Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
BEZETTING NL
Februaristaking 2012
Hoge Raad in WO2
Indische Holocaust
Wally van Hall
Zaak-Guljé
Canon NL geschiedenis - W
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS

 Canon van de Nederlandse Geschiedenis 

De Tweede Wereldoorlog
Foto boven: Amerikaanse en Britse soldaten tijdens Operation Market Garden. Foto: Sem Presser/MAI.

De Canon van de Nederlandse geschiedenis is een overzicht dat is samengesteld na uitvoerige samenwerking tussen diverse professoren en met inbreng van het publiek. deze canon, bedoeld voor het onderwijs, heeft één hoofdstuk gewijd aan 'Nederland in een tijd van wereldoorlogen (1914 tot 1945)' - hoewel de Tweede Wereldoorlog voor Nederland een ramp van nooit eerder gekende omvang betekende. Dat element blijft totaal onbelicht.
Daarom hier een kritische bewerking.

Laatst gewijzigd op maandag, februari 03, 2014 08:55:56


 
Tekst Canon

 
Commentaar


De rancune van veel Duitsers over de vernederende manier waarop Duitsland na de nederlaag in de Eerste Wereldoorlog was behandeld, was zo groot dat in 1933 de NSDAP aan de macht kon komen.

Leider van de nazi’s was Adolf Hitler, die Jodenhaat
propageerde. Hij wilde van Duitsland het machtigste
land van Europa maken.
Nadat hij Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen wasbinnengevallen, wilde hij Frankrijk uitschakelen, Duitslands eeuwige vijand.

In de aanval op Frankrijk werden ook Nederland en
België bezet.Niet alleen de rancune over o.m. verloren gebied (zoals
de Elzas) speelde een grote rol. Ook de enorme sociale
chaos en armoede in het land.


- Hitler propageerde niet alleen Jodenhaat, maar ook de
vernietiging van Joden.

Hitler werd legaal bondskanselier, maar greep de macht
in maart 1933 en liet meteen concentratiekampen voor
politieke tegenstanders opzetten.

Hij maakte snel een einde aan de grote sociale en politieke
onrust. Als eerste  Dachau, dat werd beheerd door de SS, oorspronkelijk de lijfwacht lijfwacht van Hitler.

- Hij nam Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Polen (voor
de helft)  in, terroriseerde dat laatste land, en trachtte
 Poolse leiders en Poolse Joden uit te roeien.

- Hitler had Nederland nodig als grote luchtmachtbasis
op de route van Engeland naar noord-Duitsland en Berlijn
en als onderdeel van de kustverdediging tegen eventuele
geallieerde aanvallen.
 
Op vrijdagochtend 10 mei 1940 werden veel Nederlanders wakker van het gebrom van vliegtuigen, ontploffende bommen en het geratel van tanks. Duitse soldaten waren de grens overgetrokken.

Het Nederlandse leger was geen partij voor de veel beterbewapende Duitsers. Nadat die het centrum van Rotterdam hadden gebombardeerd en dreigden andere steden eenzelfde lot te laten ondergaan, besloot de Nederlandse legerleiding te
capituleren. De regering en de koningin waren toen al uitgeweken naar Engeland.

 
                                              
Aanvankelijk leek de bezetting wel mee te   vallen, maar al snel werd duidelijk wat onvrijheid betekende.

Nederlandse mannen werden gedwongen in Duitse fabrieken te werken. En zonder vorm van proces werden mensen opgesloten in gevangenissen en concentratiekampen. Vooral de Joden werden vervolgd.

Meer dan 100.000 Joodse mannen, vrouwen en kinderen
werden door de bezetter in goederentreinen vanuit Nederlandgetransporteerd naar concentratiekampen, waar de meesten werden vermoord.


De Duitsers begonnen in februari 1941 met de eerste Jodenrazzia's en deportaties, wat de unieke Februaristaking teweeg bracht.

Ongeveer 500.000 mannen moesten in Duitsland dwangarbeid verrichten. Van hen kwamen 50.000
mannen om.

Maar 25.000 Joodse mensen konden door onderduiken gered worden. Verder doken 350.000 Nederlanders onder, bijgestaan door ongeveer 500.000 gastheren en anderehelpers. Daarmee verzetten zich in Nederland meer mensen dan in welk ander land ook.

Nederland ontving relatief meer onderscheidingen voor Jodenhulp dan welk ander bezet land ook.

De bezetters werden bijgestaan door leden van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) die een vergelijkbare ideologie  hadden, en door meelopers en profiteurs.

Aan de andere kant stond het verzet, dat vooral tegen het einde van de oorlog veel aanhang kreeg. Het grootste deel van de bevolking was anti-Duits maar bleef passief. In het najaar van 1944 werd het zuiden van het land bevrijd door de geallieerden.  Het gebied boven de grote rivieren (in het bijzonder de steden in de westelijke provincies) kreeg eerst nog te maken met de hongerwinter.

Door extreem voedselgebrek verzwakte de bevolking en kwamen enkele tienduizenden mensen om. In mei 1945
tekende de Duitse commandant de overgave en was heel
 Nederland bevrijd. Op dat moment was Nederlands-Indië nog in handen van de Japanse bezettingsmacht. Japan capituleerde op 15 augustus 1945.De bezettende nazi-Duitsers oefenden een scherpe terreur uit. Hun doel was nazificering en plundering van Nederland.

De nazi-Duitsers zetten een roofzuchtig financieel stelsel op om goederen en diensten te verwerven zonder feitelijke betaling.
Zij schakelden vrijwel de gehele industrie in bij hun
oorlogsproductie: de grote werven, Fokker, Philips.

Bovendien roofden ze Nederland leeg: behalve fietsen, paarden, voedsel en grondstoffen, stalen zij vrijwel het
gehele hele wagen- en machinepark van de industrie
en de spoorwegen. Zij
vernielden bij hun aftocht alle
grote bruggen en haveninstallaties.


In Nederland in Europa kwamen 240.000 Nederlanders om, in Indonesië 3 tot 4 miljoen burgers.


  

..
 Boekenlijst Non-fictie Algemene Werken 
Ontleend aan Literatuurplein.nl van de Stichting Bibliotheek.nl in Den Haag

J. Presser - Ondergang

Jacques Presser: Ondergang: de vervolging en verdelging van het Nederlandse jodendom 1940-1945

Soesterberg, 2005 Aspekt90-5911-291-1; € 49,95. Leverbaar. Jaar van oorspronkelijke uitgave: 1965
Staatsuitgeverij; Nijhoff. Inleiding van Ronny Naftaniel. 25 cm
1100 pagina's.Met illustraties en foto's.Ingenaaid
Oorspr. uitg.: 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij ; Nijhoff, 1965. - (Monografieën / Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie ; nr. 10). - Met reg.


Annotatie: Eén van de meest schokkende en invloedrijke werken uit de Nederlandse oorlogsliteratuur. Wetenschappelijke beschrijving met persoonlijke observaties van de vervolging en de vernietiging van de Nederlandse Joden vanaf de eerste  nazi-Duitse maatregelen tegen hen tot aan de terugkeer van kleine groepjes in 1945.

Flaptekst: Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens massamoord, op nimmer gekende schaal, met voorbedachten rade en in koele bloede gepleegd. Het werden bekende woorden van een belangwekkend boek. Er is namelijk geen werk in de moderne Nederlandse geschiedenis dat zo'n indruk maakte als het in 1965 verschenen mammoetwerk van Jacques Presser. Het behelst dan ook een hartverscheurend onderwerp, de vervolging en verdelging van de Nederlandse joden in de tragische oorlogsjaren.


David Barnouw,
Geschiedenis van Nederland 1940-1945 : de canon van de Duitse bezetting

Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-592-4.
Beknopte geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij in vijftig korte hoofdstukken belangrijke gebeurtenissen en personen uit die periode de revue passeren.


