dood door zelfmoord, vervallen de rechten op het boek en kan iedereen het boek publiceren. Overigens bestaan er in Duitsland en elders vele tientallen studieversies die grote delen van het boek bevatten.


Om de commerciële publicatie van het boek voor te zijn, subsidieerde de deelstaat een wetenschappelijke versie, die door het wetenschapelijke 'Institut für Zeitgeschichte', het pendant van het Nederlands NIOD, zou worden samengesteld en uitgebracht. Het boek zou worden voorzien van uitvoerig kritisch commentaar. De wetenschappers van het IfZ werken daar nu al ruim 3 jaar aan. Het IfZ had al laten weten hoe dan ook met publicatie door te gaan.

Na een bezoek van de Beierse premier Horst Seehofer (CSU) aan Israël, veranderde de Beierse regering van gedachten. De Israëlische president Peres en overlevenden van de holocaustoverlevenden maakten bezwaar tegen de nieuwe uitgave van het boek. Die mening wordt zeker niet door alleJoden gedeeld.


De als Duitser geboren Joodse  historicus prof dr Gerhard L.Weinberg, em. professor van de universiteit van South-Carolina, is geen voorstander van een ban. Hij publiceerde 'Hitler's second Book', een vervolg op Mein Kampf dat grotendeels dezelfde ideeën behandelt: hoe slecht de Joden zin, dat Duitsland zich moet verenigen en moet uitbreiden en dat kapitalisten en Joden Duitsland de nederlaag in de Erste Wereldoorlog hebben bezorgd.

In Mein Kampf zet Hitler zijn ideeën over ras en politiek uiteen, preekt haat tegen de Joden en  en kondigt hun vernietiging  aan. Overigens doet de Beierse regering niet aan de vele internetpublicaties van het boek.

Beieren stopte  de financiering en trok de toestemming voor de publicatie in. Als het instituut het werk zou publiceren, zou het strafrechtelijk worden vervolgd voor haat zaaien. Dat besluit kreeg  veel kritiek vanuit de oppositie en de wetenschappelijke wereld. De regering van Beieren had intussen al een € 500.000 geïnvesteerd. Daarnaast vonden de oppositiepartijen dat vervolging van het instituut inging tegen de academische vrijheid.

Het instituut gaat het werk nu wel uitgeven, maar het eerdere besluit om de subsidie voor het project van het Institut für Zeitgeschichte te schrappen, blijft van kracht.Behalve in VS stijgt ook in Europa verkoop van Mein Kampf


NEW YORK, 13-01-2014 - Behalve in de VS stijgt ook in Europa de verkoop van Mein Kampf. Daarover is prof dr Kees van der Pijl, voorman van de AFVN/Bond van Antfiascisten bezorgd. Hij bemerkte vorig jaar de populariteit van herdrukken op papier van Hitlers politieke manifest in Bulgarije. Digitale edities van het boek van de moorddadige nazileider blijken sinds kort online bestsellers op iTunes en Amazon Kindle.

Volgens de Amerikaanse journalist en schrijver Chris Faraone, die de blog Vocativ.com schrijft, is de digitale versie in het Engels nu ruim 100.000 keer gedownload. Het staat bij Amazon nummer 1 op de bestsellerlijst voor informatieve boeken over Propaganda & Politieke Psychologie. Faraone schrijft de populariteit op zijn blog ook toe aan de mogelijkheid om het werk nu te lezen op iPad en andere smart phones, die een zeker privacy bieden. Aanders dan met een gedrukte versie valt het lezen nu niet op, meent hij.

Prof Van der Pijl vermoedt dat bij de digitale editie vooral de interesse een rol speelt. Hij heeft geen directe verklaring over de uitwerking van deze uitgaven hebben, maar plaatst de Europese populariteit in de opkomst van zeer agressieve fascistische bewegingen zoals in Griekenland en Hongarije en een algemene groei van extreem rechtse ideeën in Europa.


In Bulgarije gaat het Volgens van der Pijl om een gesponsorde uitgave die daar veel belangstelling krijgt. In dit geval ziet Van der Pijl daarvan een propagandistische werking uitgaan die hij ongewenst vindt, maar niet van publicatie als e-book.

Volgens em. professor Gerhard Weinberg, geschiedkundige van de Universiteit van North Carolina, vindt er in heel Europa, en in zekere mate de VS, er een toename plaats van het antisemitisme, maar koppelt dat niet aan Mein Kampf. Weinberg en van der Pijl zijn beiden geen voorstanders van het verbeiden van Mein Kampf.

In 1961 ontdekte de nu 88-jarige Joodse wetenschapper een vervolg op Mein Kampf, het zg. 'tweede boek' van Hitler met globaal dezelfde inhoud.  Prof Weinberg, die als jongen uit nazi-Duitsland vluchtte in 1938, zorgde voor de verschijning van dit tweede boek in de VS en Duitsland.

Dit boek wordt, anders dan Mein Kampf, ook door de Duiste overheid niets in de weg gelegd. Het is gewoon te koop op onder meer Amazon.de. De verschijning in Duitsland geschiedde onder de auspiciën van het meest gerennommeerde historische instituut, het Institut für Zeitgeschichte in München. Dit instituut publiceert voornamelijk over WO2. Een tweedehands uitgave kost op Amazon.de nu € 80, een Kindle-uitgave van de Engelstalige editie kost € 7,92. Op Amazon.com is de goedkoopste versie $ 0,99.

In de commentaren bij de budget-uitgave op Amazon schrijft een leraar, Steven M. Wagg,  o.m.


