Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................

Ned-Indië 45-50
de Nederlandse oorlogsmisdaden

Deze site documenteert de massamoorden gepleegd door het Nederlandse leger tegen burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, en gedoogd, gestimuleerd of goedgekeurd door zowel de regering als de legerleiding onder generaal Spoor.

Uit de wetenschappelijke studie van dr Rémy Limpach van oktober 2016 blijkt dat er op die datum in ieder geval ruim10.000 mensen vermoord werden door Nederlandse strijdkrachten en vele duizenden meer gemarteld. Indonesische bronnen spreken van 100.000 tot 150.000 doden.NIEUWS

ACHTERGRONDEN

Dichtbij.nl 30 sept 2016
OPINIE: ,,Indië-monument in Roermond is racistisch en moet afgebroken''


FOTO'S

DOELEN

NASLAG

Dit werk - onderstaand - is in opbouw; let u op trefwoorden die intussen een link hebben; in het 'Nieuws' zullen deze trefwoorden ook vermeld worden. Bijdragen van derden zijn welkom (redactie@nieuwswo2.tk). AG

1945
1946
1947
1948
1949
1950
Amnestie
Bersiap
Burgerslachtoffers
Borneo
Britten
Buiten vervolgingstelling
Communisten
Dienstweigeraars
-
- Communisten
- Grondwet art. 192
-
Gevangenisstraf
- Staking Amsterdam
Deserteurs
- Poncke Princen
Eerherstel
Excuses
- minister Bot
- Tweede Kamerherdenking '13
Foto's
Herdenkingen
- 4 mei Dam
- 15 augustus Den Haag

- september Roermond
Indonesische onafhankelijkheid
- 17 augustus 1945
Indo's
Japanners
Jappenkampen
Java
KNIL
- generaal Spoor
KITLV
Leger
- 1ste Div. 7 December
- Gen. Spoor
- Kon. Landmacht
- Kon Luchtmacht
- KNIL
- Marine
- Mariniers
Linggadjati
Massamoorden
Molukkers (Ambonnezen)
NIOD
NIMH
Onderwijs
Oorlogsmisdaden
- Excessennota
- Hueting
- Rawagedeh
- Westerling
Opinie
Pemoeda

Personen

- Hoek, Anne-Lot
- Heuting, prof dr Joop
- Limpach, dr Rémy
- Oostindie, prof dr Gert
Spoor, gen.
- Westerliong, kapt. Rayond
-mmmm
Politiek
- Communisten CPN
- Communisten PKI
- Drees
- Den Uyl
- PvdA
- Van Randwijk
- Soekarno
- Wilhelmina
'Politonele acties'
Processen
Protesten
Publikaties

- Brandende kampongs van generaal Spoor, De, dr Rémy Limpach
-
Colonial counterinsurgency and mass violence (2014);Bart Luttikhuis en Dirk Moses
-
Echo´s van Indië, De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen. Kester Freriks, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2015.
- Excessennota,
Cess Fasseur
- Jong,  Dr L. de
- Koloniale oorlog 1945-1949. Van Indië naar Indonesie - René Kok, Erik Somers en Louis Zweers
222 pag.
- Soldaat in Indonesië  Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis 
- Gert Oostindie
Rawagede
Regering
- Drees
- Van Mook
- Van Starkenborch Stachouwer
Schepen
Sumatra
TNI
Troostmeisjes
Veteranen

- Herdenking Roermond
- Tweede Kamerherdenking '13
Zuid-Sulawesi (Zuid-Celebes)

t

Ned-Indië 45-50
de Nederlandse oorlogsmisdaden

De foto boven stamt uit 1947 - het begin van de laatste serie grote massamoorden door Nederlandse soldaten in toenmalig Nederlands-Indië. Een wel heel verse lichting militairen komt aan op Sumatra, in Medan. De verwondering is nog van hun gezichten te lezen.  Jongens van 18, 19 jaar en ze kijken hun ogen uit - zelfs de sergeant op de foto.

