Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
Indië
Rede van Miltenburg Indié
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS
  V E R V O L G    V A N    V O O R P A G I N A 
 O O R L O G 
 I N 
   I N D I Ë  


Indiëherdenking Den Haag:

Leed Indonesiërs opnieuw genegeerd


door Arthur Graaff

DEN HAAG, 20-08-2014 - Bij het Indisch Monument in Den Haag is vrijdag de capitulatie van Japan herdacht, 69 jaar geleden. In alle toespraken werd het leed van de Indonesische bevolking echter opnieuw  genegeerd. Er stierven tijdens de oorlog ongeveer 3 miljoen Javanen. Ook ex-Kamervoorzitster Gerdi Verbeet noemde in haar toespraak alleen de slachtoffers van Europees-Nederlandse zijde.


De Japanse capitulatie betekende het begin van de bevrijding van het voormalig Nederlands-Indië en het einde van de Tweede Wereldoorlog, dat formeel op 1 september 1945 werd bekrachtigd door de Japanse ondertekening van de capitulatie in Tokio. .


In Den Haag werden alle burger- en militaire slachtoffers van de Japanse onderdrukking in Zuidoost-Azië herdacht, anders dan bij de Dodenherdenking op de Dam, waar intussen ook slachtoffers van na de oorlog herdacht worden. Het Indisch Monument, onthuld door koningin Beatrix in 1988, .bestaat uit 17 bronzen beelden, een kaart van Indië en de tekst “de geest overwint”.

.


Herinnering premier Rutte

‘Vandaag herdenkt Nederland de capitulatie van Japan, waarmee in 1945 de Tweede Wereldoorlog definitief ten einde kwam. We denken aan de mensen die de oorlog in Zuidoost-Azië meemaakten. Ik denk ook aan mijn vader die in de jaren dertig als jonge jongen naar Nederlands-Indië vertrok, niet wetend dat daar zo’n verschrikkelijke oorlog zou uitbreken. Hij kwam in een Jappenkamp terecht en verloor zijn
toenmalige vrouw"."Voor veel mensen is de oorlog van toen nog dagelijks realiteit. Daarom zijn herdenkingen zo ontzettend belangrijk. We mogen nooit vergeten dat de vrijheid en veiligheid in Nederland heel bijzonder is. Want we zien elke dag de ontluisterende beelden van de verschikkingen van oorlog in Irak, Syrië en Gaza, maar ook in Oekraïne en Zuid-Soedan. We moeten daar stil bij staan en ons realiseren dat vrijheid en veiligheid geen vanzelfsprekendheid is.’


Premier Mark Rutte noemde in zijn rede ook zijn vader, die de oorlog in Indië mee moest maken, een geschiedenis waar hij in het openbaar zelden over heeft gesproken. Samen met staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn legde hij namens de regering een krans bij het monument.


Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp en de commandanten van de krijgsmachtdelen of hun plaatsvervangers legden een krans uit naam van de krijgsmacht, zo meldt de RVD. Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert woonde de jaarlijkse herdenking ook bij.


Erbarmelijke omstandigheden

Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands–Indië werden 100.000 Nederlanders 4 jaar onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in concentratiekampen. Van hen kwam er 13.000 mensen om. In Europees Nederland werden 135.000 Joden gedeporteerd, van wie er 100.000 omkwamen. Ongeveer 500.000 Nederlanders werden door de nazi's afgevoerd als dwangarbeider en 50.000 van hen kwamen om.
Herdenking bevrijding Indië in Tweede Kamer:

Wiebenga noemt vliegramp, Van Miltenburg krijgt forse kritiek op rede
Foto boven:de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, plus voorzitter Wibenga  van de stichting Herdenking 15 augustus in de hal van de Tweede Kamer op1 4 augustus 2014,na het leggen van kransen. Foto Tweede Kamer.


DEN HAAG, 15-08-2014 - Raad-van-Statelid Jan Kees Wiebenga is diep geraakt door de slachtoffers van de vliegramp in de Oekraïne, zo zei hij bij de herdenking van de bevrijding van Nederlands-Indië in de hal van de Tweede Kamer gisteren. 


Foto rechts: Jan Kees Wiebenga, voorzitter stichting Herdenking 15 augustus, tijdens zijn rede in de hal van de Tweede Kamer.Hij wees ook op de miljoenen Indonesische burgers die door Japans toedoen omgekomen zijn - volgens een schatting van landshistoricus dr L. de Jong 2 tot 3 miljoen mensen.


Kamervoorzitster Anouchka van Miltenburg brak in haar toespraak bij de herdenking een lans voor de uitgezonden militairen in de laatste koloniale oorlog, in 1947, maar noemde daarbij niet de moorddadige excessen waar zij bij betroken waren.


De AFVN/Bond van Antfascisten vindt dat zeer kwalijk, zo zei secretaris Hein van Kasbergen. De bond heeft ernstig bezwaar gemaakt en haar dringend verzocht haar uitspraken te herroepen.