Robert Jan Blom,Jong in oorlogsjaren : jongeren en het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog
Leiden : Witte Uitgeverij, 2012.
ISBN: 978-94-610-7108-8.


Juliëtte Eichholtz,Kind in de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2010.
ISBN: 978-90-284-2335-0.
In twintig thematisch en chronologisch geordende hoofdstukken zijn herinneringen gebundeld van Nederlandse mannen en vrouwen aan hun ervaringen als kind (2-15 jaar) in de oorlog.


Chris van der Heijden,Grijs verleden : Nederland en de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : Olympus, 2010. 10e dr. 1ste dr.: 2001.
ISBN: 978-90-254-3180-8.
 WAARSCHUWING: dit boek bevat onwaarheden en verdraaiingen 
Kritisch commentaar op Lou de Jongs standaardwerk Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, waarbij diens duidelijke tweedeling tussen 'goede' en 'foute' Nederlanders wordt genuanceerd.


L. de Jong,Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
Den Haag [etc.] : SDU Uitgeverij Koninginnegracht, 1995. 1e dr.: 1969-1991.
ISBN: 90-12-08220-X.
Het standaardwerk over de gebeurtenissen in het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, bestaande uit 14 delen in 29 banden die bijna 18.000 pagina's omvatten.

Annotatie: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog is het grote, monumentale werk over de geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog, bijna helemaal alleen geschreven door historicusLoe de Jong. De Jong was in de oorlog verslaggever bij Radio Oranje in Londen en na de oorlog directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Omvang en werktijd

Dit veertiendelige werk (met 29 banden), behandelt in de eerste twaalf delen uitvoerig en ruim gedocumenteerd de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden; ook de ontwikkelingen in Nederlands-Indië en Suriname en de Antillen komen daarbij aan bod. Deel dertien bevat een Verantwoording van De Jong, gevolgd door een overzicht van de tot op dat moment bekende onjuistheden met hun correcties plus het register, dat echter slechts uit topografische en persoonsnamen bestaat en zaaknamen ontbeert.

Deel veertien, getiteld 'Reacties', verscheen onder redactie van J.Th.M. Bank, C. Fasseur, A.F. Manning, E.H. Kossmann, A.H. Paape en I. Schöffer. De eindredactie was in handen van J.Th.M. Bank en P. Romijn. Tot op heden behoort deze serie tot de best-gedocumenteerde geschiedkundige werken die over de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen.


In 1955 kreeg De Jong van de minister van Onderwijs en Wetenschappen de opdracht een wetenschappelijk verantwoord gedetailleerd boekwerk te schrijven over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Geschat werd dat het karwei 15 jaar zou duren. Na jaren van voorbereiding kwam in 1969 het eerste deel uit. Op dat moment stond al wel vast dat 15 jaar een optimische schatting was geweest - De Jong dacht dat het minstens 25 jaar zou duren. Het laatste deel van de hand van De Jong (deel 13) kwam uit in 1988 en het slotdeel (deel 14) kwam van de pers in 1991.


Het werk verscheen in een wetenschappelijke editie, een publiekseditie (beide gebonden, harde kaft) en een pocketeditie (exact dezelfde indeling als de publiekseditie harde kaft).

De Jong zei achteraf dat de moed hem bij voorbaat al in de schoenen zou zijn gezonken als hij voorzien had hoe uitgebreid zijn werk zou worden.


Overzicht van de 14 delen

Volgens de aanvankelijke planning zou het werk uit zes of zeven delen bestaan. Al gauw bleek dat De Jong steeds meer ging schrijven, zodat een enkele band per deel niet meer voldoende was, en bovendien werden er meer delen gepland. Vanaf deel 4 verschenen de delen in twee banden - helften genaamd. Er kwamen twee delen 10, elk bestaande uit twee helften, en zelfs drie delen 11.

 • Deel 1 - Voorspel
 • Deel 2 - Neutraal
 • Deel 3 - Mei '40
 • Deel 4 - Mei '40 - maart '41 (2 banden)
 • Deel 5 - Maart '41 - juli '42 (2 banden)
 • Deel 6 - Juli '42 - mei '43 (2 banden)
 • Deel 7 - Mei '43 - juni '44 (2 banden)
 • Deel 8 - Gevangenen en gedeporteerden (2 banden)
 • Deel 9 - Londen (2 helften)
 • Deel 10a - Het laatste jaar (2 banden)
 • Deel 10b - Het laatste jaar (2 banden)
 • Deel 11a - Nederlands-Indië (2 banden)
 • Deel 11b - Nederlands-Indië (2 banden) - dit deel bevat onder meer de beschrijving van de grote Indische hongersnood tijdens de oorlog, oftewel de 'Indische holocaust'
 • Deel 11c - Nederlands-Indië
 • Deel 12 - Epiloog (2 banden)
 • Deel 13 - Bijlagen, registers
 • Deel 14 - Reacties (2 banden) (aanvankelijke titel Kritiek)

Madelon de Keizer en Marije Plomp (redactie),Een open zenuw : hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren
Amsterdam : Bert Bakker, 2010.
ISBN: 978-90-351-3368-6.
Historische essays van verschillende auteurs over de wijze waarop Nederlanders tegenwoordig aankijken tegen gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.

René Kok en Erik Somers,Het grote 40-45 boek
Zwolle : Waanders, 2011.
ISBN: 978-90-400-7746-3.
Ruim 400, vaak nooit eerder gepubliceerde foto's in kleur en zwart-wit over de Tweede Wereldoorlog, voorzien van uitvoerige bijschriften die de foto's in hun historische context plaatsen.


René Kok en Erik Somers (samenstelling),Nederland en de Tweede Wereldoorlog
Zwolle : Waanders, 2005. 2 banden (584, 598 p.)
ISBN: 90-400-9076-9.
Beschrijving in woord en beeld, aan de hand van 52 thema’s, van het dagelijks leven in Nederland tijdens de Duitse bezetting en de daaropvolgende bevrijding.


Ad van Liempt,De Oorlog : gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de NPS
Amsterdam : Balans, 2011. 3e dr. 1ste dr.: 2009.
ISBN: 978-94-6003-306-3.
Op de gelijknamige televisieserie gebaseerd overzicht van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië en van de gevolgen daarvan op korte en lange termijn.


Redactie Noordhoff Atlasproducties,De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland
Groningen : Noordhoff Atlasproducties, 2011.
ISBN: 978-90-01-12094-8.
In 14 hoofdstukken met meer dan 1.500 kaarten geeft de atlas de vaderlandse geschiedenis een ruimtelijke dimensie. Niet alleen politieke, sociaal-economische en religieuze thema's komen aan bod, maar ook historische cartografie, landschapsgeschiedenis en cultureel erfgoed. Aan de Tweede Wereldoorlog is het twaalfde hoofdstuk gewijd, de pagina’s 418-459.


Hans Renders, Lisa Kuitert en Ernst Bruinsma,Inktpatronen : de Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen
Amsterdam : De Bezige Bij, 2006.
ISBN: 90-234-1948-0.
Door verschillende auteurs geschreven bijdragen over de handelwijze van een aantal belangrijke literaire uitgevers in Nederland en Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Tomas Ross en Iona Hogenboom,De oorlog is nog lang niet voorbij : het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog
Utrecht : Bruna, 2011.
ISBN: 978-90-229-5959-6.
Verhalen over het dagelijks leven in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, geïllustreerd met historisch beeldmateriaal in kleur en zwart-wit en met recente foto's gemaakt door fotografe Iona Hogendoorn, dochter van de auteur.


Eric Slot,De vergeten geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : Bert Bakker, 2007.
ISBN: 978-90-351-3171-2.
Beschrijving van gebeurtenissen en personen in de oorlog die zijn vergeten of verkeerd opgeslagen in het collectieve geheugen of waarover men in de loop der jaren anders is gaan denken.


