Skip to main content

...............................................................................................................

.......................................................
NIEUWS WO2
ACHTERGRONDEN
Achtergronden 2014
Achtergronden 2013
Achtergronden 2012
Achtergronden 2011
Aanslagen op Hitler
10 vragen over de oorlog
Boekenlijst WO2
Boere: Aken-blog
Churchill
Curaçaose stakers 1942
D-day 2014
Dossier Vorden 2013
Dossier Wulff en Gauck
Gauck niet-Faber wel
Euthanasie
Februaristaking
Gauck PERS
Geschiedvervalsing
Grijs verleden
Herzberg-lezing
Hilversum oorlog
Koninkrijk - De Jong
Market Garden 2014
Mein Kampf h1
Mein Kampf h2
Mgr Lampert: onthoofd
Rode Kruis
Roofkunst
Roofkunst links
Troostmeisjes
Verliezen WO2 per land
WO1 - De machine
Colofon
70 jaar bevrijding
Onderduyik
Churchill pers
BEZETTING NL
CURIOSA VAN DE OORLOG
DOSSIER KLAAS FABER
DOSSIER MARKTPLAATS
FOTO'S
JODENVERVOLGING
LANDOORLOG
LUCHTOORLOG
OORLOGSDAGBOEK
OVERZICHT WO2
VANDAAG GEBEURD
ZEEOORLOG
Memobord gastenboek
Indie-45-50
marktplaats-fotos
Leestafel
marai
INDEPERS
  

  A  K  E  N  
  B  L  O  G  

 
Blog over het laatste proces ooit tegen een Nederlandse

oorlogsmisdadiger, Heinrich Boere, in Aken

 

door Arthur Graaff

Dit is het blog over het proces tegen de Nederlandse ex-SS-er Heinrich Boere. Hij staat terecht wegens drie moorden, die hij tijdens de oorlog in Nederland begaan heeft. Hij heeft die feiten de laatste jaren in het openbaar toegegeven. Zie ook de pagina Oorlogsmisdaden.


Het zal waarschijnlijk het allerlaatste proces van deze soort tegen een Nederlander (of ex-Nederlander) zijn, omdat alleen Klaas carel Faber nog leeft, maar net als Boere ver in de 80 is.
D i n s d a g  2 3  m a a r t   2 0 1 0

 

De rechtbank veroordeelt Boere tot levenslang.

Hij gaat in hoger beroep, waardoor hij vrij blijft.

 

Het is mooi geweest. Het was ook heel leerzaam om een ander rechtssysteem in werking te zien. Bevredigend is het niet.

 

Lessen (update 12-04-2010):

 • Zaken zijn altijd minder eenvoudig dan het lijkt. Boere bleek ook als verrader in Noord-Limnurg op de Peel  gewerkt te hebben.
 • Ook als de beklaagde al in het openbaar bekend heeft, geldt dat nog niet in een Duitse rechtbank.
 • De rechtbanken in Aken gaat heel wat minder gestrest met mensen om dan die in Amsterdam.
 • Boere leek de laatste Nederlander, maar toen dook Klaas Carel Faber weer op. Loopt ook vrij rond - en niemand krenkt hem een haar. Wie nog meer?
 • Nazisme leeft in Duitsland, en niet zo zuinig ook.

 

 

D i n s d a g    9   f e b r u a r i    2 0 1 0 

u i t s t e l   v a n   d e   u i t s p r a a k    

 

Het vonnis is intussen uitgesteld tot eind maart, zo liet de voorzitter van de rechtbank weten. Nu zijn ook de aanklagers met 'nieuwe' informatie gekomen. Ik reken het mezelf wel aan, dat ik niet en kennelijk niemand in de journalistiek er achter kon komen dat al waarschijnlijk al in 1946 bekend was dat Boere als infiltrant bij onderduikers in Helden-Panningen bij (Venlo) had gewerkt.

 

Verder hebben Boeres advocaten een klacht bij de Nederlandse Raad voor de Journalistiek aanhangig gemaakt tegen de tv-actualiteitenrubriek EénVandaag. Die heeft ondanks Boeres weigering een opname van hem gemaakt, en dan nog met een verborgen camera. Dat lijkt mij simpel: dat deugt niet. Het voegt niets toe. Hier op deze site staat dat stukje ook. De uitspraak volgt uiterlijk op 21 maart 2010.

 

'Boere had geen keus bij liquidaties'.

Dat stellen zijn advocaten. Tsja. Dat is niet ondenkbaar, gezien de situatie van algemene verharding in 1943 en 1944 in Nederland. Bovendien had Boere een lage SS-rang, waarschijnlijk mede vanwege zijn nierziekte en hij is een simpele man.

 

Het verzet schoot vanaf de beruchte april-meistakingen van 1943 aan de lopende band hoge en lage collaborateurs dood, en pleegde steeds stoutmoediger aanslagen, eerst op tientallen bevolkingsadministraties en andere kantoren voor voedselbonnen, daarna op politiebureaus om arrestanten te bevrijden en vervolgens op gevangenissen en huizen van bewaring.

 

Ook de grootste bankoverval uit de Nederlandse geschiedenis - buit 46 miljoen gulden - vond in 1944 plaats, nota bene in Almelo (Herman Finkers heeft ongelijk: 'Het stoplicht springt op rood, het stoplicht springt op groen, in Almelo is altijd wat te doen').

 

Er was elke week wel wat, de represailles van de Duitsers niet meegteld, en die waren keihard - ze hanteerden een soort rekenmodel: 1 dode NSB-er: drie gijzelaars, 1 Duitsers: 10 gijzelaars, en die verhouding veranderde in ons nadeel ook nog.

