Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
Achtergronden 2014
Achtergronden 2013
Achtergronden 2012
Achtergronden 2011
Aanslagen op Hitler
10 vragen over de oorlog
Boekenlijst WO2
Boere: Aken-blog
Churchill
Curaçaose stakers 1942
D-day 2014
Dossier Vorden 2013
Dossier Wulff en Gauck
Gauck niet-Faber wel
Euthanasie
Februaristaking
Gauck PERS
Geschiedvervalsing
Grijs verleden
Herzberg-lezing
Hilversum oorlog
Koninkrijk - De Jong
Market Garden 2014
Mein Kampf h1
Mein Kampf h2
Mgr Lampert: onthoofd
Rode Kruis
Roofkunst
Roofkunst links
Troostmeisjes
Verliezen WO2 per land
WO1 - De machine
Colofon
70 jaar bevrijding
Onderduyik
Churchill pers
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS

 

  

 G A U C K   n i e t

F A B E R    w e l

 

  n a a r   B r e d a   o p   5   m e i   2 0 1 2  

  

  

 


 

 

Actie

Gauck niet, Faber wel start vandaag

 

AMSTERDAM, 5-04-2012 - Exact één maand voor het geplande bezoek van de Duitse president Gauck aan Breda om de 5-meilezing te geven, start de actie tegen zijn komst.

 

In Duitsland leeft echter nog vrij de veroordeelde oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber. Niet president Gauck, maar híj zou naar Breda moeten komen, naar de Koepelgevangenis waar hij uit ontsapte.

 

Dan is Gauck welkom. Faber is veroordeeld voor de moorden op 22 mensen in de oorlog. Hij heeft daarvoor 5 jaar van zijn levenslange straf gezeten en sindsdien vrij in Duitsland geleefd.

 

President Gauck is door het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitgenodigd om de 'Bevrijdingslezing' te geven. Hij heeft die uitnodiging aangenomen.

 

Volgens berichten uit de Duitse pers is het met name de wens van koningin Beatrix geweest om een Duitse president uit te nodigen voor het deelnemen aan de viering van de bevrijding van de Duitsers.

 

Volgens de organisator van de actie, de website Nieuws-wo2.tk,  Het comité heeft eerder laten weten dat de keuze voor een Duitser ingegeven is door de wens tot verdere verzoening met het oorlogsverleden.

 

Het probleem daarbij si, dat volgens Nieuws-wo2 de Duitsers decennia l;ang tot op de dag van vandaag de Nederlanders oorlogsmisdadigers zoals Klaas Carel Faber hebben beschermd. Er is nog nooit één, letterlijk, oorlogsmisdadiger uit Duitsland uitgeleverd aan Nederland.

 

De actie is bedoeld om druk te zetten op dee zaak-Faber. Elke stap in die zaak kost maanden of zwelfs jaren.

 

Foto rechts: president Gauck

 

Merkwaardig is dat het dit jaar exact 60 jaar geleden is dat SS-er Faber ontsnapte uit de Koepelgevangenis is Breda. In die gervangenis zijn ook jarenlang de grootste Duitse oorlogsmisdadigers uit Nederland opgesloten geweest: de Jodenjagers en SS-beulen

  • Aus der Fünten,
  • Fischer,
  • Kotälla en
  • Lages.

 

 

Het doel van de actie, Faber in de gevangenis, wordt onderschreven door o.m.

  • dr Ephraim Zuroff, directeur van het Simon Wiesenthaal Center voor de opsoring van nazi-oolrogsmisdadigers, die Faber nu als meestgezochte nazi op nr 1 van hun jaarlijkse wereldwijde lijst hebben gezet.
  • dr Haim Divon, de Israëlische ambassadeur in Nederland, heeft de uitnodiging van een Duitse president afgekeurd.
  • Mirjam Ohringer, de voorzitster van de Vrienden van Mauthausen,

 

Emil Roemer, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, heeft vanuit de Kamer ook zeer veel moeite gedaan om Faber in de gevangenis te krijgen. Maar hij liet weten dat hij op zich geen bezwaar heeft tegen de komst van Glauck en dus deze actie op dat punt niet ondersteunt..

 

Hoofdredacteur Arthur Graaff van Nieuws-wo2 zegt niets tegen Gauck zelf te hebben, die wat hem betreft welkom is in Nederland - zo gauw Faber is opgesloten. Dat kan in Duitsland of in Breda, waar ze hem nog kennen...

 

De actie benadert alle lokale politici in Breda en ook landelijke. Daarnaast worden ook Duitse journalisten en politici benaderd.

 

Steun deze actie en stuur uw naam aan :

GAUCKNIET@NIEUWSWO2.TK

 

 

Stimuleer de Bredase politici om stelling te

nemen in de zaak-Faber

 

 

Suur deze politici een mailtje. Hier zijn hun mailadressen, inclusief dat van de burgemeester. Vraag de politici om de burgemeester en wethouders  het bezoek te laten afblazen.

 

Gauck niet, Faber wel!