Dick Verkijk,Die slappe Nederlanders, of Viel het toch wel mee in 1940-1945?
Soesterberg : Aspekt, 2001.
ISBN: 90-5911-030-7.
Aan de hand van voorbeelden probeert de auteur aan te tonen dat de houding van de Nederlanders tijdens de oorlogsjaren veel kordater was dan veelal wordt aangenomen.


Jeroen Wielaert,Route '40-'45 : een reis langs het Nederlandse oorlogsverleden
Utrecht : LeV, 2009.
ISBN: 978-90-229-9668-3.
Een reis langs straten, huizen en landschappen in Nederland die bekende en vooral ook minder bekende verhalen vertellen over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog._________________________________________________________________________________


 Boekenlijst Non-fictie Specifiek 

Herman Amersfoort en Piet Kamphuis,Mei 1940 : de strijd op Nederlands grondgebied
Amsterdam : Boom, 2012. Herdr. 1ste dr.: 1990.
ISBN: 978-94-6105-702-0.
Reconstructie van de gebeurtenissen in de eerste oorlogsdagen, waarbij wordt gezocht naar een verklaring voor de snelle nederlaag van het Nederlandse leger.

Armando & Sleutelaar,De SS'ers : Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : De Bezige Bij, 2012. 6e dr. 1e dr.: 1967.
ISBN: 978-90-234-7472-2.
Acht interviews met voormalige Nederlandse SS’ers die vrijuit het woord voeren. Bij verschijnen van het boek in 1967 riep dat hele tegengestelde reacties op.

Jac.J. Baart,Rotterdam Oorlogshaven
Zutphen : Walburg Pers, 2010.
ISBN: 978-90-5730-673-0.
De geschiedenis van de haven van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen er volop werd gewerkt voor de Duitse Kriegsmarine en daarmee winst werd gemaakt.


David Barnouw,De hongerwinter
Hilversum : Verloren, 1999. (Verloren verleden ; 6).
ISBN: 90-6550-446-X.
Beschrijving, door een medewerker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, van de levensomstandigheden van Nederlanders gedurende het laatste oorlogsjaar .

Jan Blokker,
Achter de laatste brug : gevangen in het land tussen Arnhem en de Grebbelinie, 17 september 1944-5 mei 1945

Amsterdam [etc.] : Querido, 2012.
ISBN: 978-90-214-4239-6.
Verhalen over de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog in de Gelderse vallei, waar de bewoners gevangen zaten tussen de strijdende partijen.


Jan Blokker,Oorlog in je achtertuin : verhalen van de Grebbelinie
Zwolle : Waanders, 2008.
ISBN: 978-90-400-7671-8.
Interviews met ooggetuigen van de komst van Nederlandse soldaten, de inundatie van het land en het begin van de Tweede Wereldoorlog in de gebieden rond de Grebbelinie.


Jannie Boerema,Kinderen van de NSB
Leeuwarden : Noordboek, 2010.
ISBN: 978-90-330-0924-2.
Interviews met mensen van wie de levensloop werd bemoeilijkt doordat hun ouders in de Tweede Wereldoorlog in Drente lid waren van de NSB.


Jan Willem van Borselen,De Kriegsmarine in Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog
Rotterdam : Ad. Donker, 2011.
ISBN: 978-90-6100-649-7.
In de oorlog had de Kriegsmarine aan de Rotterdamse Waalhaven een vlootbasis waar boten uitvoeren om geallieerde konvooien aan te vallen en Duitse konvooien te beschermen.Martin Bossenbroek, Gerard Nijssen en Erik Willems,Oranje bitter : Nederland bevrijd!
Zwolle : Waanders, 2010.
ISBN: 978-90-400-7698-5.
Uitgave ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in De Verdieping van Nederland, bestaande uit een boek en een dvd die samen een beeld geven van de gebeurtenissen in Nederland vanaf de bevrijding van Maastricht op 14 september 1944 tot en met het weerzien met weggevoerde Nederlanders in Bergen op Zoom in juni 1945.


Carel Brendel,De Oranjes in de Tweede Wereldoorlog
Utrecht [etc.] : Kosmos, 2011.
ISBN: 978-90-215-4984-2.
Op archieven gebaseerde beschrijving van het dagelijks leven van de Koninklijke familie in oorlogstijd.


Jan Brokken,De vergelding : een dorp in tijden van oorlog
Amsterdam [etc.] : Atlas Contact, 2013.
ISBN: 978-90-450-2271-0.
Wie legde op 10 oktober 1944 in Rhoon, onder de rook van Rotterdam, een onder stroom staande elektriciteitsdraad over de weg, waardoor een Duitse soldaat werd gedood en er verschrikkelijke represailles volgden?


Bert Bukman,Anton : Mussert en de NSB: opkomst en ondergang van een populist
Amsterdam : Meulenhoff, 2013.
ISBN: 978-90-290-8862-6.
Vlot geschreven levensverhaal van Anton Mussert (1894-1946), aanvankelijk een talentvol ingenieur, maar die als partijleider van de NSB tijdens de bezetting onder druk van de nazi's steeds meer radicaliseerde.


Ingrid van der Chijs,Luchtmeisjes : verzet en collaboratie van twee stewardessen
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2012.
ISBN: 978-90-388-9434-8.
De levensverhalen van twee van de eerste Nederlandse stewardessen, van wie de een tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet ging en de ander zich aansloot bij de NSB en collaboreerde met de Duitse bezetters.


Jan G. Crum,Wat bewoog u? : gesprekken met mannen en vrouwen uit het verzet
Soesterberg : Aspekt, 2007.
ISBN: 978-90-5911-504-0.
Bundel met gesprekken met 25 oud-verzetsmensen die vertellen hoe zij bij het verzet betrokken raakten en wat hen destijds bewoog.


Wim van den Doel (redactie),Nederland in de twintigste eeuw
Amsterdam : Bert Bakker, 2005.
ISBN: 90-351-2856-7.
In dit vierde en laatste deel van Plaatsen van herinnering zijn over de Tweede Wereldoorlog in Nederland de volgende bijdragen opgenomen: ‘Rotterdam: Zadkines De Verwoeste Stad : het bombardement van 14 mei 1940’ door Wim van den Doel en ‘Den Haag: de Waalsdorpervlakte : verzet en repressie in de Tweede Wereldoorlog’ door Bart van der Boom.


Henk Eefting,Collaboratie, landverraad en heldendaden : kanttekeningen bij 'goed' en 'fout' in de Tweede Wereldoorlog
Soesterberg : Aspekt, 2011.
ISBN: 978-94-6153-045-5.
Kritische kanttekeningen bij de naoorlogse geschiedschrijving en de Bijzondere Rechtspleging in Nederland tijdens de jaren 1944-1952 tegen van collaboratie verdachte Nederlanders.Denise Frank,Cultuur onder vuur : het Tropeninstituut in oorlogstijd
Amsterdam : KIT Publishers, 2012.
ISBN: 978-94-602-2194-1.
Geschiedenis van het Koloniaal Instituut (het huidige Koninklijk Instituut voor de Tropen) in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen grote delen van het gebouw in gebruik genomen waren door de Duitse Ordnungspolizei.


Peter Frank,Is het dinsdag vandaag? : oorlogsherinneringen
Valkenburg aan de Geul : Lemmens, 2009.
ISBN: 978-90-77490-36-5.
Na meer dan zestig jaar blikt de auteur met humor en relativeringsvermogen maar ook indringend terug op de oorlogsjaren die hij als kind beleefde.


Gerard Groeneveld,Kriegsberichter : Nederlandse SS-oorlogsverslaggevers, 1941-1945
Nijmegen : Vantilt, 2004.
ISBN: 90-77503-09-9.
Onderzoek naar de ongeveer vijftig Nederlanders die in de oorlog als correspondent in Duitse dienst verslag deden van de gevechtshandelingen en de lotgevallen van de Nederlandse vrijwilligers die in Duitse krijgsdienst waren getreden en voornamelijk aan het oostfront streden.