"In fact I wish everyone would read it today. Hitler's first work is filled with inconsistencies from my perspective. It is also hard to comprehend his hatred of Jews and Marxists in the context of current times. I'm still at a loss to explain the differences between Marxism and National Socialism in the mind of Hitler. It almost begs the reader to think that the thing that distinguishes National Socialism is the belief that under Hitler, they would execute it better than the Soviet Union did. We have heard that argument in favor of Communism and Socialism for a century."


Sommige Joodse leiders kijken anders aan tegen de publicatie van Hitlers werken dan Weinberg. Onder hen bijvoorbeeld prof dr Herman Loonstein, voorzitter van Federatief Joods Nederland, die twee weken terug nog in Pauw en Witteman verscheen om aan te dringen op vervolging van een Amsterdamse winkelier die het boek verkoopt. Verkoop van gedrukte exemplaren is in Nederland verboden. Er zijn op het web wel Nederlandstalige versies te vinden. Daartegen is nog nooit door een overheid opgetreden. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft ondanks een verzoek geen verklaring gegevens over eventuele vervolging op het web.

Al bijna 70 jaar geldt Mein Kampf als het meest omstreden boek van Duitsland  en staat op de zwarte lijst van de meeste boekhandels in het land maar ook in Nederland en andere West-Europese landen, maar niet in Engeland. Op het internet is het echter met het grootste gemak verkrijgbaar, en gratis, hoewel de authenticiteit van die kopieën door niemand gegarandeerd wordt.

De Beierse deelstaat heeft overigens voor zover bekend nimmer enige moeite genomen om deze uitgaven te bestrijden, en wil desgevraagd ook niet zeggen waarom. Vorig jaar besloot de deelstaat zelfs een eerdere afspraak met de Duitse pendant van het NIOD, het Institut für Zeitgeschichte in München, voor een uitvoerig geannoteerde uitgave af bte zeggen. Veel wetenschapper bepleiten juist zo'n uitgave met commentaar. Daarvan zijn er overigens in het Duits al zo'n 40.

Sinds november 2012 kan het boek  - bekend als " My Struggle" in het Verenigd Koninkrijk en "My Battle" in de VS - op Amazon.com worden gekocht in elektronische vorm voor slechts 99 dollarcent (73 eurocent ) of op iTunes voor slechts $ 2,99 . En blijkt volgens diverse Amerikaanse media een verrassend hoge vraag naar te bestaan.

Op Amazons Amerikaanse site kreeg de e-book versie van  Mein Kampf " een gemiddelde van 3,8 van de 5 sterren en ontving van 354 beoordelingen, wat aanzienlijk is. Sommige sitebezoekers prezen het boek en noemden het " fascinerend". Dat is wonderlijk, omdat het boek - waarvan een hoofdstuk op deze site te lezen is - moeilijk toegankelijk is. De stijl is gezwollen en orerend, de zinnen zijn drie- tot viermaal zo lang als nu gebruikelijk.

Ook is Hitlers referentiekader voor de huidige jeugd nauwelijks te doorgronden, omdat het boek zich sterk richt op het vraagstuk van de versterking van het zeer verzwakte Duitsland van 1918 door de vereniging van alle Duitse gebieden en een agressieve buitenlandse politiek buiten Europees verband. Hitler spreekt erin bijvoorbeeld ook Duitse meisjes aan op hun taak: het moederschap.

Het boek dateert van 1925-1926. Toen verschenen  de twee delen van " Mein Kampf ", waarin de politieke ideologie van Hitler en toekomstige plannen voor Duitsland voor het eerst werden gepubliceerd. Hitler schreef of liever dicteerde het boek tijdens zijn gevangenisstraf in Landberg na veroordeeld te zijn wegens een poging tot staatsgreep.

De taaie monoloog beschrijft de plannen van de toen obscure politicus om een "nieuwe orde" te scheppen, en kondigde meteen aan dat de Joden de schuld van het Duitse verlies van WO1 hadden en dat zij daarom moesten verdwijnen uit Duitsland. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren ongeveer 10 miljoen exemplaren verkocht of gedistribueerd in Duitsland, onder meer doordat het boek verplicht aan alle Duitse juist getrouwde bruidsparen werd uitgereikt.

In het licht van de gruweldaden van Hitler en zijn terreurbende, is het boek niet herdrukt in Duitsland sinds 1945 en het si daar ook verboden. Met Hitlers zelfmoord op 30 april 1945, ging zijn gehele bezit, met inbegrip van alle rechten op zijn boek, op last van de Amerikaanse bezettingsautoriteit over op de Duitse deelstaat Beieren, omdat daar zijn laatste officiële woonplaats was geweest, München.

In overleg met de Duitse federale regering weigert de regering van Beieren tot nu toe kopiëren of afdrukken van het boek in Duitsland mogelijk te maken. Er bestaan echter wel vele studieversies die vrijelijk verkijgbaar zijn.Nieuw Beiers verbod van Mein Kampf werk van Israëlische lobby

 
MÜNCHEN, 16-12-2013 - Het verbod van de deelstaat Beieren op de wetenschappelijke heruitgave van Mein Kampf is het resultaat van een lobby van Israëlische parlementsleden.


Dat zei historicus Wim Berkelaar gisteren tijdens het programma OVT van de VPRO. OVT beschouwt Berkelaar )foto rechts) als kenner van het werk en hij bezit er enkele tientallen exemplaren ervan.


Foto rechts: bistoricus Wim Berkelaar spreekt op Radio 1.


Ook wijst Berkelaar er in een toelichting aan Nieuws WO2 op, dat de vrije beschikbaarheid van het werk op het web elke vorm van beperking in feite zinloos maakt."Blaffen tegen de maan", noemt hij het. Hij merkt verder op dat de Beiers nooit enige waarneembare poging hebben gedaan om dit aan te pakken.