Ze hebben geen enkel idee wat hen te wachten staat, en een aantal van hen dachten zelfs dat ze daar nog Japanners moesten bestrijden. AG - 13-12-2015

Samenstelling en red.: FP Media
Gesteund door: Stichting Nederlandse Ereschulden; AFVN-Bond van Antifasciste

    NIEUWS van  maandag 16 jan 2017                                                            

'De Brandende kampongs van Generaal Spoor' in gebonden editie uitverkocht

16 jan 2017 - Redactie Indië 45-50 -'De Brandende kampongs van Generaal Spoor' in de gebonden editie is uitverkocht. Dat meldt uitgeverij Boom Geschiedenis op haar site.

Excessen of structureel extreem geweld? Het officiële Nederlandse regeringsstandpunt sinds 1969 is dat er in het voormalige Nederlands-Indië - met uitzondering van inlichtingensecties en de commando's van kapitein Westerling - slechts incidenteel excessen plaatsvonden. In dit baanbrekende boek bewijst de Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy Limpach het tegengestelde....

Artikelafbeelding voor GENERAAL SPOOR van Eindhovens Dagblad

Opinie - Sta nu eens stil bij de oorlog als erfenis

Eindhovens Dagblad-29 dec. 2016
Volgens historicus Rémy Limpach in zijn boek De brandende kampongs van Generaal Spoor hebben militairen de grenzen van het oorlogsrecht in ruime mate ...


Artikelafbeelding voor "GENERAAL SPOOR" van Historiek.net

Atjeh en Uruzgan: oorlog onder de mensen

Historiek.net-15 dec. 2016
Woensdag promoveerde politicus en militair Martijn Kitzen op het onderzoek dat hij deed naar moderne oorlogsvoering waarbij de vijand zich schuilhoudt onder ...


Artikelafbeelding voor INDIË 45 van De Utrechtse Internet Courant

Rita en Ad Verdonk herdenken Nederlands-Indië

De Utrechtse Internet Courant-4 dec. 2016
In de geschiedenisboeken van Nederland is er maar mondjesmaat aandacht geweest voor de oorlog in Nederlands-Indië van 1945-1950. In Utrecht werd ...


Extreem Nederlands militair geweld tijdens de ... - Militaire Spectator

www.militairespectator.nl/.../Militaire%20Spectator%2010-2016%20Lim...
boek De brandende kampongs van Generaal Spoor, na bestudering van een grote ... Om die reden kunnen we volgens hem spreken van structureel ... Rémy Limpach is tijdelijk wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Instituut.

UIT HET ARCHIEF:

Indonesië hoeft helemaal geen excuses te maken voor Bersiap

Tineke Bennema (samen met Jeffry Pondaag, Indonesiër, en voorzitter van het Stichting Comite Nederlandse Ereschulden)Gepubliceerd in Trouw 17 december.    NIEUWS van  maandag 20 dec 2016                                                           

Artikelafbeelding voor indië van 8 WeeklyLittekens in een door oorlog verscheurd gebied

8 Weekly-16 dec. 2016
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog probeerde de toenmalige regering Nederlands-Indië, zoals het land toen heette, weer onder haar gezag te brengen.....Raad van State buigt zich over conflict herdenkingsmonument ...

RTV Oost-16 dec. 2016

De Raad van State is niet blij met het hoger beroep van de stichting Herdenking 15 augustus 1945 over de aanpassing van het herdenkingsmonument in Steenwijk. Dit bleek vandaag tijdens een zitting van de Raad.

De stichting herdenkt jaarlijks de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië. De bezetting eindigde met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945. De stichting ligt al jaren overhoop met de gemeente Steenwijkerland over aanpassing van het monument. Lees verder >>>>

Artikelafbeelding voor indië van De Stentor

Herdenkingsstichting gaat door met Indisch monumentaanwijzing ...

De Stentor-16 dec. 2016
De Stichting is al sinds 2012 bezig om het Steenwijkse Indië-monument op te waarderen. Volgens Oosterhuis is de aanpassing nodig voor een waardige ...