Hier enkele hoofdpunten:

 

Even de lopende zaken. Heinrich Boeres verdediging stelt dat hij in de Tweede Wereldoorlog niet anders kon dan zijn opdrachten om burgers te liquideren (de Silbertanne-moorden) uitvoeren. Had hij die bevelen geweigerd, dan denkt hij dat hij zichzelf tot de doodstraf of het concentratiekamp veroordeelde.

 

Als onderbouwing gebruikten Boeres advocaten een verhoor uit 1946 van een medelid van het Sonderkommando Silbertanne. Daaruit blijkt volgens advocaat Gordon Christiansen dat de leden van deze eenheid de liquidaties niet vrijwillig uitvoerden. ,,Zij moesten een dienstbevel opvolgen op straffe van de dood of het concentratiekamp”, zei de raadsman op basis van de verklaring. Boere had dat al eerder ook gezegd. 

 

Nieuwe aanklachten

Verder reageerden Boeres advocaten donderdag 4 februari 2010 op de 'nieuwe' verwijten aan Boere. De aanklagende advocaten van de nabestaanden deden eind januari een nieuwe aangifte tegen Boere van zevenvoudige moord. Hij zou als infiltrant een onderduikersnetwerk in Helden-Panningen hebben verraden, waarbij 7 mensen de dood vonden. 

 

Op 17 mei 1944 werden bij een razzia in Helden-Panningen bij Venlo 52 mensen opgepakt, van wie er zeven later stierven in concentratiekampen of als dwangarbeider. De raadslieden van de nabestaanden stellen dat Boere wist wat er met deze mensen, onder wie Geallieerde piloten en Joden, kon gebeuren als hij hen verried. Daarom zou er sprake zijn van moord.

 

Maar voor moord gelden nu eenmaal andere maatstaven, dus dit lijkt niet haalbaar.

 

Ook stellen de aanklagende advocaten dat wat Boere in Helden deed, bewijst dat hij geen meeloper was, zoals de verdediging stelt, maar een echte nazi zonder scrupules. Het openbaar ministerie (OM) in Maastricht heeft verhoren uit 1946 verstrekt aan de rechtbank in Aken.

 

Die beschrijven volgens de berichten hoe Boere met twee collega's in het grote onderduikersnetwerk in Helden infiltreerde, waar ongeveer 10 procent van de bevolking uit onderduikers bestond, die in de dunbevolkte Peel een redelijk veilig onderkomen vonden. Die verhoren worden nu vertaald en op 19 februari gaat de zaak verder.

 

 

D i n s d a g   1 5   d e c e m b e r   2 0 0 9

v i e r d e   k e e r   b e k e n d                      


In totaal, bevestigt openbaar aanklager Maass gisteren telefonisch tegen me, heeft Boere nu zeker vier maal in het openbaar bekend dat hij de drie moorden waarvoor hij terechtstaat, heeft gepleegd.

.


Maar dat betekent desondanks niet dat het huidige proces nu beëindigd kan worden. Duidelijk is wel dat Boere schuldig verklaard zal worden lijkt mij. Mijn vragen aan persrechter Winkel herhaald: mogelijk nu wat m,eer inhoudelijk antwoord. Het schijnt dat er vandaag nog een zitting is, maar ik kan daarover niets op de site van de rechtbank vinden.


.

V r i j d a g    1 1   d e c e m b e r   2 0 0 9

v a d e r s  S S - e r s ?                                 

 

Op een vraag aan de persrechter waarom het proces nog door moet gaan, nu Boere opnieuw in het openbaar bekend heeft, kon de persrechter geen antwoord geven en hij heeft ook geen antwoord van de voorzittende rechter, Gerd Nohl, kunnen doorgeven.

 

Vaders SS-ers?

Ik heb ook gevraagd of leden van de rechtbank vaders hebben die in de SS gezeten hebben. maar die informatie kan de persrechter wegens privacy niet doorgeven. Ik neem aan dat hij het ook niet weet. Maar aangezien er vijf rechters zijn, is de kans vrij groot dat tenminste één van hen een vader in de SS had.

 

Formeel kunnen Duitse burgers niet tot lekenrechters benoemd worden als zij zelf lid zijn geweest van de Stasi, de Staatssicherheitsdienst van de voormalige DDR. Een verbod op lidmaatschap van de SS is nu achterhaald, omdat de maximumleeftijd van een lekenrechter naar ik meen 70 jaar is.

 

Ik zou zo'n rechter wel eens willen vragen hoe hij of zij over de SS denkt.

 

 

W o e n s d a g   9  d e c e m b e r  2 0 0 9

u i t s t e l    t o t   8   j a n u a r i                   

 

De rechter gaat een maand uitstellen. Op 8 januari begint het circus weer. Waarom is niet gezegd, maar ik vermoed het volgende

 • de rechtbak heeft toch nog twijfels of Boere wel berecht kan worden onder de nu geldende Lissabonse EU-regels tegen dubbele berechting.
 • De rechtbank wil de aanklager meer tijd geven om de Lissabonse regels te toetsen.
 • De rechters hebben er wel even genoeg van. Het levert een hoop gedoe op zonder uitzicht op een zinvolle veroordeling.

 

Van persrechter Winkel, die niet erg mededeelzaam is maar wel erg snel antwoordt, vernam ik dat de namen van de leden van de vijfkoppige rechtbank alleen gekend kunnen worden door ze van het bordje op de rechtszaal over te schrijven, iets dat hij niet wil doen omdat hij daarmee de privacy van de rechters zou schenden.

 

Heb wat vragen ingestuurd over de bekentenis van Boere in de rechtszaal. Heb ook het volgende fragment aan de rechtbank gestuurd, waarin Boere in 2000 bekent tegen Rob van Olm dat hij het gedaan  heeft.