Premier Seehofer vaardigde persoonlijk deze oekaze uit. De premier van de deelstaat die zichzelf tooit met de titel 'Freistaat', heeft zich volgens Berkelaar sterk van buitenaf laten beïnvloeden bij het besluit tot verbieden van Hitlers moorddadige politieke programma en bedriegelijke autobiografie.


De rechten zijn al sinds de jaren 1950 geclaimd door het Beierse ministerie van financiën.

Premier Seehofer heeft aangekondigd dat zijn deelstaat ook na het aflopen van het auteursrecht zal blijven optreden tegen uitgaven van het werk. Historicus Wim Berkelaar zei zondag in OVT dat hij de kans op succes daarbij zeer geriung acht.

Vervolging van Nieuws-wo2

De deelstaat dreigde vorig jaar deze website, Nieuws-wo2, met vervolging nadat deze site twee hoofdstukken van het werk online had gepubliceerd, en nog steeds publiceert (in het tweede hoofdstuk is de term 'Jood' overigens vervangen door 'Beier'). Die aankondiging van de Beiers per e-mail, die authentiek was, bevatte trouwens een virus.

Van die aangekondigde vervolging is daarna niets meer vernomen. Berkelaar denkt dat de reden daarvoor is dat de Beiers zelf twijfelen of zij deze publicatie van Nieuws WO2 wel succesvol kunnen tegengaan. Hoofdredacteur Arthur Graaff heeft nu het Beiers ministerie verzocht de vervolging vooral door te zetten, voor het te laat is.

Verder heeft het Beierse ministerie nooit enige waarneembare stappen genomen tegen de talloze andere publicaties van het integrale werk op het web, en evenmin in het Engels. Voor de Engelstalige versies is het auteursrecht vlak voor de oorlog aan een Britse en Amerikaanse uitgeverij overgedragen. Overigens is het onduidelijk of de webpublicaties de originele tekst bevatten in de Nederlandse vertaling, omdat het meestal om uitgaven zonder toestemming gaat.

Kettmann

De Nederlandse rechten belandden voor de oorlog bij fanatieke Nederlandse SS-er George Kettman jr (1898-1970, foto links)), een NSB-uitgever. Hij was o.m. hoofdredacteur van het weekblad Volk en Vaderland en 13 jaar lang eigenaar en directeur van de bekendste Nederlandse nazi-itgeverij: De Amsterdamsche Keurkamer.


Kettmann werd in 1951 veroordeeld tot 10 jaar gevangenis, zat daarvan ruim 6 jaar uit. Hij verloor na de oorlog zijn Nederlanderschap en na zijn dood werd het erfrecht van zijn vrouw en zoons gepasseerd en nam de staat de rechten op de Nederlandse uitgave in beslag. In Nederland zijn 110-120.000 exemplaren van Mein Kampf ('Mijn kamp') gedrukt. In Nederland geldt een verbod op de aanprijzing ter verkoop van het boek.

Institut für Zeitgeschichte

Het Münchener Institut für Zeitgeschichte, dat al jaren een integrale en becommentarieerde uitgave voorbereidt, kreeg aanvankelijk de volle medewerking van de deelstaat. Na het verbod van Seehofer heeft het instituut laten weten toch door te gaan. Intussen is er in het project al manjaren werk gaan zitten. Directeur prof dr Andreas Wirsching schrijft op de site van het Instituut op 11 december j.l.: IfZ setzt Arbeit an wissenschaftlicher Edition in eigener Verantwortung fort.

Vorig jaar nog sloot de deelstaat een overeenkomst tot uitgave voor de uitgebreide wetenschappelijke en geannoteerde versie met het IfZ. Dit is volgens Berkelaar de tegenhanger van het NIOD, dat bovendien 500.000 euro voor het project ontving van de deelstaat.

Heuss: voorstander

Al in 1959 drong de eerste naoorlogse Duitse bondspresident, Theodor Heuss (1884-1963), aan op een heruitgave van het werk. Heuss leidde het land van 1949 tot 1959 en meende dat een complete en geannoteerde uitgave het beste middel tegen een heropleving van nazisme zou zijn. Het zou echter nog tot 2004 duren voordat werk aan zijn integrale uitgave begon, bij het wetenschappelijke Institut für Zeitgeschichte in München.

Op 21 april 2015, 70 jaar na de sterfdag van Hitler, vervalt het auteursrecht wegens de Europese wet dat dit recht 70 jaar na de dood van de auteur laat duren.

Berkelaar wijst erop dat er diverse uitgaven van zowel Mein Kampf als van andere, even antisemitische teksten van de nazi's bestaan, die wel vrijelijk in de handel zijn:

 • Hitlers redevoeringen, 10 delen
 • Goebbels dagboeken, 29 banden
 • Hitler's Second Book: The Unpublished Sequel to Mein Kampf, ontdekt en bezorgd door de Amerikaanse historicus professor Gerhard L. Weinberg.


Hitlers tweede boek

Wim Berkelaar noemde zondag bij het VPRO- geschiedenisprogramma OVT nog dit relatief onbekende  tweede werk van Hitler, dat volgens hem veel duidelijker en toegankelijker is dan Mein Kampf: Dit is door de Amerikaanse historicus van Duits-Joodse afkomst, professor Gerhard L. Weinberg gepubliceerd. 


Foto rechts: Hitler's second book - duidelijker en korter dan Mein Kampf, maar vrijwel onbekend (ook voor deze redactie) en in ieder geval onomstreden. Klik op de afbeelding voor een link naar Amazon.com, waar ook delen uit de inhoud te lezen z\ijn..


Hitler dicteerde dit boek in 1928, maar het werd nooit in Duitsland uitgegeven. Enkele opmerkingen uit recensies: Professor Weinberg  ontdekte dit tweede boek in een archief in Virginia in 1958 en het IfZ publiceerde het in waarna een geannoteerd versie volgde in 2001, allebei zonder zonder enige tegenwerking van Duitse zijde.