 

burgemeester@breda.nl, p.ernst@vvd-breda.nl, k.dijkhoff@vvd-breda.nl, s.van.oosterhout@vvd-breda.nl, daanquaars@hotmail.com, info@ceesvanderhorst.nl, hmaanen@tele2.nl, inevanhasselt@planet.nlboaz.adank@xs4all.nl, t.aartsen@gmail.com, m.haagh@pvdabreda.nl, j.nouhi@pvdabreda.nla.hardorff@pvdabreda.nl, s.van.der.bruggen@pvdabreda.nl, r.blankenstein@pvdabreda.nl, s.bijlsma@pvdabreda.nl, f.szablewski@pvdabreda.nlr.giebels@pvdabreda.nllamc.van.beek@breda.nl, els.groeneweg@gmail.comajjm.lips@breda.nle.ucerler@breda.nl, mfm.hendrickx@breda.nl, a.oomen20@kpnplanet.nl, pjlmdebeer@gmail.com, rkluijtmans@planet.nl, info@mardebie.nl, philip.bos@live.nl, selcuk@groenlinksbreda.nl, sietzke@groenlinksbreda.nl, piethein@groenlinksbreda.nl, adel@groenlinksbreda.nl, pvlunteren@gmail.com, sp@joycevandersanden.nl, mauricespapens@tomaatnet.nl, bernievandenberg@breda97.nl, D.Vuijk1@kpnplanet.nl, stubenitsky2009@live.nl, gastondejong@ziggo.nl

 

Mail ook de organisator van het bezoek van Gauck, het Nat. Comité 4 e 5 mei

 

info@4en5mei.nl

 

 


 


Open Brief aan Bredase Raad en B&W
23-04-2012

Geachte burgemeester en gemeenteraadsleden,

Moreel recht
Wie zich moet beroepen op een recht, heeft meestal het pleit al bijna verloren. In dat besef schrijf ik deze reactie op de diverse bezwaren tegen de actie 'Gauck niet, Faber wel'. Daarbij onder meer die van de Bredase burgemeester, die de actie 'ongepast' vindt - om het zacht uit te drukken. Van Paul de Beer, fractievoorzitter van D'66 in de Bredase raad en van de fractievoorzitter van GroenLinks, Selçuk Akinci.

En opmerkelijk genoeg ook nog van Doekle Terpstra - die eveneens snel afwijzend reageerde. Voor de duidelijkheid: dit is geen korte brief, want de zaak is ingewikkeld en ik wil op diverse punten van diverse mensen graag degelijk ingaan.

Eerst even een huishoudelijke mededeling: mij bleek in de contacten met de raad dat geen van de mensen die ik sprak zich eerder bewust was van een mogelijke connectie tussen president Gauck en zijn moorddadige onderdaan Klaas Faber. Toch is het in het algemeen zo, dat we de hoogste baas van elke organisatie kunnen aanspreken op het gedrag van zijn minderen.

Verder is het duidelijk dat wie een actie begint, dat meestal doet uit onmacht. Gewone middelen, juridische, politieke hebben dan allemaal niet geholpen, zoals in de zaak-Faber. Dat geeft je niet het recht de wet te negeren, en dat zal ik ook niet doen.

Maar een actie starten om je zaak bij het publiek bekend te maken - het is onbegrijpelijk dat juist de hoogste vertegenwoordiger van het wettelijk, democratisch gezag in Breda, namelijk de burgemeester, dat 'ongepast' noemt.

Het lijkt me dat vooral de burgemeester open dient te staan voor uitingen die geheel binnen de Nederlandse wet vallen, zoals je mening openbaar maken, dat schijnt zelfs een grondrecht te zijn. Dat de burgemeester het niet met een mening eens is, prima, maar 'ongepast' kan mijn mening over Faber en Gauck of het uiten ervan nooit zijn, burgemeester. Bovendien is het ook de actie van het Dachaucomité, het Mauthausencomité, het Natzweilercomité en tot op zekere hoogte het Auschwitzcomité en zeker van het Simon Wiesenthal Center. Ik vraag u nadrukkelijk ons te laten weten dat u het niet zo heeft bedoeld.

Dan stelt Selçuk Akinci van GroenLinks dat het tijd wordt voor verzoening. Prima, ik bezoek regelmatig Duitsland, ben met enkele Duitsers bevriend, maar rijd toch geen Duitse auto. Verzoening, beste Selçuk, wordt een stuk makkelijker als de zonde niet voortduurt. In dit geval hebben diverse Duitse overheden, inclusief rechtbanken, er jarenlang alles aan gedaan om die zonde juist niet weg te nemen. In 2011 presteerde de gemeente Ingolstadt in jawohl Bayern het nog om Fabers - op valse gronden verkregen - nationaliteit te legaliseren. In 2011...

Ik heb toen geen bezwaar gehoord van meneer Gauck, of welke andere Duitse president of overheidsdienaar dan ook. Evenmin van Bredase raadsleden - maar wat niet is, kan nog komen.
Dan snijdt Selçuk een interessant punt aan: het fatsoen van de Duitse rechtsstaat.
Nou, daar gaan we dan.

Ik schreef al dat nog in 2011 de Duitse gemeente Ingolstadt een Hitlerbesluit over Fabers nationaliteit bevestigde. Het openbaar ministerie in München nam dat over. Dit is de Duitse rechtsstaat die na de oorlog de Duitse nationaliteit van alle naar Duitsland uitgeweken Nederlandse SS-ers legaliseerde, in het volle besef dat deze nationaliteit meestal geheel gebaseerd is op hetzelfde besluit van Hitler.