'Vrijheid en veiligheid'

Mevrouw Van Miltenburg meent dat die militairen in de koloniale onderdrukkingsoorlog 'gevraagd' werd te strijden voor' vrijheid en veiligheid van anderen'. "Ze hebben gestreden voor hun land, en dat hebben ze zo trouw en goed als ze konden, gediend." Of daarbij inbegrepen was het moorddadige optreden van kapitein Westerling en de moordpartijen op burgers in o.m. Rawa Gedeh en andere plaatsen,  zei de kamervoorzitster niet. 


Over veteranen zei zij: "Maar we staan ook stil bij de nasleep van de oorlog daar.(...) Het gaat hier om het leven van mensen die we vragen om hun leven in de waagschaal te stellen voor de vrijheid en veiligheid van anderen.(...) " Met name deze opmerking schiet de AFVN/Bond van antifascisten in het verkeerde keelgat. 


(...) "Onze bevrijders werden in 1945 letterlijk (sic!) op het schild gehesen. De militairen die tegenwoordig worden uitgezonden. kunnen reken op onze onvoorwaardelijke waardering en ons grootst respect. Voor de militairen die streden in Nederlands- Indië was dat anders. Over hun inzet bij de verdediging van het Nederlands koninkrijk in de Tweede Wereldoorlog wordt niet veel gesproken."


"Ze worden vooral gezien als onderdrukkers, als verliezers en soms zelfs ook als oorlogsmisdadigers en ze hebben zich in de loop der jaren steeds opnieuw moeten verdedigen. Ja, ze stonden aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Maar de meesten van hen hebben dat naar eer en geweten gedaan. Ze hebben gestreden voor hun land en dat hebben ze zo trouw en goed als ze konden, gediend." (...)

Foto rechts: Anouchka van Miltenburg


"Gelukkig is er met de jaren ook de erkenning gekomen. Hebben we beseft hoe moeilijk het moet zijn geweest voor de militairen die bij thuiskomst iets uti te leggen hadden, maar zeker ook voorde mensen in het verzet en de 300.000 Nederlandse staatsburgers, die na 1949 gedwongen werden om Indonesië te ontlvuchten."(...) 


Opvallend is dat zij geen woord wijdde aan de dienstweigeraars van toen,  die zeer hard behandeld en gestraft werden, onder wie communisten. Ook dat deze soldaten werden ingezet om de Indonesiërs hun na 300 jaar herwonnen vrijheid met grof geweld af te nemen met groot vertoon van macht in de vorm van bijvoorbeeld Amerikaanse Sherman-tanks, klonk niet door in de toespraak van de voorzitster. 


Volgens diverse publicaties, zoals die van Sanderson Beck, 'South Asia 1800-1950', kostte de vrijheidsstrijd in Indonesië van 1945 tot 1949 rond 700 Britse en Nederlandse soldaten het leven en 40- tot 100.000 strijdende Indonesiërs - die overigens ook elkaar wel aanvielen. Bovendien werden er naar schatting 25- tot 100.000 burgers gedood.


In Rawagedeh ging het om alle 431 mannen uit het dorp. Ook deze getallen noemde de kamervoorzitter niet. De AFVN/Bond van Antifascisten heeft ernstig geprotesteerd tegen de uitlatingen van de kamervoorzitster en haar dringend verzocht deze terug te nemen.


Wiebenga

De heer Wiebenga  herinnerde eraan, dat in 1944 een aantal Europese vrouwen uit wat hij de Japanse concentratiekampen noemde, werden afgevoerd naar Japanse legerbordelen. De kampen komen onder militair beheer wat tot een 'pure terreurperiode' leidt.


De Indonesische bevolking lijdt zeer zwaar onder het rijsttekort. Ook noemde Wiebenga de grootste scheepsramp ooit uit de Nederlandse geschiedenis, met de Junyo Maru op 18 september 1944, met ruim 5.000 doden, de dag dat Eindhoven werd bevrijd.


Ook wees hij erop dat in het kader van de verzoening aan de officiële herdenking bij het Indiëmonument morgen wel vertegenwoordigers van de geallieerden landen meedoen, maar niet van Japan. Het parlement van het land heeft, zo zei Wiebenga, anders dan dat van Duitsland nooit officieel zijn spijt betuigd over de oorlog aan Nederland.


Wiebenga ging ook in op enkele verschillen tussen de 4- en 5-meiherdenkingen en 15 augustus: op de laatste datum worden alleen de slachtoffers van de oorlog met Japan herdacht, en niet van andere conflicten, zoals sinds enkele jaren op 4 mei ondanks veel protesten nu wel gebeurt.


Wiebenga pleitte er verder voor meer te doen voor het betrekken van de jeugd bij de Indische herdenking.

Zie ook de rede van mevrouw Van Miltenburg met commentaar per alinea