Daarnaast biedt Amazon.de ruim 1.600  studiewerken aan die grote delen uit Mein Kampf bevatten:

 • Adolf Hitlers Mein Kampf von Christian Zentner von List Hardcover (1. Juli 1991)
 • Adolf Hitler: Mein Kampf. Weltanschauung und Programm - Studienkommentar von Barbara Zehnpfennig von UTB, Stuttgart (9. März 2011)
 • Adolf Hitler. Mein Kampf. Geschichte, Auszüge, Kommentare. von Werner Maser von Pabel-Moewig Verlag Kg (Dezember 1995)
 • Hitlers Mein Kampf: Eine Interpretation von Barbara Zehnpfennig von Fink (Wilhelm) (1. März 2006)


Bij Amazon.com is Mein Kampf in duizenden exemplaren verkrijgbaar. (zie illustratie onder) Momenteel biedt deze site  3.254 verschillende exemplaren in allerlei versies te krijgen, voor 'schappelijke prijzen'.

Of het auteursrecht werkelijk bezit is van de Beierse deelstaat, is twijfelachtig en aanvechtbaar - maar een half jaar voor het einde van deze toestand is het zinloos dat aan te vechten.

Vlak na de oorlog tijdens de Amerikaanse bezetting,  besloten de Amerikanen in Beieren dat het auteursrecht in handen zou komen van de Beierse deelstaat.


De reden was dat Hitler (sinds 1932 Duitse staatsburger) officieel steeds in München ingeschreven had gestaan tot het einde van zijn leven. Het wettelijke erfrecht van Hitlers zuster Paula, die volgens het Duitse recht van die tijd erfgename was en stierf in 1961, werd terzijde geschoven, zo stelde Berkelaar zondag voor de VPRO-microfoon.


Joodse voorzitster wil Duitse heruitgave Mein Kamp blokkeren

MÜNCHEN, 6-11-2012 - De voormalige voorzitster van de Centrale Joodse Raad in Duitsland, Charlotte Knobloch, is gestart met een nieuwe poging de Duitse publicatie van Hitlers "Mein Kampf" te stoppen.

De juist 80-jarige, tevens vice-voorzitster van het World Jewish Congress, hoopt dat via het strafrecht publicatie te voorkomen is, zo meldt de Berliner Morgenpost. Zelfs een wetenschappelijke editie met kritisch commentaar wenst zij niet. Eerder had zij echter niet zulke bedenkingen.

Publicatie van Mein Kampf is ook de laatste jaren omstreden. Op het internet zijn in alle belangrijke talen edities te krijgen. Het auteursrecht claimt het Beierse ministerie van Justitie, maar dit treedt niet op tegen internetversies of vertaald versies, waarvan het auteursrecht vaak niket duidelijk is.

Wel vervolgde het ministerie een Britse uitgever die citaten publiceerde in Duitsland, in een serie replica's getiteld Zeitzeugen. Intussen zijn er vergaande voorbereidingen voor een integrale wetenschappelijke editie, waar het ministerie aan meewerkt. In diverse landen, Duitsland op de eerste palats, is verkoop van het werk verboden. In Zwitserland, Frankrijk en andere landen weer niet.

De aanleiding  voor mevrouw Knoblochs mening vormen ervaringen, die zij in september in Israël opdeed. Ze begeleidde de Beierse minister-president Horst Seehofer tijdens zijn reis naar Jeruzalem. Daar werd haar vaak gevraagd om commentaar over de geplande wetenschappelijke publicatie. Vooral in de kringen van de slachtoffers en overlevenden bleek haar dat het voor hen ondenkbaar is, dat over een uitgave überhaupt nagedacht kan worden.  Deze indrukken en gesprekken hebben mevrouw Knoblochs perspectief verduidelijkt, zoals zij zelf zegt.

Het boek is echter volgens velen tamelijk onleesbaar, met name voor jongeren. Het bestaat voor een groot deel uit zinnen van ettelijke regels lang en bedient zich van een gedachtengoed en ideeënkader van 100 jaar terug. Op deze site zijn vorig jaar ook delen van het boe gepubliceerd, waartegen het beierse ministerie bezwaar maakte. Verder trad het ministerie niet op, en gaf evenmin antwoord op vragen wat het dacht te doen aan andere internet-uitgaven.

Volgens mevrouw Knobloch hadden deze ervaringen ook een uitwerking op de Duitse politici. Zij stelt dat de Beierse overheid nu ook strenger de hand wil houden aan ongevraagde publicaties. Er moet nu bekeken worden welke starrechtelijke gevolgen publicatie door een private uitgever moet krijgen. Ook kritische wetenschappelijke uitgave moeten nader beschouwd worden. . "De zaak vereist grote zorg," zei de Beierse minister Spaenle. Het gaat om de paragraaf 130 van het Wetboek van Strafrecht. Dat voorziet in gevangenisstraffen van maximaal drie jaar als opruiende geschriften gepubliceerd franchise.

Knobloch's inval roept  verbazing op in Beieren. In 2015 loopt het auteursrecht van de Beierse staat soweiso af. In dat jaar moet ook de reeds geplande wetenschappelijke uitgave van het Institut für Zeitgeschichte verschijnen, waar de Beierse staat toestemming voor heeft gegeven. Er bestaan al enkele tientallen stideboeken die uitvoerige uittreksels publiceren.Voorwaardelijke straf voor publicatie van Mein Kampf

WROCLAW, 25-09-2012- Een Pool die  'Mein Kampf' van Adolf Hitler publiceerde, heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen. Het Poolse hof heeft dat vonnis maandag geveld.