Een ander voorbeeld: deserteurs uit de nazilegers. Moreel prima, toch? Maar het is diezelfde Duitse rechtsstaat waarvan de Bundestag pas in 2002 besloot dat de oordelen van militaire nazitribunalen over Duitse deserteurs uit de Tweede Wereldoorlog ongeldig waren. De meeste mensen die daarvan konden profiteren, hadden, als ze niet standrechtelijk doodgeschoten waren, tientallen jaren ellende achter de rug omdat ze bij de overheid als criminelen geregistreerd stonden. Alleen het morele recht kan dan nog uitkomst bieden. Dat kan even duren...

Nog een ouder voorbeeld. Marinus van der Lubbe was het eerste dodelijke Nederlandse nazislachtoffer. Hij werd in 1933 in Leipzig door de nazi's onthoofd. Het kostte dezelfde 'rechtsstaat' enorme moeite om hem officieel gerehabiliteerd te krijgen. Je zou toch zeggen: zo rond 1950, 1955 moet dat toch een eitje geweest zijn: hij had de Rijksdag in 1933 immers duidelijk niet in brand gestoken, dus nu de puinhopen in Duitsland wat opgeruimd waren en de archieven weer toegankelijk, moet dat toch bijna tussendoor even recht te zetten zijn?

In 1967 werd Van der Lubbe dan na veel aandrang opnieuw berecht, en nu veroordeeld... tot 8 jaar tuchthuis - en een hoger beroep van zijn broer leidde tot niets. In 1980 pas. intussen 47 jaar later, hief een Berlijnse rechtbank het oordeel volledig op en werd Van der Lubbe vrijgesproken. Maar in hoger beroep viel het Duitse gerechtshof weer terug op het oordeel van 1967. In 1983 besloot de Duitse hoge raad dat 1967 inderdaad het juiste oordeel was.

Pas in 2007 besloot dan uiteindelijk de landelijke officier van justitie van de Duitse rechtsstaat dat het oordeel tegen Marinus van der Lubbe opgeheven is. Ik weet nog wel ongeveer wat ik deed in 2007, zo lang is dat niet geleden, in 2005 is mijn jongste zoon geboren. Tussen 1933 en 2007 liggen 74 jaren van onrecht. Dodelijk Duits onrecht - 12 jaar onder de nazi's, en maar liefst 62 jaar onder de democratische Duitse 'rechtsstaat' - afgekort is dat toevallig DDR.

Nu weet ik wel dat veel mensen zullen denken - moet je helemaal naar 1933 om een punt te maken? Ik wel. Hitler vaardigde namelijk na de Rijksdagbrand de 'Lex van der Lubbe' uit, de 'Van-der-Lubbewet'. Die stelde met terugwerkende kracht op brandstichting de doodstraf - dat soort terugwerkende trucs was wettelijk ook in Duitsland van toen niet mogelijk. Het gebeurde toch. En er gebeurde nog veel meer...

Bovendien grepen de nazi's de Rijksdagbrand aan om de 'Reichstagbrandverordnung' uit te vaardigen. Die stelde de burgerrechten buiten werking. De brand was op 27 februari 1933. De nieuwe wet verscheen op 28 februari, en op 3 maart werd al de eerste krant verboden: het republikeinse weekblad 'Das andere Deutschland'. Op 21 maart 1933 ging het eerste Duitse concentratiekamp open: Dachau - daar kwamen ook duizenden Nederlanders terecht. Als het moet, kan het in Duitsland heus wel snel. Vooral bij onrecht. (Overigens had Nederland zelf al een concentratiekamp in 1926, in Nieuw-Guinea; het waren de Britten die tijdens de Boerenoorlog met concentratiekampen waren begonnen).

Bij de VPRO-tv op zaterdag- of zondagavond ging Wim Brands met een Iraans-Duitse schrijver in Berlijn op stap. Ze spraken een andere Iraniër, al 12 jaar in Duitsland, Duits paspoort en goed Duits - maar gelukkig? We worden nog altijd uitgescholden voor Arschloch, zei hij. In 'Ik, Ali' en andere vermakelijke verkleedpartijen van Günther Walraff wordt het duidelijk: in Duitsland mag je dan formeel recht hebben op een gelijke behandeling, die krijg je niet niet met zwart haar en een bruine huid. Mijn Nederlandse Turkse buurman heeft familie in Duitsland, in Stuttgart - maar als hij daar de weg vraagt krijgt hij geen antwoord of scheldpartijen. Of dat hier in Nederland zo anders is, geloof ik in het algemeen wel, ondanks alles. Wat je in zulke gevallen overhoudt is het kale, kille morele recht.

Ik weet niet wanneer je geboren bent, Selçuk, maar de Duitse Herfst heb je vast niet bewust meegemaakt, en de tijd van de Berufsverbote vast ook niet: Als je in het naoorlogse Duitsland de verkeerde politieke partij aanhing, zoals de Grüne of het eertijdse pendant, kon je als leraar ontslagen worden. Ongeveer 1100 mensen verloren tussen 1973 en 1976 hun banen bij de Duitse democratische overheid onder de progressieve en antinazistische kanselier Willy Brandt. Die Berufsverbote deden me weer denken aan de Jodenvervolging, die begon ook met zoiets. Dat was Duitsland in de jaren '70.

De gevangenen van de Baader-Meinhofgroep uit die tijd werden daar in strijd met het Duitse recht en met de mensenrechten onderworpen aan isolatiefolter. Hun cellen werden volkomen afgesloten van de buitenwereld: geen radio of tv, geen telefoon, en vooral geen licht of geluid van buiten. Alleen de zeer sterken overleven dat, helemaal in een rechtsstaat.

