Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
Achtergronden 2014
Achtergronden 2013
Achtergronden 2012
Achtergronden 2011
Aanslagen op Hitler
10 vragen over de oorlog
Boekenlijst WO2
Boere: Aken-blog
Churchill
Curaçaose stakers 1942
D-day 2014
Dossier Vorden 2013
Dossier Wulff en Gauck
Gauck niet-Faber wel
Euthanasie
Februaristaking
Gauck PERS
Geschiedvervalsing
Grijs verleden
Herzberg-lezing
Hilversum oorlog
Koninkrijk - De Jong
Market Garden 2014
Mein Kampf h1
Mein Kampf h2
Mgr Lampert: onthoofd
Rode Kruis
Roofkunst
Roofkunst links
Troostmeisjes
Verliezen WO2 per land
WO1 - De machine
Colofon
70 jaar bevrijding
Onderduyik
Churchill pers
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS
N I E U W S  -   W O 2  . T K 

30 november 1874 - 24 januari 1965

Churchill 50 jaar dood

>>>Voor andere media over Churchills 50ste sterfdag - klik hier


Winston Churchill na de oorlog, intussen gepensioneerd als politicus

Bijgewerkt 9-2-2016


Door Arthur Graaff -

LONDEN, 24-01-2015 - Sir Winston Leonard Spencer-Churchill KG OM CH TD FRS PC Hitlers grootste tegenstander, stierf op 24 januari 1965, 50 jaar geleden. Overal in de westerse wereld wordt zijn  nagedachtenis geëerd.


De figuur van Churchill was al een icoon, wat nog versterkt werd door zijn uitverkiezing enkele jaren terug tot 'populairste Brit aller tijden' door een overgrote meerderheid van de Britten.


De reden was vooral dat hij als enige Europese politicus stand had gehouden tegen Hitler, ondanks een gigantische achterstand in vooral vliegtuigen en enorme tegenvallers. Hij wist bovendien op magistrale wijze het Britse parlement, de Amerikaanse politiek en vooral zijn volk te motiveren om vol te houden.


De oorlog duurde voor de Britten van 1 september 1939 tot 1 september 1945 - bijna een jaar langer dan voor Nederlanders. Churchill werd op 10 mei 1940 premier, de dag dat de nazi's Nederland binnenvielen, en bleef dat tot 27 juli 1945, nadat de nazi's zich begin mei hadden overgegeven. Hij wordt geacht onder de omstandigheden de beste man op de beste plaats te zijn geweest.


Churchill was overigens niet feilloos, maar kon zelf redelijk goed tegen kritiek. Bovenal was hij een liefhebbend en trouw echtgenoot, een standvastig en onvermoeibaar dienaar van het Britse rijk, en al vanaf de jaren '30 en vooral in het begin van de oorlog de meest onversaagde tegenstander van het nazisme en Hitler. In zijn eigen land werd hij vergeleken met de vasthoudende Britse bulldog, een beeld dat ook al snel populair werd in andere landen.


Zijn woorden klinken decennia na zijn dood nog door: vooral Bloed, zweet en tranen,  een wat gemankeerde verkorting van de kern van zijn eerste oorlogsspeech als premier. Churchill voegde er nog 'toil' aan toe, maar de meest Nederlanders kennen dat woord niet en laten het dus maar weg.

Waarom de volgorde van woorden van zijn uitspraak gewijzigd is, trouwens ook in het Engels, zal wel altijd een mysterie blijven.


Hij ontving de Nobelprijs voor Literatuur voor zijn verslag 'The Second World War'. (foto links).

Vooral het tweede deel, 'Finest Hour', beschrijft hoe de Britten tegen alle redelijke kansen in en op hun tandvlees  de luchtaanvallen van de nazi's  wisten af te slaan vooral in de Battle of Britain en daarmee de redding van Europa mogelijk maakten.

'Finest Hour' slaat op de Royal Air Force, die het lot van het land en van de vrije wereld in zijn handen had en in het uur van de hoogste nood een nu nog steeds nauwelijks te bevatten prestatie leverde.


Vooral de scherpe opmerkingen over of tegen  politieke tegenstanders en vrouwen zijn legendarisch geworden. Ook de Amerikanen, de gemiddelde kiezer, schrijver George Bernard Shaw en 'de mensheid' in het algemeen krijgen ervan langs in onderstaande selectie.

 
Citaten WO2

I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.


Churchills beroemde slot van zijn eerste speech als Brits premier van het oorlogskabinet in het Britse parlement op 13 mei 1940.

Hiernaast rechts een video met de gehele toespraak van 13 mei 1940, drie dagen nadat hij oorlogspremier was geworden.

Over het verloop van de oorlog in West-Europa, 20 januari 1940:

"Certainly it is true that we are facing numerical odds; but that is no new thing in our history. Very few wars have been won by mere numbers alone. Quality, will power, geographical advantages, natural and financial resources, the command of the sea, and, above all, a cause which rouses the spontaneous surgings of the human spirit in millions of hearts - these have proved to be the decisive factors in the human story."