De man kreeg van het hof in Wroclaw verder een boete van tienduizend zloty, omgerekend ongeveer 2250 euro. De proeftijd is twee jaar. De man was aangeklaagd door de Duitse deelstaat Beieren, omdat hij het boek zonder toestemming en met de bedoeling geld te verdienen had vermenigvuldigd en verspreid. Beieren meent de auteursrechten op het boek te bezitten. Onduidelijk is of het om een Poolse vertaling ging of niet, en of de Beiers ook menen daarop het auteursrecht te bezitten..

Het uitgeven van 'Mein Kampf' is verboden in Duitsland en Beieren probeert publicatie in andere landen tegen te houden uit angst dat extreem rechts er zijn voordeel mee doet. Het boerk is online echter makkeljk te krijgen. Het is niet bekend dat de deelstaat Beieren die publicataie ook vervolgt.

Beieren werkt mee aan serieuze uitgave

Mein KampfNEURENBERG, 25-04-2012 - De Duitse deelstaat Beieren gaat binnen 2 jaar een schooluitgave van Hitlers levenswerk, de militaristische nazibijbel 'Mein Kampf' uitbrengen, compleet met commentaar.


Daarnaast steunt de deelstaat nu officieel ook de al aangekondigde wetenschappelijke uitgave. Deze verschijnt nu iets sneller, namelijk in 2015.

Dit is het resultaat van een conferentie in het nazi-documentatiecentrum in Neurenberg afgelopen dinsdag, op het terrein waar de voormalige massale partijdagen van de nazi's gehouden werden. Aan de conferentie namen onder mee Joodse organisaties, kerken en historici deel.

Aan de wetenschappelijke uitgave wordt nu al enkele jaren gewerkt door het Institut für Zeitgeschichte uit München, aanvankelijk zonder medewerking van Beieren. Maar deze deelstaat draagt daar nu ook 500.000 euro aan bij. Daarmee is een langjarige discussie tussen het instituut en de deelstaat beëindigd.


Tot het einde van 2015 blijft de deelstaat de uitgave in het Duits verder streng reguleren, omdat de deelstaat meent het auteursrecht erop te bezitten en bang is voor funeste gevolgen van vrijgave. Enkele belangrijke Joodse instellingen in Duitsland delen die vrees.

Minister Söder benadrukt dat het uitgangspunt van de activiteiten van de Beierse regering is duidelijk te tonen zien hoeveel 'onzin' er in het boek  staat - hoewel die onzin volgens Söder fatale gevolgen heeft gehad. Dit is een opmerkelijke uitspraak van de minister, omdat de stijl van het boek  weliswaar gezwollen, opdringerig en vol van eigendunk en egocentrisch is, terwijl de redeneringen het vooral moeten hebben van eindeloze herhalingen en gescheld, maar het
bevat wel vrij letterlijk Hitlers volledige politieke programma.


Dat programma heeft Hitler - vanaf de opbouw van het leger, de inname van buurlanden, het aanvallen van Westeuropese landen en het verketteren van Joden en het uiteindelijke vernietigen van deze groep - letterlijk uitgevoerd.


Angst

De angst voor het boek, die ook van de zijde van Joodse organisaties in Duitsland dinsdag in Neurenberg is herhaald, lijkt niet reëel, omdat een herhaling in de vorm van nazisme uitgesloten is. Verder heeft het boek veel gemeen met het radikalere maar evenmin aansprekende en voor leken onleesbare "Das Mythus des 20. Jahrhunderts" van de nazi-ideoloog Alfred Rosenberg, op wie Hitler veel van zijn ideeën baseerde.

Er komt ook een tentoonstelling in Neurenberg en München over het werk. Verder wil het ministerie ook de redes die Hitler in  Nuerenberg op de partijdagen van de nazi's hield, wetenschappelijk laten onderzoeken. Daaruit moet blijken in hoeverre Mein Kampf in die redes doorklinkt en deel van de partijretoriek is geworden.

'We willen duidelijk maken welke nonsens er staat, hoewel met catastrofale gevolgen', zei minister Markus Söder (Financiën) van Beieren  dinsdag na gesprekken met advocaten en tegenstanders. Naast de originele tekst verschijnen commentaren van historici. Er zijn al een  tiental wetenschappelijke uittreksels op de Duitse markt en verder is het werk in enkele talen op internet te vinden. Minister Söder ging  niet in op dit verschijnsel. In commentaren zoals in het Beierse dagblad de Süddeustche Zeitung werd geopperd dat Beieren nog snel  een jaartje geld wil verdienen aan het werk.

Een citaat met een zin van 67 woorden in het Nederlands, referend aan jonge mensen die werk en een toekomst zoeken

  "Wanneer ze zich eenmaal ontworsteld hebben aan de greep van alle tot dan heersende, verlammende opvattingen over beroep en stand, en niet meer gebonden zijn door omgeving en traditie, grijpen zij naar iedere mogelijkheid om hun brood te verdienen, die zich voordoet, pakken elke arbeid aan, en worden er zich zo steeds meer van bewust, dat eerlijke arbeid nimmer onteert, van welke aard hij ook moge zijn."
Of deze van 86 woorden, over Hitlers eigen ontwikkeling::

   "Ik dank het aan die tijd, dat ik hard ben geworden en hard kan zijn. En meer nog dan voor deze versterking van mijn wil, ben ik hem dankbaar, dat hij mij losscheurde uit de leegheid van een gemakkelijk leven, dat hij het moederskindje uit het zachte dons trok en hem de zorg als levenskameraad gaf, dat hij de tegenspartelende jongen in de wereld van de ellende en de armoede zette en hem zo met diegenen in aanraking bracht voor wie hij later zou moeten strijden."