 

Heb enkele vragen aan de president van de rechtbank gestuurd over waarom het nodig is met de rechtszaak door te gaan nu de verdachte (opnieuw) bekend heeft.

 

Het nieuwe schema is:

08.1.2010  10.00 u

15.1.2010  13.00 u

28.1.2010  10.00 u

04.2.2010, 10.00 u

19.2.2010, 10.00 u

 

 

 

D i n s d a g  8  d e c e m b e r  2 0 0 9

t w e e d e  p r o c e s d a g                     

 

Ondanks het legitieme beroep op het verdrag van Lissabon gaat het proces door. 'Lissabon' houdt in dat een persoon niet tweemaal berecht kan worden voor hetzelfde feit. Lijkt acceptabel, in de VS, GB, India, Japan bekend als 'double jeopardy', en daar nogal doorslaggevend. Is mij een raadsel waarom rechter Nohl toch wil doorzetten. Hij zegt dat het niet geldt omdat Boere zijn straf nooit heeft uitgezeten. Dat is simpel op te lossen: lever hem uit, van Eschweiler naar de grens is het 25 km.

 

De Raad van Europa garandeert al jaren via de Europese Conventie bescherming tegen tweemaal terecht staan voor hetzelfde feit. Maar daarbij gaat het om terecht staan in dezelfde staat. Nederland schijnt dit gek genoeg nog niet geratificeerd te hebben.

 

'Bekentenis'

Ander punt: Boere heeft volgens enkele berichten vandaag 'toegegeven' dat hij de drie moorden heeft gepleegd. Dat had hij de afgelopen jaren al tweemaal eerder tegen journalisten gedaan. Hij zei er destijds onder meer bij, dat hij vanwege die drie moorden en zijn veroordeling nooit getrouwd was, en dat hij de moorden gebiecht had.

 

Maar evengoed: gaat de rechter nu een uitspraak doen? Als de verdachte tijdens de zitting bekent is toch alles rond? Mijn 92-jarige ervaringsdeskundige klaagt over zinloosheid en kosten. Ik zal het de persrechter vandaag via de mail vragen.

 

Reformatorisch Dagblad van vandaag

NOS vab vandaag

Omroep Brabant

 

Schelvis: geen wraaklust

Vind het mooi dat Jules Schelvis, overlevende van Sobibor, niet wil dat de olrogsmisdadiger Demjanjuk in de gevangenis komt.

 

 

V r i j d a g   2 7   n o v e m b e r   2 0 0 9

e e r s t e   e c h t e   p r o c e s d a g        

 

Hondje

Daar kwam het hondje ter sprake. Eerst drong het niet tot me door, 's avonds wel. Boere had het over zijn hondje, zijn laatste hondje, dat ook te zien was in eerdere foto's en tv-opnamen van hem, van zo'n jaar of acht terug. Een hondje past niet bij moorden. En niet bij nazi's.

 

Vandaag goed nieuws: het proces loopt. De verdachte heeft een uitgebreide verklaring afgegeven (heb een kopie) over zijn vroege leven in de aanloop tot zijn lidmaatschap van de SS, en daarna nog vragen van de rechter beantwoord. De eerste vraag luidde: 'Wat weet u nog van toen u drie was en naar Nederland verhuisde?'

 

Waar ook geen antwoord op kwam, althans geen bevredigend antwoord, en waar de rechter had dienen door te drukken, ging om of Boere betrokken was bij het ombrengen van 600 Joden in Lemberg (later Lwow geheten en nog later Lviv), nu in de Oekraine.

 

Neen.

 

Lemberg - dat speelt in de verhalen van oude rabbi's.

 

Boere gebruikte nog even de term 'Stuka's' toen hij het had over het begin van de oorlog en de val van het grootste en sterkste fort ter wereld, het Belgische fort Eben-Emael, net onder Maastricht. Dat dat met Stuka's aangevallen was: duikbommenwerpers. Het zou kunnen, maar er vond een landing plaats met zweefvliegtuigen door 80 man luchtlandingstroepen, die het fort met zijn 1200 man in 24 innamen. dat soort dingen weet Boere nog deels goed.

 

Ewige Jude: verkrachting toegstaan

Ook zei Boere iets over zijn opleiding tot SS-er (hij vertelde het op een toon die het midden hield tussen: iedereen weet dat al, of oude koek, en ik wil jullie niet vervelen): hij had daar in München ook 'Der ewige Jude" gezien, de antisemitische film van (lees ik op Wikpedia) Fritz Hipper. Daar zou een scène in gezeten hebben, waarin een Jood een meisje van 8 verkracht, en uit de film bleek dan dat Joden dit volgens hun geloof ongestraft konden doen. De rechter vroeg niet - voor de vorm: Vindt u dat ook?

 

Besteman

Er kwam ook nog informatie over een collega-moordenaar van Boere, Jakob Besteman uit Rotterdam. Die staat nog gewoon in het telefoonboek, tot kijn verrassing. Besteman wil niet als getuige verschijnen, en kreeg tijden het verhoor door Nederlandse justitiemensen huilbuien en bezwoor hen dat hij vreselijk bang was dat iemand in Rotterdam erachter zou komen dat hij SS-er was. Besteman heeft overigens een straf van enkele jaren in Duitsland uitgezet, en heeft ook tegen de pers spijt betuigd. Bovendien bleek dat Besteman er over dacht zelfmoord te plegen. Zijn huisdokter is ingelicht.