Over de aanval van de nazi's op de Lage Landen en de redding van Britse en Franse militairen uit Duinkerken eind mei,  de beroemde 'We shall fight on the beaches'-speech -
4 juni 1940 - die besluit met een zin van 141 woorden; opmerkelijk is de geruststellende, vanzelfsprekende toon:

'We shall go on to the end, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight with growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our Island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender, and even if, which I do not for a moment believe, this Island or a large part of it were subjugated and starving, then our Empire beyond the seas, armed and guarded by the British Fleet, would carry on the struggle, until, in God's good time, the New World, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old. '


In zijn lange speech in het Lagerhuis aan het eind van de Slag om Frankrijk, toen Churchill aankondigde dat de Slag om Engeland zou beginnen: 'This was their finest hour', 18 juni 1940, de laatste alinea:


'What General Weygand called the "Battle of France" is over. I expect that the battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilisation. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our Empire. The whole fury and might of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him all Europe may be free, and the life of the world may move forward into broad, sunlit uplands; but if we fail then the whole world, including the United States, and all that we have known and cared for, will sink into the abyss of a new dark age made more sinister, and perhaps more prolonged, by the lights of a perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duty and so bear ourselves that if the British  Commonwealth and Empire lasts for a thousand years men will still say, "This was their finest hour".'


Over Hitler en de aanvallen van de Luftwaffe op Londen in plaats van op militaire doelen, op 11 september 1940:

"This wicked man, the repository and embodiment of many forms of soul-destroying hatred, this monstrous product of former wrongs and shame, has now resolved to try to break our famous island race by a process of indiscriminate slaughter and destruction."


Over de RAF, tijdens de bijna verloren Battle of Britain, 20 augustus 1940:

"Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few."


Over Auschwitz, in een brief aan Anthony Eden, geciteerd door Martin Gilbert in 1993:

'There is no doubt that this is probably the greatest and most horrible crime ever committed in the whole history of the world, and it has been done by scientific machinery by nominally civilised men in the name of a great State and one of the leading races of Europe. It is quite clear that all concerned in this crime who may fall into our hands, including the people who only obeyed orders by carrying out the butcheries, should be put to death after their association with the murders has been proved. Declarations should be made in public, so that everyone connected with it will be hunted down and put to death.'

Over premier Neville Chamberlain, zijn directe voorganger die het Akkoord van München had gesloten en daarna geloofde dat er 'Peace for our times' zou ontstaan:

'An old town clerk looking at European affairs trhough the wrong end of a municipal drainpipe'


Over generaal Charles de Gaulle, de Franse oorlogs- en verzetsleider en latere president:

'He looks like a female llama, who has just been surprised in her bath'.


Over de Tweede Wereldoorlog, terugkijken in 1946:

‘There never was a war in all history easier to prevent by timely action than the one which has just desolated such great areas of the globe," (...)

"It could have been prevented in my belief without the firing of a single shot .  .  . but no one would listen and one by one we were all sucked into the awful whirlpool."


Als motto voor zijn geschiedenis 'The Second World War':

"In War: Resolution,
In Defeat: Defiance,
In Victory: Magnanimity,
In Peace: Goodwill'Algemene citaten


Schrijver George Bernard Shaw aan Churchill:

'I am enclosing two tickets to the first night of my new play; bring a friend ... if you have one.' Het antwoord van Churchill: 'Cannot possibly attend first night; will attend second, if there is one.'

'A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty.'

Winston Churchill in februari 1945 op de Krim met Franklin D. Roosevelt en Jozef Stalin. Hier kwam het zg. Yalta-akkoord tot stand, waarbij Oost-Europa toeviel aan de Sowjets.  Roosevelt stierf op 12 april, uitgeput. Churchill verloor in de zomer  de eerste Britse na-oorlogse verkiezingen.


You have enemies? Good. That means you've stood up for something, sometime in your life.


Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.


If you are going through hell, keep going.


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.


A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.


Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip.


The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.


You can always count on Americans to do the right thing--after they've tried everything else.


Winston Churchill als ridder in de Orde van de Kousenband, met zijn zoon Randolph en kleinzoon Winston.

Winston Churchill gekleed met de versierselen van ridder in de Orde van de Kousenband, met
zijn zoon Randolph en kleinzoon Winston.


'No sports' op de vraag van een journalist hoe hij het allemaal klaarspeelde om zoveel in zijn leven te realiseren.


I am ready to meet my Maker. Whether my Maker is prepared for the ordeal of meeting me is another matter.

Churchill op 75-jarige leeftijd

Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened.


It has been said that democracy is the worst form of Government except all those others that have been tried from time to time.


A politician needs the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month, and next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn't happen.

Winston Churchill

Winston Churchill tijdens de oorlog


A prisoner of war is a man who tries to kill you and fails, then asks you not to kill him.


I have never developed indigestion from eating my words.