Erik Hazelhoff Roelfzema,Het leven van de Soldaat van Oranje : de autobiografie van / Erik Hazelhoff Roelfzema
Houten : Het Spectrum, 2010. 10e dr. Vertaling van In Pursuit of Life (2000). Vertaling door de auteur zelf.
ISBN: 978-90-491-0428-3.
Het leven van de Nederlandse verzetsstrijder (1917-2007) voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.


Erik Hazelhoff Roelfzema,Soldaat van Oranje
Houten : Het Spectrum, 2010. 10e dr. 1e dr.: 1987. Voorwoord: Prins Bernhard.
ISBN: 978-90-491-0430-6.
Oorlogsherinneringen van de auteur die in 1940 bezet Nederland ontvluchtte, zich in Engeland inzette voor de bevrijding en adjudant was van koningin Wilhelmina.


Gerjan Heij,De bevrijding
Arnhem : Terra, 2010.
ISBN: 978-90-8989-149-5.
Een fotoboek met korte begeleidende teksten dat een impressie geeft van de gebeurtenissen voor en na de bevrijding, voornamelijk vanuit het perspectief van de Nederlandse burgers.


Chris van der Heijden,Dat nooit meer : de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
Amsterdam : Contact, 2001.
ISBN: 978-90-254-2094-9.

Onderzoek naar de herdenking en verwerking van het oorlogsverleden in Nederland, waarbij onder meer het aanvankelijke optimisme, de grote affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en fout, Anne Frank, Lou de Jong, Jacques Presser, de rol van de generatie van Mulisch en Hofland, Vietnam en Srebrenica aan de orde komen.Jaap Hofman,De collaborateur : een sociaal-psychologisch onderzoek naar misdadig gedrag in dienst van de Duitse bezetter
Soesterberg : Aspekt, 2011. 1ste dr.: 1981.
ISBN: 978-90-5911-433-3.
Studie waarin aan de hand van psychiatrische rapporten van zware politieke delinquenten uit de Tweede Wereldoorlog een beeld wordt geschetst van de sociologische en psychologische achtergrond van de collaborateur, de man of vrouw die aan Duitse kant stond.


Dienke Hondius,Oorlogslessen : onderwijs over de oorlog sinds 1945
Amsterdam : Bert Bakker, 2010.
ISBN: 978-90-351-3579-6.
Overzicht van de wijze waarop in het Nederlandse onderwijs aandacht werd en wordt gegeven aan de Tweede Wereldoorlog.


Jaap Hoogenboezem,H.J. Kruls : een politieke generaal
Amsterdam : Boom, 2010.
ISBN: 978-90-850664-1-5.
Biografie van de Nederlandse militair (1902-1975), die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Nederlandse regering in Londen werkzaam was en verantwoordelijk was voor de opbouw van het Militaire Gezag in Nederland na de bevrijding.


Jan Hopman, Zwijgen over de Euterpestraat : op het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in Amsterdam gingen in 1944 verraad en verzet hand in hand
Zoetermeer : Free Musketeers, 2012.
ISBN: 978-90-484-2569-3.
Het verhaal van een familie waarvan een broer en een zus van de moeder de kant van de Duitsers hadden gekozen en daarom na de oorlog niet meer welkom waren. Als later de waarheid aan het licht komt, blijken verraad en verzet anders dan gedacht hand in hand te zijn gegaan.


Richard Hoving,Het ‘foute’ kamp : de geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946)
Rotterdam : Donker, 2011.
ISBN: 978-90-6100-650-3.
Geschiedenis van interneringskamp Laan 1914 in Amersfoort waar na de Tweede Wereldoorlog onder meer landverraders, NSB-ers en Nederlandse SS-ers gevangen werden gehouden.


Martien J.G. de Jong,Van Merijntje Gijzen tot voorbij Hitler en Mussolini : 'goed' en 'fout' in de letteren
Soesterberg : Aspekt, 2007.
ISBN: 978-90-5911-586-6.
Opstellen over Nederlandse schrijvers voor, tijdens en na het fascisme en de Duitse bezetting, met bijzondere aandacht voor A.M. de Jong en over de zuivering onder schrijvers na de oorlog.

D. Kampman, Kritische beschouwingen over collaboratie : stereotypering van de NSB
Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2011.
ISBN: 978-90-232-4814-9.
Kritische analyse van de beeldvorming in historische studies over Nederlandse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.Corjo Jansen en Derk Venema,De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog : recht en rechtsbeoefening in de jaren 1930-1950
Amsterdam : Boom, 2011.
ISBN: 978-94-6105-664-1.
Onderzoek naar de rol van de Hoge Raad in de oorlog die niet alleen niet voorging in de strijd tegen het onrecht maar zelfs het principiële verzet van advocaten en andere juristen tegen de bezetter fnuikte.Ewoud Kieft, Oorlogsmythen : Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : De Bezige Bij, 2012.
ISBN: 978-90-234-7154-7.
Toetsing van het beeld dat Willem Frederik Hermans in zijn werk schetste van oorlog, collaboratie en verzet aan de werkelijkheid van toen.


Auke Kok,Oorlogsliefde
Amsterdam : De Bezige Bij, 2012. 3e dr. 1e dr.: 2010.
ISBN: 978-90-234-6759-5.
Het levensverhaal van Corrie den Held, die in 1944 trouwde met Anton van der Waals (1912-1950), Nederlands meest beruchte landverrader uit de Tweede Wereldoorlog.Auke Kok,De verrader : leven en dood van Anton van der Waals
Amsterdam : De Bezige Bij, 2013. 6e dr. 1e dr.: 1995.
  ISBN: 978-90-234-7469-2.
Verslag van het functioneren van de Duitse contraspionagedienst in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en van het gebruik dat daarbij werd gemaakt van de Nederlander Anton van der Waals.


Jan J.B. Kuipers,Hannelore : kind van een Duitse moeder in oorlogstijd, 1940-1947
Vlissingen : Uitgeverij denBoer/deRuiter , 2010.
ISBN: 978-90-79875-13-9.
Belevenissen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog van een meisje uit Zeeland, dochter van een Nederlandse vader en Duitse moeder.


Ad van Liempt e.a.,De jacht op her verzet : het meedogenloze optreden van Sicherheitsdienst en Nederlandse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : Balans, 2013.
ISBN: 978-94-6003-597-5.
In hun strijd tegen het verzet gingen de Sicherheitsdienst en de Nederlandse politie meedogenloos te werk. Executies, martelingen, brandstichting...: geen middel bleef ongebruikt.Ad van Liempt,Verzetshelden en moffenvrienden
Amsterdam : Balans, 2011.
ISBN: 978-94-6003-298-1.
Korte biografische schetsen van zes Nederlanders die tijdens de Duitse bezetting een bijzondere rol speelden, hetzij als redder of verzetsheld dan wel als verrader of collaborateur.


Hans van Mierlo,Het kind en ik
Amsterdam : De Bezige Bij, 2011.
ISBN: 978-90-234-6679-6.
Herinneringen van de D66-politicus (1931-2010) aan zijn jeugd in Breda, met name ook aan de Tweede Wereldoorlog.


John Nichol en Tony Rennell,Arnhem : de strijd om te overleven
Amsterdam : Boekerij, 2012. Vertaling van Arnhem : the Battle for Survival (2011). Vertaling: Gerrit-Jan van den Berg.
ISBN: 978-90-225-6282-6.
Het verhaal van de desastreus verlopen Operatie Market Garden in september 1944, beschreven vanuit de beleving van twee soldaten die eraan deelnamen.


Steffie van den Oord,Liefde in oorlogstijd
Amsterdam : Pandora, 2010. 5e dr. 1e dr.: 2004.
ISBN: 978-90-254-7111-8.
Interviews waarin ruim twintig mannen en vrouwen vertellen over het vinden of verliezen van hun grote liefde tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Cas Oorthuys,Het laatste jaar, 1944-45
Amsterdam : Contact, 2009.
ISBN: 978-90-254-3050-4.
Fotoboek met 102 zwart-witfoto’s die een beeld geven van het leven in Amsterdam in het laatste oorlogsjaar.