 

Vragen die nooit gesteld zullen worden

De vragen die verder ontbraken, en misschien nooit gesteld zullen worden:

 • Wat vond u van Hitler?
 • Wat vond u van de nazi's en hun haat tegen Joden?
 • Hebt u zelf ooit geleden door toedoen van Joden?
 • Wat vond u van de Tweede Wereldoorlog, het feit dat Hitler die begon ?
 • Zou u nu weer lid van de SS worden?
 • Wat heeft de SS precies fout gedaan in uw visie?
 • Hoe moeten mensen die het niet eens zijn met elkaar omgaan?
 • Is oorlog goed?
 • Bent u door de SS bedrogen?
 • En o ja: mag je zomaar mensen doodschieten na bij ze te hebben aangebeld? Ook in een oorlog?

 

Het is duidelijk, al voor dat Boere zijn verhaal deed: een keer SS-er, altijd SS-er. dat wil zeggen: toen hij door de SS ontheven was van verdere frontdienst vanwege zijn gezondheid, was de kous verre van af. Ze zouden hem weer gebruiken als ze hem nodig hadden. Dat is dan ook gebeurd.

 

De kans dat een SS-er in de oorlog in Nederland, in een lage positie als Boere had, een bevel van kolonel Feldmeijer van de SS, gesanctioneerd door SS-generaal Rauter, oppermachtig in Nederland, direct gedekt door Himmler, dat zo'n miniem radertje als Boere iets daar tegenin zou kunnen brengen als - mijn moeder is ernstig ziek, mijn knie doet het niet meer, ik durf niet, ik kan niet, ik mag niet - hij zou direct naar Auschwitz verdwijnen om daar hoofd latrines te worden. Om bij voorkeur niet meer terug te keren. Of erger.

Dat hoeft Boere niet te betogen, dat is al duidelijk.

 

Wat blijft er nu nog in de rechtszaal te bespreken?

 

Mijn persoonlijke ervaringsdeskundige, die tevens door een gedwongen verblijf in Duitsland enig recht van spreken heeft in nazi-zaken, zegt dat het allemaal veel geld kost en nergens toe lijdt. Hij vindt dat zijn oude tegenstanders met rust gelaten moeten worden.

 

Morgen of zondag zal ik hier aanmerkingen maken op de divers kranten- en radioberichten over vandaag. Het ANP meldde over de radio dat Boere wel zijn jeugd verklaard had, maar geen spijt had betuigd. Het klopt dfat jhij dat vandaag niet heeft gedaan, maar een paar jaar terug wel.


 

D o n d e r d a g   2 6   n o v e m b e r  2 0 0 9

l o s s e   n o t i t i e s                                             

 

Eindelijk....

De site van het NOS-Journaal meldt over de zitting van afgelopen maandag:

"Het proces tegen de oud-SS'er Heinrich Boere (88) kan eindelijk echt van start. Tot nu toe probeerden zijn advocaten de zaak te stoppen, maar de rechtbank van Aken heeft vandaag alle bezwaren tegen een proces verworpen." (...) "Boere's raadsman Christiansen kondigde aan dat zijn cliënt op de volgende zittingsdag, komende vrijdag, uitvoerig zal stilstaan bij zijn levensloop. Christiansen: "Het gaat om de vraag of hij zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden of dat hij simpelweg bevelen heeft uitgevoerd die hij niet kon weigeren als jonge man."

Maar de NOS meldt niet, dat de rechtbank wil dat getuige en ex-SS-er Besteman, die in Rotterdam woont, als getuige afgehaald wordt. Ook werd de aanklacht opnieuw voorgelezen.

 

Rechter Nohl is ook op het punt van de mogelijke dubbele berechting ingegaan - Boere is voor deze aanklacht al eens in Nederland veroordeeld, eerst ter dood wat jaren later in levenslang is omgezet. Maar deze straf is volgens Nohl nooit voltrokken en daarom kan dit proces weer plaatsvinden.

 

Toch nog...

Toch nog beetje vieze smaak in mijn mond gekregen bij het ontvluchtingsverhaal van Klaas Faber in Die Zeit. Niet alleen ontsnappen uit de Koepel in Breda naar Duitsland, maar daarna warm onthaald worden, en bij de rechter in Kleef een boete van tien mark krijgen wegens 'illegale grensoverschrijding', die ook nog door de bode betaald werd - 'Beim Gericht, das waren alles Kameraden' zei de organisator van de ontsnapping, de Nederlandsse SS-er Herbert Bikker in 1997 tegen Der Stern. Alles Kameraden...


 

Z o n d a g   2 2   n o v e m b e r  2 0 0 9

l o s s e   n o t i t i e s                                

 

Serie De Oorlog

In de serie De Oorlog komt de Jodenvervogling aan bod, met daarin de stelling dat Nederland een relatief hoog percentage Joden verloor. Ik wil  geen letter afdoen aan de gruwelijkheid van de Jodenvervolging, en ik schrijf om die reden ook consequent overal Joden met een hoofdletter, geheel tegen alle spellingeregels in. Maar ik wil tegelijk wel graag weten hoe het echt zat. Volgens mij klopt dat idee namelijk niet. In Berlijn alleen bedroeg het aantal Joden vóór de oorlog nog 150.000, en erna nul, waardoor die stad al meer Joden heeft verloren dan heel Nederland ooit telde.

 

Bij Duitsland gold bovendien dat veel Joden het land ontvlucht waren, meer dan honderdduizend kwamen in Nederland, Belgiè en Frankrijk terecht. Vooral Frankrijk heeft een aparte plaats, omdat het maar voor de helft bezet was en dus aanvankelijk alleen Joden uit de bezette helft gedeporteerd werden (later uit heel Frankrijk). Uit dat land verdwenen volgens Wikipedia 60.000 Joden. Datzelfde staatje noemt de Sovjet/Unie met meer dan 700.000 (mogelijk enkele miljoenen) en Polen met 2,3 miljoen Joodse doden. Het getal voor Duitsland, 160.000 doden, wijst volgens mij alleen op het aantal dat tijdens de periode 1939-1945 is gedood.

