Skip to main content

Ned-Indië 45-50
de Nederlandse oorlogsmisdaden

Deze site documenteert de massamoorden gepleegd door het Nederlandse leger tegen burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, en gedoogd, gestimuleerd of goedgekeurd door zowel de regering als de legerleiding onder generaal Spoor.

Uit de wetenschappelijke studie van dr Rémy Limpach van oktober 2016 blijkt dat er op die datum in ieder geval ruim10.000 mensen vermoord werden door Nederlandse strijdkrachten en vele duizenden meer gemarteld. Indonesische bronnen spreken van 100.000 tot 150.000 doden.NIEUWS

ACHTERGRONDEN

Dichtbij.nl 30 sept 2016
OPINIE: ,,Indië-monument in Roermond is racistisch en moet afgebroken''


FOTO'S

DOELEN

NASLAG

Dit werk - onderstaand - is in opbouw; let u op trefwoorden die intussen een link hebben; in het 'Nieuws' zullen deze trefwoorden ook vermeld worden. Bijdragen van derden zijn welkom (redactie@nieuwswo2.tk). AG

1945
1946
1947
1948
1949
1950
Amnestie
Bersiap
Burgerslachtoffers
Borneo
Britten
Buiten vervolgingstelling
Communisten
Dienstweigeraars
-
- Communisten
- Grondwet art. 192
-
Gevangenisstraf
- Staking Amsterdam
Deserteurs
- Poncke Princen
Eerherstel
Excuses
- minister Bot
- Tweede Kamerherdenking '13
Foto's
Herdenkingen
- 4 mei Dam
- 15 augustus Den Haag

- september Roermond
Indonesische onafhankelijkheid
- 17 augustus 1945
Indo's
Japanners
Jappenkampen
Java
KNIL
- generaal Spoor
KITLV
Leger
- 1ste Div. 7 December
- Gen. Spoor
- Kon. Landmacht
- Kon Luchtmacht
- KNIL
- Marine
- Mariniers
Linggadjati
Massamoorden
Molukkers (Ambonnezen)
NIOD
NIMH
Onderwijs
Oorlogsmisdaden
- Excessennota
- Hueting
- Rawagedeh
- Westerling
Opinie
Pemoeda

Personen

- Hoek, Anne-Lot
- Heuting, prof dr Joop
- Limpach, dr Rémy
- Oostindie, prof dr Gert
Spoor, gen.
- Westerliong, kapt. Rayond
-mmmm
Politiek
- Communisten CPN
- Communisten PKI
- Drees
- Den Uyl
- PvdA
- Van Randwijk
- Soekarno
- Wilhelmina
'Politonele acties'
Processen
Protesten
Publikaties

- Brandende kampongs van generaal Spoor, De, dr Rémy Limpach
-
Colonial counterinsurgency and mass violence (2014);Bart Luttikhuis en Dirk Moses
-
Echo´s van Indië, De onafhankelijkheid van Indonesië in verhalen en herinneringen. Kester Freriks, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2015.
- Excessennota,
Cess Fasseur
- Jong,  Dr L. de
- Koloniale oorlog 1945-1949. Van Indië naar Indonesie - René Kok, Erik Somers en Louis Zweers
222 pag.
- Soldaat in Indonesië  Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis 
- Gert Oostindie
Rawagede
Regering
- Drees
- Van Mook
- Van Starkenborch Stachouwer
Schepen
Sumatra
TNI
Troostmeisjes
Veteranen

- Herdenking Roermond
- Tweede Kamerherdenking '13
Zuid-Sulawesi (Zuid-Celebes)

t


 
Ned-Indië 45-50
de Nederlandse oorlogsmisdaden

IN DE PERS


Samenstelling en red.: FP Media
Gesteund door: Stichting Nederlandse Ereschulden; AFVN-Bond van Antifasciste

    NIEUWS van  vrijdag 02 dec 2016                                                         

Kabinet maakt ommezwaai

Toch nog onderzoek naar Indië

Telegraaf, 2 dec 2016 - VOORPAGINA - OPENING GEDRUKTE KRANT - 05:30 Niels Rigter

Den Haag - Nederland betaalt een grootschalig onderzoek naar de periode van dekolonisatie van het toenmalige Nederlands-Indië.


Daarmee reageert het kabinet op het boek van de historicus Rémy Limpach, die vaststelde dat het geweld door de koloniale autoriteiten in Nederlands-Indië structureel was. De kwestie komt binnenkort aan de orde in de ministerraad, zo bevestigen Haagse bronnen aan De Telegraaf. Premier Rutte heeft het onderzoek besproken met de Indonesische president Widodo toen hij daar op bezoek was.