'Dode apen op Java'

Weekblad Actief (persbericht) (Blog)-15 dec. 2016
... oftewel de koloniale oorlog in voormalig Nederlands Indië. Ook heeft het kabinet-Rutte II vrijdag 2 december besloten een groot, wetenschappelijk onderzoek ...
Artikelafbeelding voor indië van Tilburg.com (persbericht)

Factoriumtuin wordt Vrijheidspark met herdenkingsmonumenten

Tilburg.com (persbericht)-15 dec. 2016
... monument Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (verzet Nederland), het Indië-monument (Tilburgse soldaten omgekomen in voormalig Nederlands ...


Artikelafbeelding voor onderzoek indië van Reformatorisch Dagblad

„Meer onderzoek nodig naar historie legerpredikant”

Reformatorisch Dagblad-9 dec. 2016
Doe meer onderzoek naar de historie en de rol van de legerpredikant. ... leger- en vlootpredikanten in Nederlands-Indië ten aanzien van geweldsmisdrijven van ...


Artikelafbeelding voor politionele acties van Telegraaf.nl

'Voorbehoud bij Indië-onderzoek'

Telegraaf.nl-6 dec. 2016
Het merendeel van de Nederlandse soldaten, waaronder ondergetekende, die later deelnamen aan de zogenaamde politionele acties, werd gevormd door ...
Artikelafbeelding voor politionele acties van Telegraaf.nl
Telegraaf.nl

Onderzoek naar geweld Nederlanders tijdens Bersiap

Eén Vandaag-6 dec. 2016
Veel aandacht is er de afgelopen jaren geweest voor Nederlandse wandaden tijdens de politionele acties, maar minder aandacht is er voor de slachtoffers van ...
Artikelafbeelding voor politionele acties van ThePostOnline

Oorlogsmisdaden zijn normaal, en menselijk

ThePostOnline-5 dec. 2016
Er komt weer een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden, gepleegd door Nederlandse militairen tijdens de politionele actie in Indonesië. Aanleiding was ...


Een late storm over de Indiëveteranen ‘Limpach heeft gelijk. We wisten het’

Nederlands Dagblad

    NIEUWS van  maandag 05 dec 2016                                                          

COMMENTAAR  VOLKSKRANT

Tijd is rijp om tragedie met open blik te reconstrueren (titel op website Volkskrant)

Onontkoombaar (titel in gedrukte krant)

 


Er zal niet veel moois voortkomen uit het Indonesië-onderzoek. Juist daarom is het de hoogste tijd.

Geschiedschrijving heeft soms tijd nodig. Nog in 1951 prees koningin Juliana de 'kalmte en zelfbeheersing' waarmee het leger 'de verschillende opdrachten die het kreeg, voorbeeldig wist uit te voeren'. Daarna is het beeld langzaam maar zeker gekanteld, maar elke roep om tot inkeer te komen stuitte eerst op politieke terughoudendheid.

Pas nu blijkt de tijd dan toch rijp om deze tragedie met een open blik nauwgezet en volledig te kunnen reconstrueren. Voor een natie die nog altijd de ambitie koestert een gidsland te zijn, zit er niets anders op.

http://www.volkskrant.nl/opinie/tijd-is-rijp-om-tragedie-met-open-blik-te-reconstrueren~a4427697/


    NIEUWS van  vrijdag 02 dec 2016                                                            

Kabinet maakt ommezwaai

Daarmee reageert het kabinet op het boek van de historicus Rémy Limpach, die vaststelde dat het geweld door de koloniale autoriteiten in Nederlands-Indië structureel was. De kwestie komt binnenkort aan de orde in de ministerraad, zo bevestigen Haagse bronnen aan De Telegraaf. Premier Rutte heeft het onderzoek besproken met de Indonesische president Widodo toen hij daar op bezoek was.