 

Vraag

De site van de serie stelt de vraag:

Maar de vraag waarom vrijwel niemand iets deed en er geen enkele actie werd ondernomen om de vernietiging van een bevolkingsgroep tegen te houden blijft, zoals altijd, onbeantwoord.

Die vraag klopt niet. Er zijn duizenden mensen bezig geweest om Joden te helpen, en er zijn 25.000 Joden in Nederland ondergedoken geweest. Eén van de meest indrukwekkende operaties, met groot succes, was die van studentenv uit Amsterdam en Utrecht en de zogenaamde 'NV', die kinderen uit vooral Amsterdam naar Limburg bracht en daar liet onderduiken. Tussen Limburgse kinderen met hun donkere koppies vielen ze niet zo op. Ongeveer 240 kinderen werden zo gered. Dat werk stopte in september 1944 met de spoorwegstaking en de bevrijding van het zuiden. De NV verdient een goed stuk op Wikipedia en helemaal op joodsmonument.nl.

 

Ad van Liempt

Samensteller Ad van Liempt van De Oorlog is tevens auteur van het geslaagde boek 'Kopgeld', waarin hij beschrijft hoe Nederlanders tijdens de bezetting op andere Nederlanders joegen, en voor iedere gevonden Joods persoon, man, vrouw of kind, een premie van 7,50 gulden ontvingen (nu ongeveer € 37,50). Dat was de zogenaamde Kolonne Henneicke.


 

D o n d e r d a g   1 9   n o v e m b e r  2 0 0 9

l o s s e   n o t i t i e s                                          

 

Trouw: beste, maar

Trouw heeft, misschien als voormalige verzetskrant, naar mijn idee tot nu toe de beste achtergrondinformatie over het proces Boere gegeven.

 

Alleen bij de introductie klopt iets niet: "Hij vocht tegen de Russen aan het oostfront en kwam terug in Nederland als lid van 'Silbertanne' of 'Zilverden',". Hij werd pas lid toen hij in Nederland terug was, en hij kwam al terug in 1942, afgekeurd voor SS-dienst wegens een nierbekkenonsteking. Hij kreeg toen in Maasticht van de NSB-burgemeester Peters een baantje als meteropnemer, en werd pas in 1944 gevraagd voor de Silbertanne-Aktion.

Ook ontbreekt in Trouw een bericht over de verdere verdaging naar maandag 23 november 2009.

 

Adolf Storms, weer een ontdekte SS-er

Nu is ook aangeklagd door Boeres aanklager, Ulrich Maass, de SS-er Adolf Storms, een Duitser wonend in Duisburg, wegens 58 moorden gepleegd op 29 maart 1945 in het Oostenrijkse Deutsch Schützen-Eisberg, daarbij geholpen door HitlerJugendleden, die veel eerder al veroordeeld werden. Storms was net als Boere lid van de 5de SS-Panzer-Division 'Wiking'.

 

Het is wonderljk dat dit bericht, dat al op 17 december 2008 werd gepubliceerd door het Dortmundse Landeskriminalamt, nu weer opduikt. Alleen Dag.nl schijnt het te hebben vermeld. Storms staat nog steeds in het telefoonboek van Duisburg, maar hij neemt niet op... Storms, Adolf - An der Vogelwiese 12A, 47139 Duisburg, Tel.: 0203/870913

 

Oostenrijk: discussie

De discussie in Oostenrijk loop hoog op, zo blijkt uit de reakties op het bericht die bij de Oostenrijkse publieke omroep gepubliceerd worden. Er schijnt een snaartje geraakt te zijn.

.

Wiking-broeder

De Duitse Wikipedia biedt een zo te zien geloofwaardig en redelijk gedocumenteerd artikel over de Wiking-divisie, waarin Boere mogelijk en Storms dienden. Maar zo'n divisie is redelijk groot met 10.000 tot 20.000 man. Dus of ze elkaar gekend hebben, is een kleine kans. Heb daar de namen van Boere en Storms als 'bekende leden' toegevoegd.

 

De Waffen-SS, nog weer te onderscheiden van de gewone SS,  maakte echter geen gevangenen of krijgsgevangenen. Liever moordden ze iedereen uit.

 

Een citaat uit het Duitse Wikipedia-artikel:

Im Zuge des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 ermordeten Angehörige der Division mehrere Hundert Juden. So wird die Division unter anderem für das Massaker im zwischen Tarnopol und Lwow gelegenen Zborow am 11. Juli 1941 verantwortlich gemacht, bei dem 600 jüdische Einwohner als Vergeltung für „sowjetische Grausamkeiten“ ermordet wurden.[2] [3]

Im Zuge der Todesmärsche der jüdischen Häftlinge des Konzentrationslagers Mauthausen und seiner Außenlager im Frühjahr 1945 ermordeten Angehörige der Division zahlreiche geflüchtete oder nicht mehr marschfähige Häftlinge:
Am 28. März 1945 wurden 80 jüdische Häftlinge, die zu Schanzarbeiten eingesetzt worden waren, von drei Angehörigen der SS-Division Wiking sowie fünf Feldgendarmen ermordet.
Am 4. April 1945 versuchten 20 Häftlinge des Todesmarschs von Graz zu flüchten und wurden von Angehörigen der SS-Division Wiking aufgegriffen und sofort erschossen.
Zwischen dem 7. und 11. April 1945 wurden im Raum Prebensdorf 18 entflohene Häftlinge vom dortigen Volkssturm aufgegriffen und der SS-Division Wiking überstellt, die diese ermordete.Z o n d a g  1 5   n o v e m b e r  2 0 0 9

l o s s e   n o t i t i e s                               

 

Weer EenVandaag

EenVandaag heeft een aanklacht ontvangen van de Duitse advocaten van Heinrich Boere.
De advocaten willen vervolging van de actualiteitenrubriek EenVandaag vanwege huisvredebreuk vermoedelijk op 20 september 2009, uitgezonden op 21 september 2009. De eis is dat het item, zonder toestemming gefilmd met een verborgen camera, per direct van de site af gaat omdat die het strafproces kan beïnvloeden.