Het besluit om de gewelddadige periode van 1945-1949 te laten ontrafelen, is historisch. Tot nu toe vond het kabinet een onderzoek daarnaar ’niet opportuun’. Dat Nederland nu zelf zo’n onderzoek financiert, is een ommezwaai. Sommige ingewijden zien het als stap dichterbij excuses voor het Nederlandse geweld tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Anderen benadrukken dat het kabinet geen opdrachtgever is, maar slechts financier. Op verzoek van de VVD wordt gekeken naar geweld van zowel de Nederlandse, als de Indonesische kant.


 VVD schrapt eis onderzoek naar geweld Indische zijde
Jakarta belooft niets
TELEGRAAF, 2 DEC 2016 , 05:30 Niels Rigter

AMSTERDAM - PvdA-minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft z’n zin. Er komt een grootschalig, door de staat betaald onderzoek naar de Nederlandse wandaden in toenmalig Indië in de periode 1945-1949. De VVD heeft het verzet ertegen laten varen.

De liberalen hadden vooraf harde voorwaarden gesteld. Een ervan was dat Defensie niet voor de kosten zou hoeven opdraaien. Aan die voorwaarde is voldaan; Buitenlandse Zaken betaalt het onderzoek, zo melden bronnen aan het Binnenhof. Ook wordt het Nederlandse handelen tijdens de ’politionele acties’ bezien in de context van die tijd, niet met de morele maatstaven van nu. Veteranen krijgen bovendien de mogelijkheid hun verhaal te doen. Ze zijn ingelicht over het aanstaande kabinetsbesluit. Het respect voor de veteranen was ook een belangrijk beding van de VVD.
Moordpartij

Aanvankelijk had de partij nóg een harde voorwaarde: opening van de Indonesische archieven, zodat ook het geweld aan Indonesische zijde onder de loep te nemen is. Deze voorwaarde was lange tijd een obstakel voor het onderzoek, omdat Indonesië geen zin had om die bloedige tijd tussen machtsvacuüm na het einde van de Tweede Wereldoorlog en het ’herstel van het koloniale gezag’ binnenstebuiten te keren. Gewroet in het eigen verleden zou de Indonesiërs immers ook dichterbij de moordpartij tegen de communisten brengen in 1965, waarbij naar schatting een half miljoen slachtoffers vielen.

Die voorwaarde van volledige medewerking van Jakarta is nu losgelaten. Wel wordt daarnaar ’gestreefd’. Premier Rutte heeft er vorige week met de Indonesische president persoonlijk over gesproken in diens presidentiële paleis. Er waren geen blokkades, maar evenmin harde toezeggingen, zo weten betrokkenen.

Terwijl er toch redenen voor te bedenken zijn. De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor geweld door Nederlandse militairen, maar nauwelijks voor de grove misdaden aan Indonesische zijde. Naar schatting 20.000 Nederlanders kwamen om bij slachtpartijen door zogeheten pemuda’s, jonge Indonesische bendes die zich vrijheidsstrijders noemden. Zo werd na de bevrijding in 1945 in de stad Surabaya op Oost-Java gruwelijk huisgehouden onder de Nederlandse gemeenschap, die net de Japanse bezetting had overleefd. Complete gezinnen werden uitgemoord, hun hoofden gespietst op staken langs de weg. Op het Nederlandse ereveld in de havenstad herinneren vele graven van baby’s, tieners en volwassenen aan die bloedige periode. Het is in Indonesië nooit onderzocht, laat staan dat er iemand voor is gestraft.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Nederlands Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. De drie instituten deden al in 2012 een concreet onderzoeksvoorstel, dat stuk liep op financiering. Er was in Indonesië immers onvoldoende draagvlak voor zo’n onderzoek, was destijds de motivering van het kabinet om niet te financieren. Bovendien waren de instanties net gekort door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dan gaf het geen pas dat een ander ministerie ze wel zou spekken, vond toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Timmermans. Hij was als Kamerlid overigens fanatiek pleitbezorger van door de staat betaalde rapportage over de periode van dekolonisatie. In kabinetskringen wordt benadrukt dat het initiatief voor het onderzoek van de instituten komt, en dat het kabinet slechts medefinancier is. Bovendien moet de Staat bij wetenschappelijk onderzoek gepaste afstand bewaren, klinkt het. Hiermee poogt het kabinet de eigen rol - en verantwoordelijkheid - vooral klein te houden. Het onderzoek zal jaren duren en miljoenen euro’s kosten.

Het was afgelopen tijd vooral minister Koenders die de vaart erin zette om met „onze donkere kanten van de geschiedenis” in het reine te komen. Bij zijn bezoek aan Indonesië in maart dit jaar sorteerde hij er al op voor: „We moeten bereid zijn de hand in eigen boezem te steken en te erkennen dat er fouten zijn gemaakt en vreselijke dingen zijn gebeurd.”

Hij formuleerde toen al een voorwaarde: naspeuringen naar het verleden moet vooral ’samen’ met Indonesië plaatsvinden. Het is nog afwachten naar de Indonesische invulling van het begrip ’samen’.