Het besluit om de gewelddadige periode van 1945-1949 te laten ontrafelen, is historisch. Tot nu toe vond het kabinet een onderzoek daarnaar ’niet opportuun’. Dat Nederland nu zelf zo’n onderzoek financiert, is een ommezwaai. Sommige ingewijden zien het als stap dichterbij excuses voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Anderen benadrukken dat het kabinet geen opdrachtgever is, maar slechts financier. Op verzoek van de VVD wordt gekeken naar geweld van zowel de Nederlandse, als de Indonesische kant.

 LEES VERDER>>>

Artikelafbeelding voor indië van NOS

Kabinet laat dekolonisatie Nederlands-Indië onderzoeken

NOS-7 uur geleden
Het kabinet gaat akkoord met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949.
Uitslag stelling: 'Indië-studie van belang'
Diepgaand-Telegraaf.nl-42 minuten geleden

Artikelafbeelding voor indië van Telegraaf.nl

Stelling: risico op eenzijdig onderzoek Indië

Telegraaf.nl-9 uur geleden
Er komt een grootschalig, door de staat betaald onderzoek naar de Nederlandse wandaden in toenmalig Indië in de periode 1945-1949. Er wordt gestreefd om ...
Artikelafbeelding voor indië van Reformatorisch Dagblad

Nauwkeurig onderzoek naar Indisch verleden zinvol voor verwerking

Reformatorisch Dagblad-5 uur geleden
Het besluit van het kabinet om een wetenschappelijk verantwoord historisch onderzoek in te...    NIEUWS van  10 nov 2016                                                                        

Artikelafbeelding voor generaal spoor van Global Info

Nieuws en achtergronden over globalisering, economie, politiek ...

Global Info-7 nov. 2016
Dat is vreemd, omdat Nederlandse kopstukken uit dit verleden - zoals generaalSpoor, luitenant-gouverneur-generaal Van Mook, en de premiers Schermerhorn, ...Artikelafbeelding voor generaal spoor van NRC

Helden met bloed aan de handen

NRC-4 nov. 2016
... en De brandende kampongs van generaal Spoor van Rémy Limpach. Daarin wordt overtuigend aangetoond dat het geweld van Nederlandse militairen tegen ...


Ontsporing van een verleden

NRC-4 nov. 2016
Want sinds onder meer het meeslepende boek van J.A.A. van Doorn en W.J. Hendrix Ontsporing van Geweld (1970), over de politionele acties, mag het echt ...

Artikelafbeelding voor oorlogsmisdaden van Volkskrant

Historici hoeven geen pleisters te plakken op stinkende wonden

Volkskrant-3 nov. 2016
Hij verlangt terug naar de dagen dat Willem van Oranje de Vader des Vaderlands kon zijn en nog niet gerept werd over Nederlandse oorlogsmisdaden in ...Artikelafbeelding voor oost-indie van Caribisch Netwerk

'Nederland heeft bijles koloniaal verleden hard nodig'

Caribisch Netwerk-1 nov. 2016
Gert Oostindie, professor Caribische Geschiedenis en directeur van het Koninklijk Instituut Taal-Land- en Volkenkunde (KITLV), begrijpt de klachten van de ...
Artikelafbeelding voor generaal spoor van De Groene Amsterdammer

Politionele acties - Over grenzen in de koloniale geschiedschrijving

De Groene Amsterdammer-19 okt. 2016
... drie weken geleden, van de publieksuitgave van historicus Remy Limpachs proefschrift De brandende kampongs van Generaal Spoor, waarin hij aantoont ...
Artikelafbeelding voor generaal spoor van ThePostOnline

Rémy Limpach houdt in zijn boek het politionele actiegebabbel in ...