 

Op 28 oktober schorste de rechter het proces na klachten van Boeres verdedigers over EenVandaag. Op 2 november zei de rechter dat de uitzending, plus de verwijten aan de verdediger, geen reden vormden het proces te stoppen.


EenVandaag gaat die eis niet inwilligen, staat op hun site. Daar zegt Jan Kriek, hoofdredacteur: "Wij achten het maatschappelijk belang groter dan het belang van misdadiger Boere. Hij is weinig in de publiciteit en wij wilden graag zijn kant van het verhaal laten zien. We hebben ons keurig voorgesteld als journalisten en hij heeft ons te woord gestaan." Kriek zegt er niet bij dat Boere de verslaggever in kwestie Jelle Visser, nadrukkelijk de deur uit wil hebben. Boere roept een paar keer 'Eruit! Eruit". De uitzending is hier terug te zien.

 

Volgens Google news zijn er heden 614 links naar stuken over Boere, tot en met Chinese tv en Al Jazeera. Boeres Google-score in het algemeen is momenteel 153.000,

 

Trouw

Volgens het dagblad Trouw wilde een Duitse arts in 2008 Boere niet onderzoeken, omdat de arts het proces te laat vond beginnen.

 

De volgende zittingsdag is dinsdag 17 november, als Boere mogelijk met gehoorapparaat in de rechtzaal verschijnt. Zijn verdedigers hadden geklaagd dat Boere weinig kon horen.


 

D i n s d a g  1 0   n o v e m b e r   2 0 0 9

d e r  d e   p r o c e s d a g                         

 

Proces weer opgeschort

Het proces wordt weer opgeschort, nu tot volgende week. De advocaten van Boere vonden hun cliënt niet goed kon horen wat er werd gezegd in de rechtszaal - wat trouwens ook geldt voor de toehoorders. De voorzitter, rechter Gerd Nohl besloot dat Boere dan maar gehoorapparatuur moet krijgen en dat het proces volgende week weer doorgaat. Vrijdag vervalt dus ook.

De aanklagers hadden al voorspeld dat er keer op keer vertragingen zouden optreden. Nog een geluk dat ik vandaag niet kon.


Mag een verdediger dit soort schijngevechten uitlokken? Lijkt mij wel. De rechtsstaat is hier immers bezig te bewijzen dat hij bestaat. De rechter lijkt me mans genoeg om dit soort zaken goed aan te pakken, en ik denk dat er ook wel rekening mee is gehouden bij de rechtbank. We hebben nog vrijwel elke week twee dagen tot 19 december. Veel bewijs lijkt er niet meer geleverd te hoeven worden, nu ook Boeres verdedigers hardop toegeven dat Boere de feiten begaan heeft.

 

Gisteren was de herdenkingvan de Kristallnacht uit 1938, ook in Nederland. Werd natuurlijk overvleugeld door 20 jaar Val van de Muur in Berlijn. Bij de synagoge in Aken staat een monument dat de Kritsallnacht herdenkt, omdat die synagoge toen ook vernietigd is. Zie een foto hiernaast.

 

 

M a a n d a g   9   n o v e m b e r   2 0 0 9

l o s s e   n o t i t i e s                              

 

RTL: vreemd bericht

RTL meldt op zijn site dat Boere levenslang krijgt. Er staat geen dateline bij het bericht, noch een auteur. De  redactie zou het rechtzetten. Het proces tegen Boere loopt nog tot 19 december 2009.

 

 

D o n d e r d a g   5   n o v e m b e r   2 0 0 9

l o s s e   n o t i t i e s                                        


Eerste

Boeres moeder zou een foto van hem hebben gehad, waarop stond: Eerste SS-er uit Maastricht.

 

Youtube
Boere zit op Youtube. daar vindt je zelfs Al Jazeera: lijkt een gewogen en ogenschijnlijk exact verslag van zijn proces te geven. Ook ntdtvchinese zendt het uit – geen idee hoeveel kijkers die heeft. Ze noemen kennelijk wel de neonazi’s.

Ook op Youtube een verslag van de Neurenberg-processen. De maker van dit item, noncompliant, heeft er nogal wat kennelijk goedgefundeerde kritiek op. Zo komt het vernieitigingskamp Belzec slechts in één zin op het hele proces ter sprake – en het duurde volgens zin bericht 218 dagen, waarvan Treblinka, Belzec en Sobibor maar gedurende 20 minuten besproken werden….


Zoek in de verslagen van Neurenberg als volgt: ‘zoekterm’ “avalon project” site:yale.edu.

Laten we hopen dat het hier in Aachen beter gaat.

RTL4 - EenVandaag
Zag dat RTL4 ook het gewraakte geheime-camera item van EenVandaag gebruikt. 
 
Sytze van der Zee
Sytze van der Zee: “Het is net als een gemene pitbull. Als die oud wordt gaat die ook sukkelen en met zijn poot trekken. Die mannen zitten totaal verkeerd in elkaar.”
 