Nu lijkt het misschien of ik dit er ook weer met de haren bijsleep, maar Nederland wacht nog steeds op uitlevering van de Duitse Baader-Meinhof-terrorist Knut Folkerts, die in Amsterdam in 1977 een politieagent doodschoot en daar bij verstek 20 jaar voor kreeg. Daar heb je het weer: waarom zijn wij toch altijd de pineut van de Duitsers?

Dan onze Nederlandse rechtsstaat - dat je niet denkt dat ik iets tegen Duitsland heb - kennen wij twee soorten burgers: namelijk die van artikel 1 van de Grondwet, kortweg 'Allen' en de rest:


'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

En dan naast die 'Allen' heb je de rest, de zogenaamde illegalen, de asielzoekers, de vluchtelingen, die geen toegang krijgen tot dezelfde rechtsmiddelen als de 'Allen' uit de alinea hierboven. Die kunnen dan ook zonder vorm van proces gevangen gezet worden of worden uitgezet in de Nederlandse rechtsstaat.

Maar ik pleit niet voor anarchie, extremisme of terreur. Wel begrijp ik de Molukse jongeren die mensen, treinen en zelfs lagere scholen gijzelden heel goed. Dertig jaar leugens, uitstel en bedrog van de overheid - en wat kon die snel reageren bij de gijzelingen in de Punt en in Wijster.

En je schrijft verder, Selçuk, dat mensen niet tweemaal voor hetzelfde berecht kunnen worden. Uitstekend - Faber hoeft dus niet meer berecht te worden in Duitsland, er is al een volkomen legaal Nederlands vonnis, dat de Duitsers ook niet weerspreken of afwijzen. Namelijk dat uit 1947 van een Nederlandse rechtbank.

Dan nu de hamvraag - het duurt even, maar we komen er wel.


Wie mag het in dit geval zeggen?

Nu ben ik zoon van een verzetsman, hij leeft nog, net als Faber, werd ook ter dood veroordeeld, net als Faber, kreeg ook gratie, net als Faber, moest 20 jaar in Duitse tuchthuizen doorbrengen maar werd na 4 jaar gered door de Amerikanen ergens in Zuid-Duitsland en woog toen 45 kilo. Dankzij vooral Churchill, maar zeker ook Stalin en Eisenhower kunnen we nu deze discussie voeren... Verder werd mijn oom in Dachau vermoord.


Ik heb mijn vader gevraagd wat hij nu vindt van die loslopende SS-ers. Hij zegt: laat die mensen maar, die schuifelen net als ik door hun flatjes geketend aan hun rollators. Oud zijn is al straf genoeg...

Heb ik recht van spreken? Misschien een beetje. Maar de echte nabestaanden van Fabers slachtoffers hebben dat natuurlijk in eerste instantie. Enkelen van hen hebben zich vorig jaar gemeld bij de officier van justitie in Arnhem, wegens Fabers vermoedelijke moord op de Groninger kunstschilder Jochem Hendrik Gorter. Een Faber heeft ook Joodse mensen vermoord, vandaar ook de betrokkenheid van het Simon Wiesenthal Center bij deze zaak. Ook zij gaan vóór in dit geval.

En beste Selçuk, beste raadsleden, en beste burgemeester: U hebt géén moreel recht van spreken in deze zaak. U moet uw beurt even voorbij laten gaan, tenzij u nabestaande bent, of Joods.

Kom me helemaal niet aan met de factor tijd, dat het nu wel een keer genoeg is na 70 jaar. Hoezo genoeg? Ga dat maar aan Gorters familieleden vertellen, recht in hun gezicht. Dat ze er geen recht op hebben om precies te weten wat er met hun vader, opa, oom gebeurd is. Dat in hun geval gerechtigheid helaas uitverkocht is. Maar oorlogsmisdaden verjaren toch niet? Ja, maar het is nu toch wel erg lang terug... Dat de dader, die bekend is, waarvan we weten waar hij leeft, nu al zolang vrij is dat we hem maar moeten laten?

Moet ik nog wijzen op het proces-Boere, de Nederlandse SS-kompaan en medemoordenaar van Faber? Die was in Nederland ook al veroordeeld, maar dat proces deden de Duitsers in 2010 nog eens heel dik over. En dan het absurde proces Demjanjuk - zonder getuigen, met slechts 1 schriftelijk bewijsstuk en een verdachte die nota bene in Israël zelf al was berecht en bovendien door het Israëlische Hooggerechtshof was vrijgelaten - overigens na 7 jaar gevangenisstraf.

Ik besef natuurlijk ook dat we het moeten doen met het Duitse rechtssysteem - een ander is er niet in Duitsland. Maar het kent nog zeer zwakke plekken als het om nazi's gaat.

Het zijn dus juist de aberraties van het Duitse 'rechtssysteem' die al 60 lange jaren vele nabestaanden van slachtoffers van Faber pijn doen. Zoals je schrijft, Selçuk, moeten we vertrouwen hebben in de werking van de democratische machine. En wat doe jij dan als die steeds opnieuw, zestig jaar lang, vastloopt op hetzelfde punt? Voor iedereen zichtbaar? Wat doe jij met de zaak-Faber? En, beste overige raadsleden: wat doet u aan de zaak-Faber? En burgemeester: het is zeker niet uw zaak? Mijn vraag is zeker weer ongepast?