Tessel Pollmann,Mussert & Co : de NSB-Leider en zijn volgelingen
Amsterdam : Boom, 2012.
ISBN: 978-94-6105-547-7.
Studie waarin het beeld van Anton Mussert wordt bijgesteld, niet een burgerman die in verkeerd vaarwater terechtkwam maar een gewiekste fanaticus die als oprichter en leider van de NSB met zijn Duits-antisemitische programma ook nog zichzelf en zijn medestanders verrijkte.


Bart M. Rijnhout,In dienst van hun naaste : pilotenhulp in de Tweede Wereldoorlog
Emmen : Violaero, 2012.
ISBN: 978-90-861613-9-3.
Beschrijving van de lotgevallen van boven Nederland neergeschoten Amerikaanse oorlogsvliegers en van de wijze waarop zij door verzetsmensen werden geholpen.


Jan Willem Regenhardt,In de schaduw van de Dom : overleven in de stad van de NSB
Amsterdam : Lubberhuizen, 2002.
ISBN: 90-76314-92-6.
Aan de hand van de liefdesgeschiedenis tussen de joodse Bernard Snatrager en de niet-joodse Willemien Temming wordt de oorlogsgeschiedenis van Utrecht duidelijk gemaakt.


Gé Reinders,Het zakdoekje : een zoektocht naar het verzetsverleden van mijn moeder
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2010.
ISBN: 978-90-388-9357-0.
Aan de hand van een in kamp Vught geborduurd zakdoekje begint de Limburgse zanger Gé Reinders een speurtocht naar wat zijn moeder heeft meegemaakt nadat ze in 1944 door de nazi’s was opgepakt.


Hans Renders,Gevaarlijk drukwerk : een vrije uitgeverij in oorlogstijd
Amsterdam : De Bezige Bij, 2004>
ISBN: 978-90-234-1430-8.
Documentatie in woord en beeld over de ruim zeventig illegale uitgaven van De Bezige Bij in de Tweede Wereldoorlog.


Ebbe Rost van Tonningen,In niemandsland : de vader verloren, de moeder verstoten
Amsterdam : Balans, 2011.
ISBN: 978-94-6003-300-1.
Levensverhaal en familiegeschiedenis van de Nederlandse ondernemer, die opgroeide als de zoon van twee beruchte NSB'ers en zich trachtte te ontworstelen aan het foute verleden van zijn ouders.


Marcel Rözer, Zo vader : een keuze voor de Waffen-SS die generaties lang nadreunt
Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2013.
ISBN: 978-90-388-9660-1.
Met de Achterhoek als decor beschrijft journalist Marcel Rözer de geschiedenis van zijn familie die fout was in de oorlog, een geschiedenis die angstvallig voor hem verborgen was gehouden en die hij onbewust ook liever niet had geweten.


Cornelis Ryan,Een brug te ver : operatie 'Market Garden' september 1944
Hilversum : Just Publishers, 2009. Vertaling van A Bridge too Far. Vertaling: T. Stam.
ISBN: 978-90-897512-1-8.
http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=673959 Reconstructie, op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en honderden interviews, van Operation Market Garden in september 1944, de grootste luchtlandingsactie uit de militaire geschiedenis.


Hans Sakkers,Enigma en de strijd om de Westerschelde : het falen van de geallieerde opmars in september 1944
Soesterberg : Aspekt, 2011.
ISBN: 978-94-615-3001-1.
Het kraken van de codeermachine, de Enigma, van de Duitse strijdkrachten en de invloed hiervan op de geallieerde operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Inger Schaap,Sluipmoordenaars : de Silbertanne-moorden in Nederland, 1943-1944
Hilversum : Just Piblishers, 2010.
ISBN: 978-90-897513-6-2.
Analyse aan de hand van archiefonderzoek en interviews met nabestaanden van de reeks mysterieuze sluipmoorden tijdens de Tweede Wereldoorlog, die aan zeker 45 mensen het leven kostte.


Peter Schumacher,Voor het vaderland weg : Nederlandse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : Van Gennep, 2007.
ISBN: 978-90-5515-839-3.
Veel geëmigreerde Nederlanders gaven geen gehoor aan de oproep van de Nederlandse regering in ballingschap die in augustus 1940 de dienstplicht afkondigde voor buiten Nederland wonende Nederlandse mannen, geboren tussen begin 1904 en begin 1921, met uitzondering van Nederlanders in de bezette gebieden en de koloniën.


Rik Sentrop,Officier van Oranje : het bewogen leven van Jan Wynekes
Zutphen : Walburg Pers, 2011.
ISBN: 978-90-5730-755-3.
Het levensverhaal van een verzetsstrijder en Engelandvaarder, die na de Tweede Wereldoorlog kolonel bij de Landmacht werd en op latere leeftijd koos voor een carrière als arts.


Otto Sinke,De Delftse weg : de Technische Hogeschool Delft tijdens de bezetting
Amsterdam : Boom, 2012.
ISBN: 978-94-6105-224-7.
De maatregelen van de bezetters om het beleid van de Technische Hogeschool Delft te beïnvloeden en de reactie daarop van de Delftse docenten en studenten.


Otto Sinke,Verzet vanuit de verte : de behoedzame koers van Radio Oranje
Amsterdam : Augustus, 2009.
ISBN: 978-90-457-0257-5.
Studie naar de rol en invloed van radio Oranje, de zender die tijdens de oorlog vanuit Londen uitzendingen verzorgde om de mensen in bezet Nederland te informeren en motiveren.


Robin te Slaa & Edwin Klijn,De NSB : ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistsiche Beweging 1931-1935
Amsterdam : Boom. 2009.
ISBN: 978-90-850681-3-6.
Systematische beschrijving, op basis van alle beschikbare archieven, van de ontstaansgeschiedenis van de NSB die gaandeweg steeds meer nazistische trekjes kreeg.


Kees Slager,Verjaagd door vuur en water : evacuatie- en vluchtelingenverhalen van Zeeuwen
Vlissingen : Den Boer / De Ruiter, 2013.
ISBN: 978-90-79875-46-7.
Tienduizenden Zeeuwen werden in de Tweede Wereldoorlog van huis en haard verdreven, vanwege bombardementen en beschietingen of omdat hun dorpen en eilanden onder water werden gezet. Honderdvijftig van hen, allen burgers, halen herinneringen op aan die tijd. Andere verhalen zijn opgediept uit dagboeken en brieven.Harm Peter Smilde en Rien Rouw,Die oorlog : opgroeien in bezettingstijd
Amsterdam : Scrivare, 2010.
ISBN: 978-90-8850-062-6.
Zeventien interviews met bekende of prominente Nederlanders over hun herinneringen als kind in de Tweede Wereldoorlog.


Bianca Stigter,De bezette stad : plattegrond van Amsterdam, 1940-1945
Amsterdam : Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005.
ISBN: 90-253-4988-9.
Overzicht van honderden adressen in Amsterdam die op de een of andere manier een rol speelden tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Kees Tetteroo,Mijn dagboek : oorlogskroniek van Kees Tetteroo, 1936-1945
Zaltbommel : Aprilis, 2007. 2e dr. 1e dr.: 2007.
ISBN: 978-90-5994-184-7.
Kroniek van het dagelijks leven tijdens de bezetting door een veeverloskundige in Schipluiden, Delft en omgeving dat door de tekst en de toegevoegde documenten een waardevol oorlogsdocument is.


R.E. Urquhart en Wilfred Greatorex,
Generaal van Arnhem

Amsterdam : Boekerij, 2012. Vertaling van Arnhem (1958). Vertaling: Gerrit-Jan van den Berg.
ISBN: 978-90-225-6283-3.
Beschrijving van de gevechten rond Arnhem in september 1944 en de rol van de Nederlandse burgers daarbij door de generaal die leiding gaf aan deze mislukte operatie.Emerson Vermaat,Anton Mussert en zijn conflict met de SS
Soesterberg : Aspekt, 2011.
ISBN: 978-94-615-3021-9.
Historisch overzicht van de opstelling van Anton Mussert (1894-1946), leider van de Nationaal-Socialistische Beweging, tegenover de Duitse bezetter tijdens de oorlog.