Holocaust-history
Vond nog een betrouwbaar uitziende link over de Jodenvervolging, Amerikaans, dat wel, en dus genaamd http://www.holocaust-history.org/
 
Rob van Olm
Het zou goed zijn als de documentaire van Rob van Olm uit 2000 snel online komt. Ik heb hem gezien, en het is een zeer waardevol document.
 
Ergste
Dit is de ergste video die ik tot nu toe gezien heb, lijkt te gaan over Himmler. Bekijk dit alleen als het moet..
Op 15 november is er een conferentietje in Vught over hoeveel erg je als journalist/schrijver aan anderen kunt voorschotelen. Grenzen aan de gruwelijkheid, heet het.
 
Wikipedia Engels
Wikipedia is onmisbaar, heb het stuk over Boere op de Engelse versie bekeken. Is keurig, zoals veel op de Engelstalige versie. Heb het wat bijgewerkt.

 

D i n s d a g    2   n o v e m b e r   2 0 0 9

t w e e d e   p r o c e s d a g                      

 

De telling: 

 • 25 journalisten, waarvan 10 Nederlandse
 • 3 cameraploegen
 • 30 andere bezoekers
 • 2 neonazi's
 • 1 schorsing, 30 minuten
 • 360 minuten procesgang
 • start 10.10, einde 13.40
 • volgende procesdag: dinsdag 10 november 2009.

 

Foto links: Boere met naast hem verdediger Rahmlow

 

 

De verdedigers en de aanklagers zaten elkaar in de haren, maar de voorzitter van de rechtbank van zes mensen heeft de knoop netjes doorgehakt: we gaan aan de slag, de aanklacht is voorgelezen. Drie moorden.

 

De voorzitter heeft korte metten gemaakt met het verzoek om wraking van de aanklager: deze heeft het recht om stelling te nemen en de pers daarbij in te schakelen, de pers heeft recht op informatie.

 

Op eventuele normoverschrijding door EenVandaag gaat de rechter niet in. De verdediging van Boere gaat wel een klacht wegens huisvredebreuk doorzetten, maar laat voorlopig de huisvredebreker, Jelle Visser, die onbewogen in de zaal zit, ongemoeid.

 

Annika Fischer, verslaggeefster van de Westdeutsche Allgemeine Zeitung, vertelt tijdens een pauze dat er in Duitsland zelf weinig belangstelling bestaat voor dit proces, dat waarschijnlijk het laatste oorlogsmisdadenproces over Nederland zal zijn.

 

Moeten we dan maar eens wat aan doen.

 

Aanklager Heiermann houdt een ruim betoog, en zet de achtergronden van de oorlog en bezetting in Nederland uiteen. Opmerkelijk: in de Duitse historische literatuur wordt Nederland kennelijk als zwaarste Duitse slachtfoffer in West-Europa gezien.

 

Nederlands verzet

Heiermann vermeldt ook de geschiedenis van het verzet: eerst vooral illegale bladen, in totaal 1130 verschillende titels, dan vanaf 1943 harde acties, zoals de moorden op de collaborerende gepensioneerde generaal Seyffardt en de collaborerende ex-minister Posthuma.

 

Daaruit ontstond de Duitse wens, door Hitler bekrachtigd, tot harde respresailles onder anti-Duitse vooraanstaande Nederlanders. Dat waren de Silbertanne-moorden, waar Boere bij betrokken was.

 

Getuige Besteman: afwezig

Opgeroepen getuige, eveneens ex-SS-er Jacob Besteman, medemoordenaar, wil niet verschijnen. Hij woont in Rotterdam en is door de Rotterdamse politie bezocht. Er is sprake van dat Besteman wegens EU-regels toch gedwongen kan worden te verschijnen.

 

EenVandaag

EenVandaag heeft een keurige uitzending, met daarin o.m. Sytze van der Zee, ex-hoofdredakteur van voormalig verzetskrant Het Parool, kind van NSB-ers, en vooral schrijver van 'Voor Führer, volk en vaderland', de geschiedenis van de SS in Nederland.

 

Van der Zee wijst erop dat wat Boere in Nederland deed, waarschijnlijk een schijntje was van wat hij als lid van de Wiking-divisie aan het oostfront deed. Daar moordden zowel gewone Wehrmacht-soldaten als SS-ers, die functioneerden als elitetroepen, honderden dorpen uit - mannen, vrouwen, kinderen. De SS maakt ook nooit krijgsgevangenen

 

Alleen het straatinterview met de neonazi bevalt me slecht. Waarom die mensen een stem geven als het niet hoeft? Hoor en wederhoor - prima, als er wat te horen valt. Dit is alleen de kwalijke echo van wat we allemaal allang gehoord hebben.

 

De verdedigers van Boere willen niet meer met EenVandaag praten, vanwege het geheime camera-incident van 21 september 2009.

 

Zaterdag blijken er allerlei fascistische en anti activiteiten te hebben plaatsgevonden in Eschweiler. de woonplaats van Boere, vlak bij Aken. Ook de kerken en de politiek waren erbij, plus een optocht van 80 neo-nazi's.W o e n s d a g   2 8   o k t o b e r   2 0 0 9

e e r s t e   p r o c e s d a g                          

 

De telling: 

 • 60 journalisten, waarvan 20 Nederlandse
 • 12 cameraploegen
 • 60 andere bezoekers
 • 2 neonazi's
 • 3 schorsingen, 60 minuten
 • 70 minuten procesgang
 • start 10.15, einde 12.25
 • volgende procesdag: maandag 2 november 2009.

 

Foto links: Aken, hoofdingang van het Landgericht. Bij het zwarte spandoek staan demonstranten tegen nazi's.

 

Wilde taferelen. Dertig-veertig politiemannen, dringende cameraploegen, geheel gevulde rechtzaal.