Met Faber en zijn harde houding komen we er niet. Fabers medemoordenaar Heinrich Boere heeft een paar keer, maar niet al te indrukwekkend, gezegd dat het hem spijt. Dan kun je misschien beginnen aan 'truth and reconciliation' à la bisschop Tutu. Ook voor moord kun je spijt betuigen, en dan krijg je misschien vergeving van de nabestaanden. Ik zou daar zeer voor zijn.

Laten we nu wel wezen: Gauck kan niet even bellen en Faber in het gevang laten gooien, hoezeer hij het ook verdient. Dat is zo en dat is goed. En het Dachaucomité, het Auschwitzcomité, en tientallen nabestaanden van Fabers 22 moorden kunnen er niet voor zorgen dat hij één dag in het gevang komt - zolang de Duitsers dat niet willen. En die willen al 60 jaar niet.

Maar we kunnen er wel op aan blijven dringen. Bij elke gelegenheid, en vooral in Breda - niet in Zwolle, Geleen, Vlissingen of Alkmaar. Maar wél in Breda, dat is snel uitgelegd. En ook in Haarlem, waar Faber geboren werd, en in Amsterdam, waar de president ook weer op bevrijdingsdag gezellig naast de koningin komt zitten om naar het zogenaamde bevrijdingsconcert te luisteren aan de Amstel, bij Carré, 300 meter van de oude Joodse Weesperstraat. En we kunnen ook aandringen in Groningen, waar Faber bij de Sicherheitsdienst werkte, en in Westerbork, waar hij mensen executeerde in het concentratiekamp.

Steeds opnieuw aandringen, dat is wat ik bij alle weldenkende Bredase mensen hoop te bereiken, op basis van het morele recht. En liefst voordat Faber dood is...

Arthur Graaff
hoofdred. Nieuws-wo2.tk

PS: Doekle Terpstra: ik heb wel vertrouwen in u op het punt van hbo's en de huizenmarkt. Maar oorlogsmisdadigers? De actie tegen Gauck 'ongepast'? Wat bezielt u? De Duitse inspanningen voor de Europese economie houden volgens u in dat we oorlogsmisdadigers moeten laten lopen - dat gaat toch tegen alle rechtsregels in? Sinds wanneer gaat economie voor recht?

Wie het niet gelooft moet zelf maar even luisteren naar Tros Kamerbreed van 7 april, het begint bij 11 minuut 40, hier is de link (die ook op nieuws-wo2.tk staat bij Gauck PERS)

http://www.tros.nl/tros-radio-tips/kamerbreed/kamerbreed-uitzendingen/uitzending/?tx_trosradio[broadcastid]=211381&cHash=6e3154dbe13e27ea2abd3d522f5d833a

 


 

Reactie op de vragen van Duitslandweb over

'Gauck niet, Faber wel'

 

27-04-2012

 Duitslandweb

Arthur Graaff 

 

Waarom spreekt Gauck de 5 mei-lezing uit?

 
 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat de lezing organiseert, heeft de Duitse president als spreker uitgenodigd omdat Duitsland "een belangrijke positie in Europa bekleedt" en "een bijdrage aan stabiliteit, veiligheid en vrijheid in de wereld levert".

 

Bovendien "werken Nederland en Duitsland intensief samen op vele vlakken", aldus Comité op haar website. Het is voor het eerst dat een Duitse president op 5 mei in Nederland spreekt.

 

De viering van Bevrijdingsdag 5 mei staat in Nederland al jaren in het teken van 'vrijheid wereldwijd'.

 

Gaucks voorganger Christian Wulff nam de uitnodiging in het najaar van 2011 aan. Hij trad in februari 2012 af omdat het Openbaar Ministerie een zaak tegen hem opende wegens belangenverstrengeling. Gauck accepteerde de uitnodiging na zijn aantreden in maart. Het Comité liet toen weten daar bijzonder verheugd over te zijn.

 

Een passender spreker voor het thema 'vrijheid geef je door' is ook nauwelijks denkbaar. De voormalige Oost-Duitse dominee die na de val van de Muur tien jaar lang de archieven van de Oost-Duitse geheime dienst de Stasi beheerde, spreekt zijn hele leven al over vrijheid.

 

 

 

 

Wie vraagt naar waarom Gauck: het was met Wulff gelukt en daarom zou het met Gauck ook kunnen lukken, moet het NatCom gedacht hebben. Alleen enkele weken voordat Gauck benoemd werd, warend e bezwaren tegen een Duitse president op 5 mei in Breda al bekend.

 

Nederland en Duitsland werken samen - alleen levert Duitsland veroordeelde moordenaren niet uit - er is nog nooit één Nederlandse SS-er uitgeleverd. Ook de veroordeelde Knut Folkerts die een politieman in Amsterdam doodschoot, loopt vrij in Duitsland rond.

 

Dan waarom de 5 meilezing, en waarom in Breda? Voorde hand zou liggen om de Poolse president uit te nodigen, of de voorzitter van het |Poolse Auschwitz-comité, prof Brartoszewski, zelf kampoverlevende. Het Nat. Comité wil echter om onduidelijke reden de verzoening de mensen door de strot duwen. 

 

Op de vraag waarom een Duitse president is geen antwoord - dat weet alleen het NatCom. Wel is intussen duidelijk dat de koningin gecharmeerd is van Gauck.