ThePostOnline-16 okt. 2016
In de bijna 900 pagina's De brandende kampongs van generaal Spoor van geschiedkundige Rémy Limpach over het Nederlandse militaire geweld in voormalig ...
Artikelafbeelding voor generaal spoor van NRC

Onderzoek moet wel onpartijdig zijn

NRC-7 okt. 2016
Over het onderzoek van en het interview met historicus Rémy Limpach (29/9) het volgende: generaal Spoor had voorgangers en counterparts. Najaar 1945 ...
Artikelafbeelding voor generaal spoor van Trouw

Denk wil koloniale straatnamen veranderen

Trouw-7 okt. 2016
Jeroen Pauw en Gerard Spong suggereerden in de uitzending dat ook straatnamen vernoemd naar mensen als Michiel de Ruyter of generaal Spoor op de ...
Artikelafbeelding voor generaal spoor van Volkskrant

De relaties waren dus niet zo eenduidig

Volkskrant-6 okt. 2016
Elke avond om 20.30 het laatste nieuws en alvast zes artikelen uit de krant van morgen in uw mailbox? Schrijf u in voor on.....
    NIEUWS van 26 okt 2016                                                                       
Artikelafbeelding voor indië van Groenlose Gids (persbericht)

Vereniging Oud-Indië Militairen 65 jaar

Groenlose Gids (persbericht)-6 uur geleden
OOST GELRE - De Vereniging van Oud-Indië Militairen in Lichtenvoorde/Groenlo heeft in de afgelopen week met een gezellige ontspanningsdag op Kamp ...


Artikelafbeelding voor indië van Drachtster Courant

Molukkers willen verzwegen historie levend houden

Drachtster Courant-25 okt. 2016
De Molukkers die naar Nederland kwamen, waren in dienst geweest van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL), een legeronderdeel dat al vanaf ...Artikelafbeelding voor indië massamoord van NH Nieuws

Actiegroep bekladt VOC-monumenten: "Ze romantiseren ...

NH Nieuws-25 okt. 2016
Actiegroep bekladt VOC-monumenten: "Ze romantiseren massamoorden" ... Coen moeten het ontgelden omdat ze volgens de groep Indische genocide op hun ...
Actiegroep bekladt historisch erfgoed
Meest geciteerd-Telegraaf.nl-25 okt. 2016

Artikelafbeelding voor nederlands-indië van AD.nl

Mobilisatie-Oorlogskruis voor sergeant eerste klasse Arno Lesquillier

AD.nl-19 okt. 2016
... door stralingsziekte waarschijnlijk niet oud zou worden, deed hij nog mee aan twee politionele acties in Nederlands-Indië waarna hij werd gerepatrieerd naar ...
    NIEUWS van 24 okt 2016                                                                        

Artikelafbeelding voor indonesië -gijzelaars van Trouw

Geweld tegen Nederlanders begon met losse clubjes

Trouw-22 okt. 2016
Indonesische revolutionaire groepen riepen op tot geweld tegen Nederlanders en andere buitenlanders. Politiek leiders als Sukarno en Hatta hadden er...

 
Artikelafbeelding voor indië van De Gelderlander

Aloys Roemaat: 'Ik verloor veel vrienden in Indië'

De Gelderlander-21 okt. 2016
Roemaat is nog steeds zeer actief in kringen van Indië-veteranen. „Mijn kinderen zeggen dat ik er mee moet stoppen. Misschien hebben ze gelijk. Maar het gaat ...Artikelafbeelding voor knil van dekrantvanmiddendrenthe.nl

Documentaire over Molukse David Hully

dekrantvanmiddendrenthe.nl-21 okt. 2016
65 jaar geleden kwamen de Molukse KNIL-militairen tegen wil en dank naar Nederland. Het was de eerste groep migranten van net na de oorlog. Niet op de ...Artikelafbeelding voor indië van RTV Noordkop

[ 19 oktober 2016 ] Veteranenontmoeting Ingezonden

RTV Noordkop-19 okt. 2016
... hebben gediend onder oorlogsomstandigheden en hebben deelgenomen aan vredesmissies in o.a. Indië, Korea, Nieuw Guinea, Libanon, Sinaï, Bosnië, Irak, ...Artikelafbeelding voor indië van De Groene Amsterdammer