Ook zijn er korte zinnen, de jongeren van vandaag niet echt zullen aanspreken:

   Meisje, denk eraan, dat jij een Duitse moeder moet worden!"

Peter McGee
De wetenschappelijke publicatie zou het bovendien 'commercieel onaantrekkelijk' moeten maken om het boek uit te geven na 2015. In  maart won Beieren een proces tegen de Britse uitgever Peter McGee die drie uittreksels van 15 pagina's voorzien van commentaar van het werk uitbracht, met als grond het citaatrecht.


Tegen deze uitspraak loopt nog hoger beroep, maar minister Söder zei  dat met vertrouwen tegemoet te zien. Een Tsjechische uitgever kreeg in 2004 3 jaar gevangenisstraf wegens uitgave zonder wetenschappelijk commentaar.

De herdruk moet verschijnen in 2015. Tegelijk moet er een editie uitkomen speciaal voor scholen, waarin een kritische benadering van  het boek wordt aangemoedigd. Overlevenden van de Sjoa en hun families vrezen volgens berichten dat neonazi's het boek gaan gebruiken als propaganda.


Dat zou mogelijk zijn, maar gezien de afnemende leescultuur onder jongeren en de ontoegankelijke stijl van het boek, de naar huidige maatstaven zeer lange zinnen en de vele herhalingen lijkt dit effect slechts zeer beperkt te kunnen zijn. Ook Hitlers achtergrond en de beeldspraak die hij gebruikt - jongen uit de provincie die naar de grote stad trekt en daar allerlei verbazends meemaakt - is voor moderne jongeren nauwelijks maar de werkelijkheid.


Verder refereert het boek  aan dingen die de geen enkele rol spelen in de beleving van de jeugd en jonge volwassenen van tegenwoordig, zoals het Marxisme. Dat wordt ruim 200 maal genoemd als het grote gevaar naast het Jodendom, maar is intussen totaal van de agenda en uit de dagelijks werkelijkheid verdwenen.


Ook een begrip als 'intellect', 'intellectueel' komt 80 maal aan bod. 'Jood' of  Joden' komt er 400 keer in  voor - alleen niet één keer in hoofdstuk 1, over Hitlers jeugd. De term 'Duits' en 'Duitsland' komt er bijna 1.200 maal in voor - op zich al een garantie dat het in de Benelux, Frankrijk, en Oost-Europa geen onmiddellijk hit wordt.


De term 'nationaal' in al zijn samenstellingen staat er ongeveer 400 maal in. Opmerkelijk is dat Hitler weinig fiducie heeft in de pers, waar hij bijna 300 keer over schrijft, terwijl hij de term krant 45 keer benut - hij was wel een groot krantenconsument.


Opvallend is het aantal verdraaiingen. Zo beschrijft hij de geschiedenis van de Joodse migratie naar Europa alsof Joden uitsluitend als handelaren en financiers optraden, terwijl in Oost-Europa de Joden over het algemeen zeer arme keuterboeren waren, zoals bijvoorbeeld de verhalen van Sjolem Aleichem (omgewerkt tot o.m. de musical Fiddler on the Roof, met als bekendste lied 'If I were a rich man'). 

DUITSE  OVERHEID  STELT  PRIORITEITEN

 

Mein Kampf weer verboden,

maar Faber nog vrij

 

MÜNCHEN, 9-03-2012 - In Duitsland zijn momenteel via Amazon maar dan 500 verschillende bewerkingen van Hitlers Mein Kampf verkrijgbaar, plus op het web.

 

Maar de Duitse rechter in München handhaaft het verbod voor de Britse uitgever Peter McGee om in Duitsland 3 fragmenten van samen 45 pagina's uit Hitlers beruchte politieke programma en haatschrift tegen de Joden te publiceren.

 

Dat bepaalde de rechtbank in München gisteren in een snel afgahendelde procedure. Deze uitspraak staat in schril contrast met de vervolging van Nederlandse oorlogsmisdadigers zoals Klaas Carel Faber door de Duitse justititie: sinds 1945 is er niet één aan Nederland uitgeleverd, ondanks tientallen verzoeken gedurende vele decennia.

 

Ondanks diverse acties tegen de Duitse justitite, ook op deze site, maakt deze instelling zich wel zeer druk om een triviaal bagatel als de uitgave van 45 pagina's. Dat terwijl de uitvoering van de levenslange gevangenisstraf van Klaas Carel Faber, die nog vrij leeft maar nummer 1 staat op de lijst van meestgezochte oorlogsmisdadigers van het Simon Wiesenthal Center, consequent op de lange baan is geschoven.

 

Ondanks enige licht positieve beweging is er nog steeds geen doorbraak, sinds Arnold Karskens hem in 2000 opspoorde in Ingolstadt, in Beieren - in die deelstaat is ook de steunorganisatie van de SS, Stille Hilfe, gevestigd.

 

 

 

Op de Duitse Amazon.de staan de zeker 500 werken die veel of weinig citaten uit Mein Kampf bevatten - hier de top tien:

 • Adolf Hitlers Mein Kampf von Christian Zentner von List Hardcover (1. Juli 1991)
 • Adolf Hitler: Mein Kampf. Weltanschauung und Programm - Studienkommentar: Weltanschauungen und Programm - Studienkommentar von Barbara Zehnpfennig von UTB, Stuttgart (9. März 2011)
 • Mein Kampf: Hitlers "Bestseller" wird neu aufgelegt?! von Tuuli Urban von FastBook Publishing (2. September 2009)
 • Mein Kampf (The Ford Translation)
 • Mein Kampf: Editionen mit Materialien für den Literaturunterricht von George Tabori, Thomas Kopfermann, Jens Kapitzky und Ursula Grützmacher-Tabori von Klett (Juni 2004)
 • Adolf Hitlers Mein Kampf : Gezeichnete Erinnerungen an eine grosse Zeit. von Frankfurt : Bärmeier u. Nikel, (1968)
 • Adolf Hitlers Mein Kampf: Geschichte, Auszüge, Kommentare von Werner Maser von Bechtle (1995)
 • Adolf Hitlers Mein Kampf. Gezeichnete Erinnerungen an eine grosse Zeit von Kurt Halbritter von Hanser Verlag (1978)
 • Mein Kampf: Adolf Hitler. 2 CDs: Kritisch gelesen und bearbeitet von Helmut Qualtinger von Hörsturz (1989)
 • Geschichte eines Buches: Adolf Hitlers "Mein Kampf": 1922-1945. Eine Veröffentlichung des Instituts für Zeitgeschichte von Othmar Plöckinger von Oldenbourg Wissenschaftsverlag (21. Juni 2006)
 

Volgens de rechter schenden de uittreksels het auteursrecht, dat sinds de Tweede Wereldoorlog in handen is van de Duitse deelstaat Beieren. Sindsdien heeft Beieren met succes kunnen voorkomen dat het boek in Duitsland in druk werd uitgegeven.

 

Op internet is het echter à la minute beschikbaar (ook op deze site, zie hieronder). In het Engels of Nederlands bestaat die restrictie niet, dus Engelse en versies kunnen ook worden verkocht in Duitsland.

 

McGee had het plan 3 delen van 16 pagina’s van Mein Kampf uit te geven, met een beroep op het citaatrecht. Dat recht maakt het mogelijk om uit beschermde werken delen voor het voeren van een discussie over te nemen. Bovendien had McGee dit één op één voorzien van kritisch commentaar. 

 

Dat commentaar is intussen verschenen, met daarnaast wel de tekst uit Mein Kampf, maar onleesbaar gemaakt. Het geheel is als brochure verschenen in een bijlage bij het weekblad Zeitungszeugen, dat facsimilés van kranten en bladen uit de nazi-periode afdrukt, voorzien van commentaar door deskundigen.

 

In het geval van Mein Kampf was dat o.m. prof Wolfgang Benz van de Freie Universität Berlin. In januari verbood de rechter al McGees publicatie en dat verbod werd vandaag bevestigd.

 

Nu staat nog op de Beierse lijst van overtreders het verbod dat de deelstaat Beieren heeft uitgevaardigd tegen publicatie in Nederland door deze nieuwssite nieuws-wo2.tk. Hier staan enkele aangepaste hoofdstukken in het Nederlands gepubliceerd.

 

Welke auteursrechregels daarvoor gelden is nog onduidelijk, zo bevestigd het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het is mogelijk dat de erven van de Nederlandse vertalers de rechten nog hebben, zo stelt het NIOD.

 

 


 

A R T I K E L   I N   D A G B L A D   D E   P E R S

 

'Neonazi's lezen Mein Kampf toch niet'

'Verbod op Mein Kampf nazistisch'

Door: Bram de Vrind

Gepubliceerd: woensdag 18 januari 2012 16:00

Update: woensdag 18 januari 2012 16:58

Publicist Arthur Graaff heeft uit protest tegen het Duitse publicatieverbod op Mein Kampf, een hoofdstuk van het Hitler-boek op zijn website gezet. "Een publicatieverbod is juist nazistisch."  


Slecht geschreven
Ja, hij heeft Mein Kampf gelezen. Maar het doorspitten van de 694 pagina's dikke pil (paperback) van de Duitse dictator was geen pretje. "Het was een vervelende ervaring. Je voelt dat er continu wordt gerommeld met de feiten. Dat wekt irritatie. En zijn tirades tegen de joden gaan maar door en door." Bovendien is het boek volgens Graaff een stilistisch drama. "Het is buitengewoon slecht geschreven. Je komt er niet doorheen."


Steunbetuiging
Graaff, publicist en zoon van gedecoreerd verzetsman Bart Graaff, zette deze week een Engelse vertaling van het eerste hoofdstuk van Mein Kampf op zijn website. Als steunbetuiging aan een Engelse uitgever die een uittreksel (12 tot 15 pagina's) van het boek wil uitbrengen.

 

De Duitse deelstaat Beieren dat de auteursrechten bezit, overweegt juridische stappen tegen de heruitgave van het boek dat in Duitsland verboden is. 

Nazigedrag
Maar volgens Graaff getuigt het publicatieverbod juist van 'Nazistisch restgedrag'. "Het is niet aan de Beierse deelstaat om ons voor te schrijven wat we wel of niet moeten lezen, zoals de nazi's destijds deden."

Publiek belang
Vrije publicatie van Mein Kampf dient volgens Graaff een publiek belang. Wetenschappers moeten het boek kunnen duiden en becommentariëren. "Zo van: dit was wat Hitler vond en hier staat het." Hij wordt daarin gesteund door het NIOD, het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. In Nederland is bezit van het boek niet verboden, maar het mag hier ook niet verkocht worden. "Net als hasj, zeg maar", aldus Graaff.

Haatzaaiboek
Maar vrije publicatie van het boek betekent ook dat neonazi's er mee aan de haal kunnen. PVV-leider Geert Wilders klaagde in 2007 dat legalisering van Mein Kampf zou betekenen dat er nog een 'haatzaaiboek' bijkomt. "Op die manier stellen we ook de fascisten tevreden." Toenmalig minister Ronald Plasterk (OCW) zag zich genoodzaakt een oproep voor legalisering in te trekken.