 

Er zijn veel passender sprekers, veel en veel passender! Veel geschikter in Breda en een veel grotere vrijheidsheld zou zijn geweest Lech Walesa - tenslotte hebben de Polen Breda bevrijd. En Walesa heeft de Nobelprijs voor de Vrede.

 

 

Wat heeft oorlogsmisdadiger Klaas Carel Faber daarmee te maken?

 
 

Klaas Carel Faber pleegde als lid van de SS in Nederland wrede moorden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij werd na de oorlog in Nederland ter dood veroordeeld. Dat werd later omgezet in levenslang. In 1952 vluchtte Faber uit de koepelgevangenis van Breda naar Duitsland, waar hij de Duitse nationaliteit kreeg.

 

Veel mensen en organisaties zijn boos over het feit dat Faber nog steeds vrij rondloopt in Duitsland. Arthur Graaff van de oorlogssite Nieuws WO2 koppelt dat aan het bezoek van Gauck en is de actie ‘Gauck niet, Faber wel’ gestart. Dat Gauck zijn lezing juist in de plaats houdt waar vandaan Faber in 1952 vluchtte, zit hem dwars. Niet Gauck moet naar Breda komen, maar Faber - om zijn straf uit te zitten.

 

Graaff krijgt steun van het Simon Wiesenthal Center in Jeruzalem, die Faber dit jaar op nummer 2 heeft staan op de lijst van meest gezochte nazi-oorlogsmisdadigers, van de Wassenaarse advocaat Pieter Diets de Loos van het Internationaal en het Nederlands Dachau Comité en van de Stichting Vriendenkring Mauthausen.

 

Andere organisaties distantiëren zich juist van Graaff. Het Nederlands Auschwitz Comité liet bijvoorbeeld op 19 april weten Graaffs actie niet te steunen, hoewel Graaff dat eerder die dag aan de pers had gemeld, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Voorzitter van het Auschwitz Comité Jacques Grishaver vindt dat het tijd wordt dat Faber eens wordt uitgeleverd, zegt hij in het Reformatorisch Dagblad. Maar dat Gauck naar Breda komt, vindt hij prima. “Wij nodigen al jaren Duitse ambassadeurs uit.”

 

Faber is volgens de Duitsers een Duits onderdaan van Gauck. Hij is misschien niet rechtens, maar wel moreel aanspreekbaar op de daden van zijn onderdanen.  

 

Dat Gauck zijn lezing houdt in Breda zit mij totaal niet dwars. Het is in zekere zin gelukkig, omdat het een kans biedt om de slepende zaak Faber onder de aandacht te brengen, ad hij zijn lezing gehouden in Alkmaar of Zwolle dan was er niets aan de hand geweest.

 

Hij kan zijn rede ook opsturen, en hem door een Nederlander laten voorlezen, bijvoorbeeld prins Willem.

 

Wat die steun betreft: die komt ook van de Vriendenkring Natzweiler die hier niet wordt genoemd. Ik heb niet alle organisaties benaderd, sommige zijn in winterslaap.

 

Wat die andere organisaties betreft: alleen het Auschwitzcomité was eerst in een uitvoerig telefoongesprek voor, maar de dag erop weer niet maar noemde de actie tegen Gauck wel weer 'prima'. Dat is één organisatie.

 

Veel organisaties krijgen overigens hun subsidie van het Nationaal Comité.

 

Ik ben verder niet tegen verzoening, ik ben er een groot voorstander van. Ik ben een echte fan van bisschop Tutu en zijn 'truth and reconcilation committees'.

 

Waarom levert Duitsland Faber niet uit aan Nederland? 

Omdat Duitsland geen eigen staatsburgers uitlevert en Faber de Duitse nationaliteit kreeg toen hij in 1952 naar Duitsland vluchtte. Dit omdat hij voor Duitsland had gevochten.

 

Dat heeft hij overigens niet enkel aan Hitler te danken, zoals wel wordt beweerd. “Het is overal zo dat je je staatsburgerschap verliest als je in een buitenlandse krijgsdienst dienst neemt”, legde emeritus-hoogleraar strafrecht Frits Rüter vorig jaar aan Duitslandweb uit. “Doorgaans mag je dan die nieuwe nationaliteit aannemen. Dat was niet alleen zo in Hitler-Duitsland.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat Duitsland dat niet wil. In ieder geval de laatste 55 jaar niet. Vergeet ook trouwens Knut Folkerts niet, de Baader-Meinhiofterrorist die een politieman doodschoot in Amsterdam en hier bij verstek 20 jaar kreeg - ook niet uitgeleverd.

 

Op de Duitse justitie is zeer wel het een en ander af te dingen.

 

Ik heb niet beweerd dat hij het uitsluitend aan het Hitlererlass te danken heeft. Het zit anders.

 

Faber verkreeg zijn Duits staatsburgerschap wel degelijk op spciale voorwaarden die voor buitenlandse SS-ers golden, en niet andere vreemdelingen in min-of-meer Duitse krijgsdienst zoals de NSKK.

 

Maar Faber voldeed niet helemaal aan de eisen, kennelijk omdat hij nooit frontdienst had gedaan. Daarom werden zijn gegevens gemanipuleerd in Litzmannstadt (nu Lódz, Polen) en dat staat beschreven in het rapport van de Duitse deskudniger prof dr M. Ferid van de universiteit van München, dat u vindt op onze site in het dossier Faber. Bij het proces tegen Boere bleek dat deze statenloos was - maar hij was niet zo slim als Faber, die het beter geregeld had. In 2011 echter een nieuwe tegenslag: Fabers wooongemeente Ingolstadt erkende Fabers nationaliteit formeel, nu weer omdat hij meer dan 30 jaar als Duitser behandeld was.