 

Zenuwachtige persrechter loopt heen en weer, hij moet het allemaal in goede banen leiden. Agenten in de rechtzaal loeren gespannen naar alle kanten.

 

Er blijken twee neonazi's met zwarte t-shirts en kale hoofden te zijn. Op hun t-shitrs: 'Kameradschaft Westwall' - kennelijk een term die in Duitsland verbonden is met neonazi's.

 

Boere zit er al, achter schermen kogelvrij glas. Dan mag de camerapers naar binnen: een wonder dat ze niet over elkaar heen vallen. Ook Teun de Groot, zoon van een slachtoffer van Boere, komt binnen. Hij is mede-aanklager, net als twee familieleden van de vermoorde apotheker Bicknese. Naast De Groot in de aanklagersbank ook Arnold Karskens, jporunalsit en documentalist van oorlogsmisdaden.

 

Ondanks de korte duur en drie schrosingen lijkt het een lange, vermoeiende dag. Tijdens de schorsingen interviewt iedereen in de hal iedereen.

 

 

Foto links: één van de vele impromptu persconferenties.

 

Wraking

De verdediging van Boere wil meteen de aanklager, Ulrich Maass, wraken omdat hij te vooringenomen zou zijn geweest, met name in zijn uitlatingen in EenVandaag.

 

Ook wil de aanklager weten of Maass wist van het binnendringen bij Boere van de EenVandaag-ploeg, en het gebruik van de geheime camera in de uitzending van 21 september 2009.

 

Genoeg reden voor de hele rechtbank, bestaande uit drie rechters, twee bijzitters en een opvallend mooie griffierse, om in beraad te gaan. Dat gebeurt nog tweemaal. Zo schiet het natuurlijk niet op.

 

Bij mijn vertrek uit Aken zie ik op een gebouw een geschilderd hakenkruis.

 

 

 

 

 

 tcm_SWF5_586161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-11-2009

Celdeur in de kelder van het gerechtsgebouw in Aken

 

 

HOOFDPERSONEN EN HOOFDZAKEN

 

 • Aangeklaagde
  Heinrich Boere, geb. 27 sept. 1921, statenloos, uit Eschweiler bij Aken

 • Aanklacht
  Heinrich Boere heeft drie Nederlandse burgers  'boosaardig' (heimtückisch) vermoord in Nederland in 1944, als lid van de SS en het moordkommando Feldmeijer

 • Slachtoffers
  - Fritz Bicknese, Breda, apotheker en vader van 12 kinderen;

  - fietsenhandelaar Teun de Groot, Voorschoten, Jodenhelper;

  -
  en verzetsman Frans Kusters, Wassenaar

 • Rechters
  voorzitter dr Gerd Nohl van de 2. grosse Strafkammer, twee mederechters, twee leken bijzitters en één griffier

 • Aanklagers
  Oberstaatsanwalt Ulrich Maass, gespecialiseerd in nazi's, Dortmund, assistent is Andreas Brendel

 • Mede-aanklager
  namens familie Bicknese: Wolfgang Heiermann

 • Mede-aanklager
  namens familie De Groot:  Detlef Hartmann

 • Getuige:
  Jacob Besteman, medemoordenaar uit de NL, ex-SS-er - niet verschenen

 • Verdedigers:
  Gordon Christiansen en dr Matthias Rahmlow

 • Rechtbank:
  Landgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92

 • Procesdata
  oktober: 28, november: 02, 17, 23, 27; december: 01, 03, 08, 11, 15, 18

 • Eis
  nog onbekend, mogelijk driemaal levenslang

 • Uitspraak 
  Levenslang

 

 

 

 

28-10-2009

Een van de verdedigers van Boere, Christiansen,  geeft een persconferentie in de hal van de rechtbank; zijn handen bewegen constant

 

 

02-11-2009

De nieuwe synagoge in Aken; een scherp bewaakte en verstevigde vesting; de oude is door de nazi's vernield in 1938

 

 

04-11-2009

SS-ers bezig Oekraïnse Joden te executeren - foto uit de expositie 'Holocaust by bullets' in vm. concentratiekamp Vught, nav. uitkomen van het gelijknamige boek. Of Boere aan dit soort acties heeft deelgenomen is waarschijnlijk, zo meent auteur Sytze van der Zee van 'Voor Führer, volk en vaderland', over de Nederlandse SS-ers

 

 

28-10-2009

Twee neonazi's in de hal tijdens een schorsing van de zaak-Boere; niemand praat met hen

 

 

28-10-2009

Twee neonazi's voor de oude hoofdingang van het Landgericht in Aken

 

 

 

28-10-2009

Aanklager Ulrich Maass (wit haar, voor de rode microfoon) geeft een persconferentie, na een verzoek tot wraking tegen hem. Op de kruin gezien met donker haar is de persrechter, dr Winkel.

 

 

 

 

25-10-2009

Militair kerkhof Ysselsteyn bij Venray, 31.000 dode Duitse soldaten (grootste buiten Duitsland) 

\

 

25-10-2009

De beruchte 'bunker', de kampgevangenis in het SS-concentratiekamp Vught, waar het 'bunkerdrama' plaatsvond op 15 januari 1944 als represaille tegen een aantal vrouwen; er werden in opdracht van kampcommandant SS-HauptsturmführerAdam Grünewald 74 vrouwen in deze cel 115 samengeperst, oppervlakte 9 vierkante meter, zonder ventilatie. Na 14 uur ging de cel weer open en bleken 10 vrouwen te zijn overleden; enkelen van de overlevenden waren gek geworden. 

 

 

 

04-11-2009

Een overzicht van het concentratiekamp Vught in ongeveer 1943, onder beheer van de SS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

.

 

.