Fifi Visser (tekst) en Gijs Haak (foto’s),Fietsen langs sporen van de oorlog in Zeeland
Vlissingen : Uitgeverij denBoer/deRuiter, 2011.
ISBN: 978-90-79875-28-3.
Veertien fietsroutes langs sporen en monumenten van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland.


Annet Werkhoven,De Grebbelinie : van onder tot boven
Barneveld : Regioboek/BDU Boeken, 2011.
ISBN: 978-90-79875-28-3.
Geschiedenis van de Grebbelinie op de grens van Utrecht en Gelderland, met verhalen van mensen uit de omgeving die de Tweede Wereldoorlog als kind hebben meegemaakt.


Hanneke Wijgh,Het Kaïnsteken : mijn eigen kleine oorlog
Amsterdam : Mets & Schilt, 2004.
ISBN: 90-5330-406-1.
Zoektocht van een oud-redactrice van dagblad Trouw naar haar familieverleden nadat ze heeft ontdekt dat haar vader een Nederlandse Waffen-SS'er was en dat ook andere familieleden ‘fout’ waren in de oorlog.


Jolande Withuis,Weest manlijk, zijt sterk : Pim Boellaard (1903-2001), het leven van een verzetsheld
Amsterdam : De Bezige Bij, 2011. 8e dr. 1e dr.: 2008.
ISBN: 978-90-234-5942-2.
In de manier waarop hij de jaren in de zwaarste concentratiekampen doorstond en daar zijn medegevangenen met hulp en bemoediging bijstond, was Pim Boellaard een verzetsheld. Ook na de oorlog bleef hij een steun voor voormalige verzetsstrijders.

Nekroond met Grote geschidenisprijs 2009


Johanna Wycoff-de Wilde,Dansen in schuilkelders : mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog
Nijmegen : QV Uitgeverij, 2012. Vertaling van Dancing in Bomb Shelters : My Diary of Holland in World War II (2010). Vertaling: Ingrid van Hoorn.
ISBN: 978-90-809740-0-5.
Dagboeken van een tienermeisje uit Nijmegen, lid van een gezin van twaalf kinderen, over het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.


Nanda van der Zee,Om erger te voorkomen
Soesterberg : Aspekt, 2011. 8e dr. 1ste dr.: 1997.
ISBN: 978-90-5911-465-4.
De auteur zoekt een antwoord op de vraag waarom in de oorlog zoveel joden uit Nederland zijn omgebracht in de concentratiekampen en houdt de elites verantwoordelijk die het niet zozeer ‘niet wisten’ als wel het niet wilden weten._________________________________________________________________________________Romans en verhalen


Laurens Abbink Spaink en Erik Brus (bewerking en redactie),Zwartboek
Amsterdam : Podium, 2006.
ISBN: 978-90-5759-028-3.
Op het filmscenario van Gerard Soeteman en Paul Verhoeven gebaseerd verhaal over een jonge joodse vrouw die aan het eind van de oorlog betrokken raakt bij het Nederlandse verzet. Als ze de opdracht krijgt een Duitse officier te verleiden, ontdekt ze dat goed en fout in een oorlog dicht bij elkaar liggen.

Bernlef,Een jongensoorlog
Amsterdam : Singel Pockets, 2007. 4e dr. 1ste dr.: 1997.
ISBN: 978-90-413-0047-8.
Een twaalfjarige Amsterdamse jongen, die de laatste maanden van de oorlog op een boerderij doorbrengt, vormt zich uit de slechts half begrepen gebeurtenissen om hem heen een beeld van de oorlog en de wereld van de volwassenen.

Conny Braam,Het schandaal
Amsterdam : Augustus, 2006. 6e dr. 1ste dr.: 2004.
ISBN: 978-90-457-0039-7.
Een jonge vrouw die in de Tweede Wereldoorlog drieënhalf jaar verzetswerk in het Kennemerland heeft gedaan, kan niet accepteren dat de idealen waarvoor ze streed, worden verkwanseld.

Jan Cremer,De Hunnen
Amsterdam : De Bezige Bij, 2010. Herdr. 1e dr. in 3 delen: 1983. Bevat: Dl. 1: Oorlog. - Dl. 2: Bevrijding. - Dl. 3: Vrede.
ISBN: 978-90-234-6013-8.
Autobiografische trilogie over de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog in bezet Enschede en het lot van zijn Hongaarse moeder in deze vijandige omgeving.

Rudi van Dantzig,Voor een verloren soldaat
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2008. 16e dr. 1e dr.: 1968.
ISBN: 978-90-471-0063-8.
Autobiografisch relaas van het verblijf in de Tweede Wereldoorlog van een Amsterdams jongetje bij een Fries gastgezin en van diens (homo-)seksuele inwijding door een Canadese soldaat.

Nico Dros,Oorlogsparadijs
Amsterdam : Van Oorschot, 2012.
ISBN: 978-90-282-4220-3.
In 1962 krijgt een chirurg een brief van een vrouw uit Texel die hem doet terugkeren naar het eiland, waar hij in de oorlog onder een schuilnaam werkte in het noodhospitaal en getuige was van de gruwelijke gebeurtenissen die volgden op de opstand van een daar gelegerd Georgisch bataljon.

Inez van Dullemen,Heldendroom
Amsterdam : De Bezige Bij, 2008. 1e dr.: 2007.
ISBN:978-90-234-2934-0.
In de sterfkamer van haar broer vindt een vrouw een koffer vol nazistische propaganda uit zijn tienerjaren, die haar herinnert aan zijn fascinatie voor het nazisme, de Jeugdstorm en het Duitse oostfront die het gezin in tweeën spleet.

Maarten ’t Hart,De nakomer
Amsterdam : Singel Pockets, 2008. 8e dr. 1e dr.: 1996.
ISBN: 978-90-413-3154-0.
Een hoogbejaarde man wordt ervan beschuldigd dat hij in de Tweede Wereldoorlog een koerierster van het verzet heeft verraden.

Willem Frederik Hermans,De donkere kamer van Damokles
Amsterdam : Stichting CPNB, 2012. 44e dr. 1ste dr.: 1958.
ISBN: 978-90-5965-179-1.
Een sigarenhandelaar uit Voorschoten die tijdens de Duitse bezetting denkt opdrachten uit te voeren van een verzetsman op wie hij sprekend lijkt, wordt na de bevrijding aangezien voor een fantast en verrader.

Willem Frederik Hermans,De tranen der acacia’s
Amsterdam : Van Oorschot, 2011. 31e dr. 1e dr.: 1949.
ISBN: 978-90-282-4236-4.
Een egocentrische en cynische jongeman twijfelt aan de motieven van eigen en andermans daden gedurende de Tweede Wereldoorlog.

Ate de Jong, samen met Marieke Groen,Het bombardement
Amsterdam : Thomas Rap, 2012.
ISBN: 978-94-004-0214-0.
Met zijn kleindochter keert een man terug naar Rotterdam, waar hij opnieuw zijn jonge jaren beleeft en een onmogelijke liefde die zich voltrok tegen de achtergrond van het verwoestende bombardement op 14 mei 1940.

Dirk Ayelt Kooiman,Montyn
Amsterdam : Muntinga Pockets, 2008. Herdr. 1e dr.: 1982.
ISBN: 978-90-417-0752-9.
Biografisch relaas van de Nederlandse beeldende kunstenaar, waarin zijn oorlogservaringen centraal staan.

Gerrit Kouwenaar,Ik was geen soldaat
[Breda etc.] : Wegener Dagbladen, 2004. 1e dr.: 1951. (Winnaars Collectie ; 9).
ISBN: 978-2-87427-208-0.
Een voormalige verzetsman probeert na de Tweede Wereldoorlog zijn schuldgevoelens op afstand te houden.