 

Overigens nadert Frits Rüters carrière als voorspeller een einde: hij voorspelde dat Boere nooit in de gevangenis zou komen, en die heeft nu nota bene levenslang...

 

Duitsland kan Faber toch zelf veroordelen?

 
 

Zowel de Nederlandse als de Duitse overheidsinstanties dringen er bij de Duitse rechter op aan de straf van Faber ten uitvoer te brengen, aldus plaatsvervangend directeur Jan van Kooten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. “Op 1 juni 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie Opstelten kamervragen beantwoord over Faber. Hij gaf daarin aan actie te zullen ondernemen.

 

Nederland heeft aan Duitsland gevraagd de straf van Faber ten uitvoer te leggen. Na positieve adviezen van de Duitse en Beierse ministers van Justitie heeft het Duitse Openbaar Ministerie de rechter gevraagd de straf ten uitvoer te leggen. Het wachten is op de uitspraak van de Duitse rechtbank.”

 

Het is overigens de vraag of dat kan. Faber is in Nederland veroordeeld door een bijzondere oorlogsrechtbank. Het is juridisch niet mogelijk dat Duitsland de straf van zo’n rechtbank ten uitvoer brengt. Duitsland kan Faber zelf in een proces veroordelen, maar daar kleven ook bezwaren aan, legde Rüter in het interview uit. Doodslag is inmiddels verjaard, dus om Faber achter de tralies te krijgen, moet moord worden bewezen. Dat kan haast niet zonder getuigen, maar die zijn nu bijna niet meer te vinden.

 

 

In principe kan Faber geen proces krijgen in Duitsland voor de moorden waarvoor hij al veroordeeld is, niet omdat dan het  het 'ne bis in idem' geldt - je kunt niet tweemaal voor hetzelfde veroordeeld worden - precies het verweer van Boeres advocaten in diens proces.

 

De Duitse staat kan echter wel degelijk een straf van een andere EU-sstaat overnemen. Nederland vraagt daar niet zomaar om, daar is wel degelijk enige studie aan vooraf gegaan.

 

Rüter heeft op dit punt ook te pessimistische verwachtingen: kijk naar het proces-Boere, dat ik bijgewoond heb - hoe raar ook, het kan dus wel degelijk en Fabers zaak is heel wat zwaarder dan Boeres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waarom heeft Duitsland niet al eerder vaart gezet achter de zaak-Faber 

In Duitsland speelde decennia na de oorlog nog de “kameraderie” onder oud-strijders, aldus Rüter, ook in de rechterlijke macht. Daar staat volgens hem tegenover dat Nederland uit gebrek aan vertrouwen in de Duitse rechtspraak in de jaren vijftig ook zelf weinig deed om Faber in Duitsland veroordeeld te krijgen.

In de jaren zeventig veranderde de juridische omgang met het naziverleden in Duitsland, aldus Rüter. Onder jongeren bestond meer animo om schoon schip te maken. “De rechterlijke macht is ook een afspiegeling van wat in de bevolking wordt gevonden, ze zeilt mee met de geldende opvattingen.”

 

Vooral de niet-Duitse nazi’s kwamen toen in het vizier van de Duitse Openbare Ministeries. Rüter: “Het aandeel buitenlanders in nazi-processen is sindsdien omhooggeschoten.” Daarvan is de recente veroordeling van de Oekraïner John Demjanjuk een voorbeeld, evenals de heropening van de zaak van Fabers medevluchter Heinrich Boere. Die werd in maart 2010 alsnog tot levenslang veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De rechtbank in Aken besloot in september 2011 dat de 89-jarige Boere zijn straf ook daadwerkelijk moet uitzitten. Sinds december zit hij vast in een Duits gevangenis-ziekenhuis.


Omdat de Duitsers, met name de oude nazi's en hun vrienden dat niet wilden, en omdat Faber met name in Beieren steun schijnt gehad te hebben van instellingen als 'Stille Hilfe', de SS-hulporganisatie die geleid wordt door de dochter van Heinrich Himmler, de neonaziste Gudrun Burwitz in München. Faber kon zodoende vermoedlijk een baan krijgen in het magazijn van Audi in Ingolstadt, waar hij 20 jaar moet hebben gewerkt.

 

De daden van het openbaar ministerie in München zijn een ander verhaal. De hoofdofficier, die ik enkele malen heb gesproken, leek niet van plan ook maar één vinger meer uit te steken dan formeel strikt noodzakelijk, maar zijn tweede man kon het tijdens zijn vakantie wel voor elkaar krijgen dat de zaak-Faber weer en stap verder kwam in 2011. Daarmee kwam de zaak-Faber voor de officier in Ingolstadt, die aanvankelijk weinig animo toonde maar op een onverklaarbare wijze opeens actief werd, waarover hij zeer veelzeggend geen enkele verklaring wilde afleggen.

 

De zaak-Demjanjuk is wat mij betreft een aanfluiting. Hat is dan ook buitengewoon jammer dat Demjanjuk niet mer leeft zodat het Duitse Hooggerechtshof een oordeel van had kunnen vellen..