Politionele acties - Over grenzen in de koloniale geschiedschrijving

De Groene Amsterdammer-19 okt. 2016
'Nieuwe foto's gruweldaden Nederlands-Indië opgedoken', kopte opiniesite Joop ondertussen. En in de nacht van 13 augustus van dit jaar werd het pas ...
(...) Een reeks van publicaties volgde: SoldaatinIndonesië1945-1950 van kitlv-directeur Gert Oostindie, Opklompendoordedessa van Hylke Speerstra, Deterugtocht van J.J.P. de Jong en Thuisgelooftniemandmij, van Maarten Hidskes. ‘Nieuwe foto’s gruweldaden Nederlands-­Indië opgedoken’, kopte opiniesite Joop ondertussen.
En in de nacht van 13 augustus van dit jaar werd het pas gerestaureerde Indië-monument in Leeuwarden onherstelbaar vernield. Het beeld van de kloeke jonge soldaat was neergehaald en lag in scherven op de grond. ‘Extra pijnlijk is dat eind augustus de jaarlijkse Indië-­bedenking in het Rengerspark is’, verschreef Omrop Fryslân zich treffend op de website. (...)

Artikelafbeelding voor limpach van ThePostOnline

Rémy Limpach houdt in zijn boek het politionele actiegebabbel in ...

ThePostOnline-16 okt. 2016
In de bijna 900 pagina's De brandende kampongs van generaal Spoor van geschiedkundige Rémy Limpach over het Nederlandse militaire geweld in voormalig ...

We willen het (niet) weten

NRC-7 okt. 2016
Het onderzoek van Rémy Limpach, de Zwitserse onderzoeker met Nederlandse moeder die sinds 2014 aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie ...
Artikelafbeelding voor limpach van NRC

Onderzoek moet wel onpartijdig zijn

NRC-7 okt. 2016
Over het onderzoek van en het interview met historicus Rémy Limpach (29/9) het volgende: generaal Spoor had voorgangers en counterparts. Najaar 1945 ...Artikelafbeelding voor limpach van NRC

Geef slachtoffers Nederlands-Indië een stem

NRC-5 okt. 2016
Het boek van Rémy Limpach over het militair optreden van Nederland in de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië is eindelijk gepubliceerd. Zijn conclusie is ...


Artikelafbeelding voor knil van Internetbode

Jan Lobbezoo krijgt het Mobilisatie Oorlogskruis.

Internetbode-5 okt. 2016
Bij wet werd na de oorlog het Mobilisatie Oorlogskruis ingesteld voor o.a. de militairen van het KNIL en de Landstorm. Voor diegenen die niet meer in leven ...


Artikelafbeelding voor knil van Historiek.net

Rémy Limpach over de 'Brandende kampongs van Generaal Spoor'

Historiek.net-4 okt. 2016
“Er bestaat bij het KNIL inderdaad een traditie van extreem geweld. De militaire leiders hebben bij de koloniale veldtochten angst en terreur doelbewust als ...Artikelafbeelding voor limpach van Volkskrant

Luister ook eens naar de Indonesiërs zelf

Volkskrant-4 okt. 2016
De studie De brandende kampongs van Generaal Spoor van Rémy Limpach doet terecht veel stof opwaaien. Executies, verwoesting, systematisch geweld - het ...Artikelafbeelding voor limpach van De Groene Amsterdammer

In het nieuws Waar blijft het mea culpa van de Nederlandse overheid?

De Groene Amsterdammer-4 okt. 2016
In het vorige week gepresenteerde boek De brandende kampongs van Generaal Spoor geeft de Zwitsers-Nederlandse Rémy -Limpach als eerste historicus een ...Artikelafbeelding voor limpach van Dichtbij.nl

WEERWOORD: Meeste Nederlandse militairen hebben zich in Indië ...

Dichtbij.nl-2 okt. 2016
Los van de politieke besluitvorming omtrent uitzending door onze democratisch gekozen regering en los van de vele slachtoffers en het door Dr. Limpach ...Artikelafbeelding voor limpach van Volkskrant

Commentaar: Nederland en Indonesië moeten verzoenen, niet ...