Lisette Lewin,Een hart van prikkeldraad
Amsterdam : Singel Pockets, 2006. 16e dr. 1ste dr.: 1992.
ISBN: 90-413-5057-8.
Het leven van een ‘moffenhoer’, een vrouw die zowel tijdens als na de Tweede Wereldoorlog volkomen gewetenloos seksuele bevrediging najaagt.

Tessa de Loo,De tweeling
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2009. 71e dr. 1ste dr.: 1993.
ISBN: 978-90-295-7184-5.
De oorlog blijft een wig drijven tussen twee bejaarde tweelingzussen, een Nederlandse en een Duitse, die in hun jeugd gescheiden werden en elkaar na vele jaren per toeval ontmoeten in een kuuroord. Bijgeleverd op dvd is de verfilming van Ben Sombogaart uit 2002.

Harry Mulisch,De aanslag
Amsterdam : De Bezige Bij, 2010. 54e dr. 1e dr.: 1982.
ISBN: 978-90-234-6634-5.
In deze ‘geschiedenis van een voorval’, zoals de ondertitel van de roman luidt, wordt een man die als jongen in de Tweede Wereldoorlog door een misverstand zijn familie verloor, op verschillende momenten in zijn leven met de schuldvraag geconfronteerd.

Hans Münstermann,Het gelukkige jaar 1940
Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2007. 4e dr. 1ste dr.: 2000.
ISBN: 978-90-468-0281-6.
Het huwelijk van een Nederlands meisje met een Duitse man op 10 mei 1940 heeft een bizar verloop door de inval van de Duitsers in Nederland diezelfde dag.

J.W. Ooms,De val van de vesting
Apeldoorn : De Banier, 2011. 4e dr. 1e dr.: 1954.
ISBN: 978-90-336-3110-8.
In de Tweede Wereldoorlog stelt een tot dan ontoegankelijk boerengezin in de Alblasserwaard hun hoeve open voor onderduikers en daarmee voor God.

Ton van Reen,Concert voor de Führer
Breda : De Geus, 2005.
ISBN: 90-445-0602-1.
In hel ultieme moment dat een muzikale Duitse soldaat van Nederlandse komaf in Grave achterblijft in het niemandsland tussen de geallieerden en de terugtrekkende Duitsers, ontvouwt zich zijn levensgeschiedenis.

Tomas Ross,King Kong : het verraad van Arnhem
Amsterdam : Cargo, 2007. 4e dr. 1e dr.: 2006.
ISBN: 978-90-234-2573-1.
Derde, afzonderlijk te lezen deel van de trilogie Voor koningin en Vaderland, waarin de dubbelspion Christiaan Lindemans, alias King Kong, ervan wordt verdacht de geheime geallieerde operatie Market Garden (1944) aan de Duitsers te hebben verraden. De eerste delen van de trilogie zijn De dubbelganger en De anjercode.

Jan Siebelink,Oscar
Amsterdam : De Bezige Bij, 2012.
ISBN: 978-90-234-6734-2.
Op een ware gebeurtenis gebaseerd verhaal over twee bevriende jonge officieren worden na de capitulatie van 15 mei 1940 op een geheime missie via Zeeland naar Duinkerken gestuurd; sluimerende, onderhuidse spanningen komen bloot te liggen.

Arthur Umbgrove,Midden op de weg, zo hard mogelijk
Amsterdam : Contact, 2007. 5e dr. 1e dr.: 2006.
ISBN: 978-90-254-2578-4.
In deze mix van fictie, documentaire, briefroman en (auto)biografie ontdekt de auteur aan de hand van op een zolder gevonden brieven en documenten dat zijn grootvader een grote rol in het verzet heeft gespeeld en probeert hij zich aan hem te spiegelen.

Alex Verburg,Dwalingen
Amsterdam : De Arbeiderspers, 2009.
ISBN: 978-90-295-6777-0.
Een 17-jarig dorpsmeisje uit een streng christelijk milieu wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog verliefd op een jonge Duitser die door de Arbeidsdienst naar Nederland is gestuurd.

S. Vestdijk,Pastorale 1943 : roman uit de tijd van de Duitse overheersing
Amsterdam : De Bezige Bij, 2007.
ISBN: 978-90-234-2221-1.
Een leraar, lid van een ondergrondse verzetsbeweging, wordt met verschillende facetten van de oorlog geconfronteerd.

Anne de Vries,De levensroman van Johannes Post
Kampen : Kok Omniboek, 2007. 13e dr. 1e dr.: 1948.
ISBN: 978-90-5977-307-3.
Historisch gedocumenteerd verhaal over het leven van een van de grootste leiders van het Nederlandse verzet die door verraad bij een overval op het Huis van Bewaring in Amsterdam, samen met twaalf leden van zijn knokploeg, werd gegrepen door de SS.

Theun de Vries,Het meisje met het rode haar : roman uit de jaren 1942-1945
Amsterdam : Querido, 2005. 18e dr. 1e dr.: 1956.
ISBN: 90-214-8533-8.
De heldhaftige, door een sterke antifascistische bezieling ingegeven strijd in het verzet van de Haarlemse studente in de rechten Jannetje Johanna Schaft (1920-1945).

Jan Wolkers,Kort Amerikaans
Amsterdam: Meulenhoff, 2007. 51e dr. 1e dr.: 1962.
ISBN: 978-90-290-8051-4.
Een door een litteken geschonden jongen van negentien tracht zich tijdens de Duitse bezetting te ontworstelen aan zijn seksuele remmingen en christelijke opvoeding.


___________________________________________________________________

Poëzie  


  Jan Campert,Het onontkoombaar lied : gedichten van Jan Campert uit de periode 1933-1942
Amsterdam : De bezige, 1985.
ISBN: 90-234-4628-3.
Bundeling van de gedichten uit de periode 1933-1942 van Jan Campert, de auteur van 'De Achttien Dooden'. Aangevuld met een herdenkingsvers van Remco Campert.

Sipke van der Land (samensteller),De mooiste gedichten over verzet en bevrijding
Kampen : Kok, 21994.
ISBN: 90-242-2387-3.
Bloemlezing van Nederlandstalige gedichten over de Tweede Wereldoorlog, waarvan vele oorspronkelijk waren opgenomen in illegale uitgaven.

  M.G. Schenk en H.M. Mos (redactie),Geuzenliedboek 1940-1945
Amsterdam : Buijten & Schipperheijn Motief, 2005. 3e dr. 1e dr.: 1945.
ISBN: 90-5881-198-0.
Facsimile-uitgave van het Geuzenliedboek, zoals dat onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog verscheen: een integrale editie van vier in de oorlog anoniem gepubliceerde bundels gedichten, verzen en ‘berijmde propaganda’. De editie uit 1975 is opgenomen in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en daar te lezen onder deze link.

Leo Vroman,Alle malen zal ik wenen : een keuze uit de gedichten
Amsterdam : Maarten Muntinga, 2007. (Rainbow Essentials).
ISBN: 978-90-417-4049-6.
Keuze uit de gedichten van Leo Vroman, waarvan de titel is ontleend aan het bekende gedicht ‘Vrede’.
CD’s


Herman Amersfoort e.a,De Tweede Wereldoorlog in Nederland
Diemen : Veen Magazines, 2012. (6 cd’s, ca. 440 min.)
ISBN: 978-90-857103-0-1.
Op elk van deze zes cd’s geeft een historicus een hoorcollege over een specifiek aspect van de Tweede Wereldoorlog in Nederland: Herman Amersfoort over de Duitse inval in 1940, Peter Romijn over het bestuur tijdens de bezetting, Hein Klemann over de economie in oorlogstijd, Johannes Houwink ten Cate over de Jodenvervolging, Marjan Schwegman over het verzet en Hans Blom over de bevrijding en 'de oorlog na de oorlog'.