 

Wat zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei over Graaffs actie tegen president Gauck?

 

Het Comité vindt het “teleurstellend dat de heer Graaff de 5 mei-lezing van Bondspresident Gauck nu gebruikt om zijn gerechtvaardigde actie kracht bij te zetten”, aldus Van Kooten.

 

Voor de Duitse president vorig jaar november werd uitgenodigd, is er overleg geweest met het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers (COVVS) en de Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945, zegt Van Kooten. “Zij zagen geen bezwaar. We hebben de temperatuur dus gemeten en gemerkt dat het kan. Natuurlijk hebben we het hier ook met het kabinet over gehad, dat moet als je een staatshoofd uitnodigt.”

 

Van Kooten vertelt dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar aanleiding van Graaffs actie nog eens met het COVVS en Stichting Samenwerkend Verzet 1940-1945 heeft gesproken. Zij hebben hun instemming met de komst van Gauck nog een keer bevestigd.

 

“Het is jammer dat Graaff twee verschillende zaken met elkaar verbindt”, aldus het COVVS vandaag in een persbericht. “Oorlogsmisdadigers mogen hun straf niet ontlopen, daarin heeft de heer Graaff gelijk. Maar het bezoek van de Bondspresident Gauck op 5 mei aan Breda staat daar los van.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb al in februari enkele malen erop aangedrongen overleg te hebben met het NatCom, dat dat echter steeds steeds niet wilde, tot in april. Van Kooten werd zelfs geïrriteerd toen ik hem de eerste keer naar Faber vroeg, en vond dat ik daar niet naar mocht vragen. Maar we hebben in april dan eindelijk op uitnodiging van het NatCom een beschaafd gesprek over de zaak gehad. dat heeft jammer genoeg niet veel opgeleverd.

 

Hert is wel duidelijk dat het historisch besef in Nederland niet overhoudt. Bij het NatCom hadden ze wel eens wat scherp kunnen opletten. Maar bij mijn contacten met de Bredase raad bleek ook, dat eigenlijk niemand zich meer van Faber bewust was.

 

Data is in ieder geval wel veranderd.

 

Het NatCom heeft een scheve schaats geschaatst. Ze hadden er in februari met het aftreden van Wulff netjes vanaf kunnen komen, wamnt toen waren de bezwaren van het Simon Wiesenthal Center, de Israëlische ambassadeur en de Vriendekring Mauthausen en van mij al bekend. en er zou geen traan gelaten zijn om de afwezigheid. Maar ik verdenk hen er sterk van de bezwaren niet aan Gauck of de ambassade te hebben gemeld.

 

Ik heb een open brief aan Gauck geschreven, bepleitend dat zijn afwezigheid een veel duidelijker teken zou zijn dan zijn komst - die echter door het NatCom nog altijd met grote nadruk gewenst wordt - waar ik de hand van de koningin in proef. Wat voegt het voor Nederlanders toe? Welk lid van het publiek heeft nu gewenst en gehoopt dat Gauck nu toch maar zou komen? Niemand natuurlijk.

 

Eerlijk is eerlijk: ik heb nog nooit iets met het COVVS van doen gehad, ik kende tot voor twee weken hun bestaan niet eens. Ik heb ze net even opgezocht in de digitale telefoongids, en ze blijken een adres te hebben ergens in de Bijlmer. Ze hebben geen site, en hun persbericht heeft mij niet bereikt.

 

Ik kom mensen tegen op bijeenkomsten over de oorlog die ik wel eens bezoek. Mijn charme doet dan de rest.

 

Het moge dan jammer zijn dat ik twee zaken verbindt, het vergt toch werkelijk niet zulke diepe studie om uit Fabers bio Breda te destilleren - zijn laatste adres in Nederland. Of om daar de Vier van Breda weer eens tegen te komen. Dat die verbinding niet alleen mij maar ook andere mensen aanspreekt, is evident.

 

De twee directieleden van het comité hebben mij verteld, dat de keuze Breda is gemaakt door de commissaris van de koningin, die niet weer Den Bosch al het plezier wou gunnen.

 

 

Waarom heeft Duitslandweb pas nu over 'Gauck niet, Faber wel' bericht? We hebben toch braaf sinds 5 april persberichten gestuurd, en niet elke dag komen dit soort acties op de voorpagina van de Telegraaf te staan, zoals op 6 april...

  
 

Wat gaan jullie nu doen in de berichtgeving over 'Gauck niet, Faber wel'? 

  
 

Waarom hebben jullie geen bericht over Faber als nr 2 op de lijst van meestgezochte nazi's geplaatst?  Het gaat toch over een opmerkelijke 'Duitser' die ook Nederlanders aan zal spreken?

  
  
  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                              

 

Nieuws-wo2.tk is in februari 2012 door het publiek verkozen tot

 

'Beste algemene oorlogssite'

 

van de Geschiedenis Online Prijs 2012.

De verkiezing werd georganiseerd door het Historisch Nieuwsblad.

 

                                                              


I N D E X

Scroll naar beneden 

27-04-2012
Reactie op de vragen van Duitslandweb over

'Gauck niet, Faber wel'

 

23-04-2012
Open brief aan Raad en B&W van Breda

 

5-04-2012
Actie Gauck niet, Faber wel start vandaag

 Z I E   O O K

Dossier Klaas Faber

 

Dossier Wulff en Gauck

 

Oorlogsmisdadigers 2012

 

Gauck in de PERS