Volkskrant-1 okt. 2016
Het boek dat historicus Rémy Limpach heeft geschreven over dekolonisatieoorlog in Indonesië is in meerdere opzichten opmerkelijk. Het is tot stand gekomen ...Artikelafbeelding voor limpach van Dagblad van het Noorden

'Indië is onze zwarte bladzijde'

Dagblad van het Noorden-1 okt. 2016
Collega-historicus Rémy Limpach doet daar in De brandende kampongs van generaal Spoor nu een schepje bovenop. ,,Hij toont aan dat het niet incidenteel ...


Van ver gekomen en dichtbij zo verbonden

Barneveldse Krant-30 sep. 2016
Dit hangt nauw samen met de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) welke teruggaat tot het jaar 1830. Een leger dat vrijwel de ...
Artikelafbeelding voor knil van Volkskrant

Nederland gebruikte 'structureel geweld' bij koloniale oorlog in ...

Volkskrant-29 sep. 2016
Ook het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en de Koninklijke Landmacht - bestaande uit vrijwilligers en dienstplichtigen - hebbenArtikelafbeelding voor massamoord van NRC

Extreem geweld Indië schuld van hoogste gezag

NRC-29 sep. 2016
Een bekend voorbeeld is de massamoord op Zuid-Celebes onder leiding van de beruchte kapitein Raymond Westerling, die van de ... NIEUWS VAN 16 SEPT 2015  
Artikelafbeelding voor indonesië van Eén Vandaag

Geweld acties Indonesië was excessief en structureel

Eén Vandaag-16 sept. 2015
Het geweld van Nederlandse soldaten, tussen 1945 en 1950 gepleegd tegen Indo


Gewenst én ongewenst beeld uit de koloniale oorlog

Noordhollands Dagblad- 16 sept. 2015
Malang, Oost-Java, eind juli 1947. ... kregen 'onze jongens' te zien die in militaire uniformen humanitaire hulp boden aan de dankbare Indonesische bevolking.

Artikelafbeelding voor indonesië van Historiek.net

Tentoonstelling over 'koloniale oorlog' in Indonesië

Historiek.net-10 sep. 2015
Het Verzetsmuseum Amsterdam werkt aan een tentoonstelling over de na-oorlogOnderzoek naar oorlogsmisdaden Sumatra

NieuwsbladGeldermalsen.nl-18 aug. 2015
Jachtvliegtuigen van de luchtmacht zouden in januari 1947 de drukbezochte ... doet hij deze weken onderzoek, zeventig jaar nadat de Republiek Indonesië op ...
Artikelafbeelding voor indonesia 1947 van Trouw

'Er zijn ordelijkere landen, minder corrupt. Maar voor Indonesië zou...

Trouw-17 aug. 2015
Indonesië viert vandaag zijn zeventigste verjaardag en dat zullen de inwoners van Jakarta ... Uw vader werd door de Nederlanders geëxecuteerd in 1947.Artikelafbeelding voor indonesia 1947 van Historiek.net

Waarom wij zo weinig van de oorlog in Indonesië afweten

Historiek.net-16 aug. 2015
Op 17 augustus 1945, maandag precies zeventig jaar geleden, roept Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit. De Nederlandse overheid erkent de ...
'Onderzoek naar oorlogsmisdaden Sumatra'
Blik op Nieuws-16 aug. 2015
Het onderzoek richt zich op een luchtaanval op Badar Buat in 1947. ... de KUKB al succesvol rechtszaken aan over Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië.

Stichting Comité Nederlandse Ereschulden start onderzoek …

Joop.nl-16 aug. 2015
Wat heeft zich exact afgespeeld op het Indonesische eiland Sumatra in januari 1947? Dat gaat de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden onderzoeken.
Artikelafbeelding voor indonesia 1947 van PowNed


Schadeclaimregeling KNIL-slachtoffers verlengd

PowNed-14 aug. 2015
Ook gaan we in overleg met de ambassade bekijken hoe er in Indonesië ... en Indische Nederlander door aanhangers van Sukarno die het kabinet in 1947 .