Audrey van der Jagt,Wij waren achttien in getal : hoorspel over de eerste verzetsgroep in de Tweede Wereldoorlog: De Geuzen
Rumpt : Stichting Hoorspel Nú, 2012. (1 cd, ca. 64 min.)
Hoorspel in drie delen over De Geuzen, de eerste verzetsgroep in de oorlog, door Jan Campert vereeuwigd in het gedicht 'De achttien doden': het ontstaan (mei 1940), het verraad (november 1940) en het proces (februari 1941). Met historische geluidsfragmenten.DVD’s


De bevrijding
Etten Leur : TDM, 2010. (1 dvd, 110 min.)
Acht korte films geven een beeld van Nederland tijdens en kort na de bevrijding en van de wederopbouw en één film van meer dan een uur van de gebeurtenissen in de oorlog zelf.

Hans van den Berg,Oorlog in Amsterdam
Etten Leur : TDM, 2011. (1 dvd, 95 min.)
Zwart-witbeelden van Amsterdam, van de prachtige stad van net voor de Tweede Wereldoorlog tot het in puin en ellende achtergelaten Amsterdam van na de oorlog.

Hans van den Berg en Jan Sluiter,Beeld van Nederland : oorlog en vrede : 1940-1945 / Het verlies van Nederlands Indië en Nieuw Guinea / De Koreaanse oorlog / De val van Srebrenica / Irak, Uruzgan en eerdere missies
Naarden : Strengholt Multimedia, 2009. (5 dvd’s, ca. 540 min.)
Box met vijf dvd's over de oorlogen en vredesmissies vanaf 1940 waarbij Nederland was betrokken, waaronder de Tweede Wereldoorlog en de val van Srebrenica.

Matthijs Cats (regie en samenstelling),De oorlog van dichtbij : onbekende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog
[Hilversum] : Tijdsbeeld Media, 2012. 2 dvd's (150 min.)
Dubbel-DVD met bijzondere afleveringen van de televisieserie Andere Tijden, met beelden die veelal onbekende maar des te intrigerender verhalen vertellen over de Tweede Wereldoorlog.

Tonko Dop,De verloren overwinning
[Apeldoorn] : Source 1 Media, 2012. (Die vijf dagen in mei 1940). (1 dvd, 50 min.)
Persoonlijke herinneringen aan en archiefbeelden over de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog rond Den Haag, waar het slecht bewapende Nederlandse leger een luchtaanval wist te overleven, waardoor Koningin Wilhelmina uit handen van de vijand kon blijven.

Hans Heijnen,Daar komen de buren
[Apeldoorn] : Source 1 Media, 2012. (Die vijf dagen in mei 1940) (1 dvd, 56 min.)
Persoonlijke herinneringen aan en archiefbeelden over de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in Zuid-Limburg, waar de invallers sterk in overtal waren.

Heddy Honigmann,Herinneringen aan vuur
[Apeldoorn] : Source 1 Media, 2012. (Die vijf dagen in mei 1940). (1 dvd, 52 min.)
Persoonlijke herinneringen aan en archiefbeelden over de strijd in Rotterdam tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog. Centraal staat het bombardement dat op 14 mei 1940 een groot deel van het centrum verwoestte.

Lou de Jong (samenstelling),De bezetting : het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog
[S.l.] : Video/FilmExpres, 2007. (6 dvd’s, ca. 21 uur)
Videoversie van 21-delige serie die door Jou de Jong op basis van zijn meerdelige standaardwerk werd samengesteld en die tussen 1960 en 1965 en 1989 en 1992 werd uitgezonden.

Ad van Liempt (eindredactie)De oorlog
[Hilversum] : Just Entertainment, 2009. (5 dvd's, 450 min.)
Videoversie van de negendelige televisieserie van de NPS, onder eindredactie van Ad van Liempt, op basis van nieuwe historische inzichten en met nieuw beeldmateriaal.

Nederland bevrijd
Apeldoorn : Source 1 Media, 2011. (2 dvd's, ca. 120 min.)
Originele zwart-witbeelden van Nederland in de jaren 1944-1945 rond thema's als Nederland in de Tweede Wereldoorlog, het jaar van de bevrijding, bevrijders en collaborateurs.

Nederland in de Tweede Wereldoorlog
Naarden : Strengholt Multimedia, 2011. 9 DVD's (ca. 630 min.)
Negendelige dvd-serie die laat zien welke invloed de Tweede Wereldoorlog had op verschillende steden in Nederland.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (samenstelling),Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog
[Etten-Leur] : TDM, 2012. 2 dvd-video's (270 min.)
Historische filmbeelden uit de collectie van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over Nederlands-Indië in de jaren 1942-1945, de jaren van de Japanse bezetting.

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (samenstelling),Het Polygoon journaal in de Tweede Wereldoorlog
[Etten-Leur] : TDM, 2012.(3 dvd's , 6 uur, 15 min.)
Selectie uit de Polygoon-bioscoopjournaals uit de oorlogsjaren mei 1940 tot en met mei 1945.

Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (samenstelling),Verzet in de Tweede Wereldoorlog
[Hilversum] : Tijdsbeeld Media, 2012. (2 dvd's, 140 min.)
Drieluik over het verzet in Nederland, gemaakt door het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, aangevuld met originele filmbeelden.

Hans Pool,Helden zonder glorie
[Apeldoorn] : Source 1 Media, 2012. (Die vijf dagen in mei 1940). (1 dvd, 52 min.)
Persoonlijke herinneringen aan en archiefbeelden over de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog op de Grebbeberg, waar tweeduizend Nederlandse soldaten weerstand boden aan meer dan twintigduizend Duitsers.

Eric Slot,Nederland in de Tweede Wereldoorlog
Amsterdam : Tijdsbeeld Media, 2012.
Box met het boek De vergeten geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog van Eric Slot en met zes dvd’s met unieke verhalen en beelden van Nederland tijdens de oorlog.

Thom Verheul,De waarheid van Wons
[Apeldoorn] : Source 1 Media, 2012. (Die vijf dagen in mei 1940). (1 dvd, 52 min.)
Persoonlijke herinneringen aan en archiefbeelden over de strijd tegen de Duitsers in de eerste vijf dagen van de Tweede Wereldoorlog in Friesland, waar in het plaatsje Wons dapper weerstand werd geboden tegen de invallers.

Naar de overzichtspagina

FAQ
Denk aan de vragen die uw klanten het meeste stellen en schrijf deze hier samen met de antwoorden.
 1. Wat is een FAQ?
 2. Waarom zou ik een FAQ-pagina op mijn website moeten opnemen?
 3. Welk soort vragen moet ik hier zetten?
 4. Hoezo dit en dat?
 5. En ton?
 6. En dfan?
 7. En hoeze?
 8. En als ik meer dan 10 vragen heb?
 9. Wat moet ik NIET op deze pagina opnemen?
 10. Hoe moet ik de tekst op de pagina opmaken?A: FAQ is een acroniem van 'frequently asked questions' ofwel veelgestelde vragen.


A: Veelgestelde vragen zijn een gebruikersvriendelijke manier om informatie te presenteren aan klanten zodat zij de informatie snel kunnen opzoeken. Ze kunnen ook het aantal serviceoproepen en e-mails helpen verminderen.
A: Maak een lijst met de tien vragen die het vaakst over uw bedrijf, services of producten worden gesteld. Dit is een goed begin.

A: Deel de vragen op in secties op onderwerp en geef elke sectie een subkop, zoals Verkoop, Producten of Services.
A: U hoeft geen informatie zoals de contactgegevens van uw bedrijf op te nemen, omdat u deze gemakkelijk op de pagina Contact met ons opnemen kunt vinden. U kunt echter een vraag als 'Wat is de gemakkelijkste manier om contact met u op te nemen?' toevoegen.

A: Het is een goed idee om voor de vragen een andere opmaak te gebruiken, bijvoorbeeld vet, zodat ze gemakkelijk van de antwoorden zijn te onderscheiden.