Inspireren
Graaff erkent dat Mein Kampf mensen in Duitsland kan 'inspireren' tot een bijdrage aan het Neonazisme. Hij noemt die bijdrage echter verwaarloosbaar, omdat Neonazi's het boek toch niet zullen lezen. "De meeste Neonazi's zijn lager opgeleid en moeten het hebben van slogans. Die komen niet voorbij pagina 15. Het boek verslaat zichzelf.", zegt Graaff. Hij wijst erop dat Neonazisme zich de afgelopen decennia ook onder het verbod 'als een kwaadaardige Duitse kanker heeft verspreid'.

Uit de tent lokken
De publicist wil met de publicatie de discussie over de vrijheid van meningsuiting in Duitsland oppoken. Hij hoopt de Beierse overheid uit de tent te lokken. "Laat de Beierse overheid ons maar aanklagen. Ik heb ze zeven dagen de gegeven om te reageren. Anders ga ik ervan uit dat ze publicatie goed vinden."

 


 

A R T I K E L   I N     H P  /  D E T I J D

 
 
media
19 januari 2012 Update: 12:52 uur

Duits ministerie vervolgt Nederlandse Mein Kampf-site

MET UPDATE - Het Beiers ministerie van Financiën gaat vervolging instellen tegen de Nederlandse site Nieuws-wo2.tk wegens het publiceren van (een deel van) Mein Kampf. Dat heeft het ministerie gisteren aan hoofdredacteur Arthur Graaff laten weten. Het ministerie bezit de auteursrechten op het werk en houdt elke publicatie tegen.

De site was eerder deze week tot publicatie overgegaan om een collega-uitgever in Duitsland te steunen, die een uitgave van het werk voorbereidt. Het gaat om de reeks Zeitungszeugen, overdrukken van Duitse kranten en bladen uit de periode 1933-45.

 

Ook deze uitgever, de Brit Peter McGee, heeft al bericht van het ministerie ontvangen dat er stappen tegen hem zullen volgen, hoewel hij slechts drie brochures van elk vijftien pagina's van het werk wil publiceren. Hij heeft bovendien enkele bekende, gespecialiseerde hoogleraren aangetrokken om het werk één op één van commentaar te voorzien.

Graaff is voornemens volgende week woensdag hoofdstuk 2 te publiceren.

UPDATE, 20 januari 2012 - Bruna verkoopt het werkje van 'topauteur' Adolf Hitler ook.

 

 


 

 

Dagblad De Pers bestrijdt uitlatingen Leidse arabist Hans Jansen

Koran niet antisemitischer dan Mein Kampf

 

AMSTERDAM, 8-10-2010 - Dagblad De Pers heeft in een artikel over het proces tegen Geert Wilders, uitgelegd dat de Koran veel minder antisemitische passages bevat dan Mein Kampf.

 

Journalist Marcel Hulspas stelt in dat artikel dat Mein Kampf  'vele honderden' antisemitische passages bevat, tegen de Koran 20.

Bij het doorzoeken van de tekst met een tekstverwerker komt het woord 'Jew' (al dan niet in samenstellingen) meer dan 500 keer in de Engelse versie van Mein Kampfvoor. Overigens is niet elke vermelding ronduit antisemitisch. .

Foto rechts: De omslag van Mein  Kampf met een link, die voert naar een Engelse versie (overigens op een Nederlandse site). Deze is doorzoekbaar door gebruik te maken van de toetscombinatie control-F. Het boek wordt algemeen als 'tamelijk onleesbaar' afgedaan en bevat veel nogal ronkende borreltafel-argumenten, en bovendien geschiedvervalsingen.

Dat is een reacrtie op uitlatingen van de arabist Hans Jansen van de universiteit van Leiden, die gisteren optrad als getuigen à décharge  in het proces tegen Wilders.

 

Onder de kop '' Onze Geert heeft knettergekke vrienden' stelt Hulspas:

"In zijn streven te bewijzen dat de islam een godsdienst is die de wereld wil veroveren (brrrr…!) trad afgelopen woensdag de arabist Hans Jansen op voor de Amsterdamse rechtbank. Hans, een fervent katholiek, is het helemaal met Geert eens.

Hem werd gevraagd of de Koran inderdaad vergeleken kan worden met Hitlers Mein Kampf, zoals Geert heeft gedaan. Zijn antwoord luidde: ‘In de Koran staan meer antisemitische passages dan in dat boek.’

Ach, zal hij hebben gedacht, wie gaat dat nou controleren? De rechtbank heeft Mein Kampf toch niet in de kast staan. Iedereen die dat boek wèl bezit, en ook een Koran (zoals ondergetekende) weet dat dit volstrekte onzin is.

Ik verwijs Jansen graag naar de hoofdstukken 3 ( ‘Algemene politieke beschouwingen gebaseerd mijn leven in Wenen’) en 9 (‘Natie en ras’)  in deel I, en de hoofdstukken 2 (‘De Staat’) en 5 (Filosofie en organisatie’) in deel II. En de rest, de hele Kampf door. We hebben het hier over vele honderden antisemitische opmerkingen.

En de Koran? Daarin haalt Mohammed (Allah, zo u wilt) een twintigtal keer uit naar de joden omdat ze weigeren zich te bekeren en omdat ze hun heilige boeken zouden hebben vervalst om te kunnen ontkennen dat Mohammed een door God gezonden profeet is. That's all."

Het artikel gaat ook nog in op het verschil tussen anti-Judaïsme in de Koran en het antisemitisme in de kathioleieke kerk, waarvan Jansen een bekend lid is.

Met name de katholieke kerk speelde - op een aantal uitzonderingen na, onder meer in Nederland - een zeer bedenkelijke rol onder het nazibewind, door met de nazi's al vroeg een overeenkomst te sluiten, het zogenaamde
Concordaat. Dat werd in 1933 al gesloten door kardinaal Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII, slechts een half jaar nadat Hitler kanselier was geworden.